Ks. Jan Guss – Portret autorski

Ks. Jan Guss – autor i zasłużony społecznik 

 

 

Ks. Jan Guss

Urodzony 18 kwietnia 1936 r. w Głomsku. Sakrament  Chrztu udzielił mu znany duszpasterz i działacz polonijny ks. dr. Bolesław Domański. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnym Głomsku, średnią szkołę kontynuował zaś w Niższym Seminarium Duchownym w Słupsku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1955 roku wstąpił do gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, gdzie odbył studia filozoficzne, a następnie w Gorzowie Wlkp.

Na kapłana został wyświęcony w kościele mariackim w Słupsku  przez bp. Jerzego Strobę 14 maja 1961 roku. W latach 1972-1977 kontynuował studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, zakończone dyplomem magisterskim.

Jako wikariusz pracował w Bogdańcu koło Gorzowa Wlkp., w Gardnie Wielkiej, Szczecinie oraz Czerwieńsku. Proboszczem był w Sieniawie Żarskiej, a następnie przeszło 20 lat w Gubinie.

W 2002 roku po głębokim zawale serca przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnym Głomsku. Będąc w stanie spoczynku podjął starania zmierzające do uzyskania zrujnowanego dawnego kościoła w Czernicach. W 2006 roku stał się właścicielem tego obiektu, który po gruntownym remoncie już w 2007 roku stał się żywą świątynią pw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa w Czernicach. W świątyni tej sprawował zaszczytną funkcję kustosza.

W 2010 otrzymał w Żarach Nagrodę im. ks. dr Bolesława Domańskiego za zaangażowanie w budownictwo sakralne na ziemi gubińskiej i złotowskiej.

 

Ks. Jan Guss jest autorem opracowań:

„Budownictwo sakralne w parafii św. Trójcy w Gubinie 1985-2000” – wydanie, rok 2000

„Czernice kościół, który zmartwychwstał” – wydanie, rok 2008

 

oraz cyklu poczytnych publikacji w formie błyskotliwych rozważań i modlitw o wierze, Bogu, miłości i nadziei:

„Miłość Chrystusa przynagla mnie abym głosił światło Ewangelii” – wydanie, rok 2018

„Musimy być mocni w wierze” – wydanie, rok 2020

„Wytrwajcie w miłości mojej” – wydanie, rok 2021

„Ja jestem Dobrym Pasterzem – wydanie, rok 2022

„ Jezu, kocham Cię” – wydanie, rok 2023.