Ks. Jan Guss – książka „Jezu, kocham Cię”

 

Ks. Jan Guss – „Jezu, kocham Cię”, czyli „Radość wiary nie jest luksusem. Jest koniecznością”.

Najnowsza książka ks. Jana Gussa, która niedawno ukazała się nakładem Wydawnictwa Media Zet, z pewnością zainteresuje wielu czytelników; ba, wielu z nich czekało na nią z dużym zaciekawieniem.  Jest to bowiem następna, a piąta z kolei,  książka tego niezwykłego autora –  z cyklu poczytnych publikacji w formie błyskotliwych rozważań i modlitw o wierze, Bogu, miłości i nadziei.

 

 

Poprzednie publikacje ks. Jana Gussa to: „Miłość Chrystusa przynagla mnie, abym głosił światło Ewangelii” (2018 r.), „Musimy być mocni w wierze” (2020 r.), „Wytrwajcie w miłości mojej”(2021 r.), „Ja jestem Dobrym Pasterzem” (2022 r.). Autor niejako przyzwyczaił czytelników do interesującej rozmowy o  sprawach najważniejszych dotyczących naszego bytowania tu na ziemi w łączności ze Słowem Bożym, z Bogiem. Ta lektura wycisza i sprawia, że codzienność dzięki wierze nabiera zupełnie innego wymiaru.

Pięknie o tym pisze na okładce książki jej redaktor Jacek Stróżyński:

„Zbiór stanowi próbę przybliżenia zrozumienia własnej sylwetki duchowej. Zawiera skierowaną do nas wszystkich, propozycję świętości wpisanej w codzienne życie współczesnego człowieka, katolika.  Jest wezwaniem najprostszym, ale i najtrudniejszym – do ufnego poddania się Bogu, do miłości i miłosierdzia. Wiele fragmentów Pisma św. ukazuje ogromne pragnienie Boga, aby obdarowywać ludzi radością. Radość wiary nie jest luksusem. Jest koniecznością”.

Publikacja „Jezu, kocham Cię” jest starannie i przejrzyście wydana, składa się z kilkunastu rozdziałów, w tym: Modlitwa do Ducha św., Akty strzeliste, Wątki Adoracji Boga, ku rozważaniu,  Zanim klękniesz przy konfesjonale, Akt uwielbienia Chrystusa przed komunią św., Pismo Święte – Biblia, Przesłanie z Ewangelii,  Przesłanie z Listów Apostolskich i Apokalipsy, Stary Testament – przesłanie, zapowiedzi, Przesłanie Kościoła św. – wypowiedzi, Wypowiedzi Papieży,Wypowiedzi Biskupów, Wypowiedzi Świętych Kościoła, Świadectwo życia – Alicja Lenczewska, Zaufaj Bogu, proś o cud!, Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Źródła naszej nadziei, Potrzeby duszy ludzkiej, Rozważania ks. Jana Gussa, Moje modlitwy, Modlitwy za kapłanów, Modlitwy po komunii św, – do Chrystusa.

A oto kilka błyskotliwych fragmentów autorskich Rozważań ks. Jana Gussa:

*  *  *

„- Gdy obecność Boga będzie dla ciebie

codziennością i stylem życia

będzie to twoim świadectwem

żywej wiary.

 

*  *  *

– Jeśli kochasz Boga, to dla Niego czas

zawsze znajdziesz.

 

*  *  *

– Nasze współczesne duszpasterstwo

powinno być bardziej misyjne,

aniżeli tradycyjne.

 

*  *  *

– Każdy człowiek ma swoją własną,

niepowtarzalną drogę do Boga,

każdy może Go odnaleźć i doświadczyć

Jego obecności,

jeśli naprawdę szczerze go szuka.

 

*  *  *

– My sami musimy nauczyć się uznawać Boga

za fundament naszego życia,

a nie zostawić Go na boku.

 

*  *  *

– Dlaczego Kościół?

Bo w nim jest życie.

Bo jest Arką.

Bo w nim jest Chrystus.

I tylko w Nim da się przetrwać

każdy potop”.

Zapraszamy do lektury tej interesującej książki. Naprawdę warto.

 

 

Poniżej:

1.Ks. Jan Guss – Słowa powitania

2. Ks. Jan Guss – Podziękowanie. Do moich umiłowanych, czcigodnych Wiernych, Uczniów, Przyjaciół, Znajomych uczniów

3. Zaproszenie do lektury książki pióra jej redaktora Jacka Stróżyńskiego

4. Informacja o książce, zamówienie

——————————————

 

Jacek Stróżyński

Mam wielką przyjemność i satysfakcję z pracy nad kolejnym tomem autorstwa ks. Jana Gussa.

            Myśli zaczerpnięte z różnych pism od wybitnych autorytetów, formułowane z prostotą i bezpośredniością, mówią o wierze, miłości, pokorze i cierpieniu, pracy, radości, modlitwie, a także o tożsamości i tradycji narodowej. Zbiór stanowi próbę przybliżenia zrozumienia własnej sylwetki duchowej. Zawiera skierowaną do nas wszystkich, propozycję świętości wpisanej w codzienne życie współczesnego człowieka, katolika.

            Jest wezwaniem najprostszym, ale i najtrudniejszym – do ufnego poddania się Bogu, do miłości i miłosierdzia.

            Wiele fragmentów Pisma św. ukazuje ogromne pragnienie Boga, aby obdarowywać ludzi radością. Radość wiary nie jest luksusem. Jest koniecznością.

            Mam nadzieję, że lektura tej książki rozpali każde serce miłością do Boga i do poświęcenia Jemu wszystkiego, bez wyjątku.

Polecam ją z serca każdemu, aby była źródłem żywej relacji z Panem Jezusem.

 

                                                                                              Jacek Stróżyński 

 

———————————————————

 

Ks. Jan Guss

Słowa powitania  

Kochani…
Z przesłaniem Papieża Franciszka –

,,Wejdźmy w głęboką przyjaźń

z Panem Jezusem”, przesyłam czwarty tom

moich kapłańskich impulsów

życia duchowego.

Myślę o moich umiłowanych Wiernych,

Przyjaciołach, Uczniach i Znajomych.

 

Pomimo upływu wielu lat jesteście wciąż bliscy mojemu

sercu. Mile wspominam waszą szczerą i szczęśliwą miłość

do Boga, która jest najpiękniejszym skarbem naszego życia.

Bądźmy pewni, że przez niejedno przekazane przesłanie,

Pan Jezus swoją miłością będzie pukał do drzwi naszych serc.

Myślę tu o Jego słowach ,, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie,

a otworzą wam”, bo wiara to najpiękniejsza

cząstka naszego życia.

 

Życzę, by napotkane przesłania pokrzepiały i ożywiały naszą

żywą wiarę i miłość do Bożego Zbawiciela – do Dobrego

Pasterza, który jest jedyną, ostateczną i wieczną nadzieją dla

każdego z nas. Stańmy się Jego żywymi świadkami.

Pełni miłości w sercu pogłębiajmy swoją więź z Chrystusem,

bo tego tak bardzo nam potrzeba.

 

(-) Wasz Ksiądz Jan

 

 

 

 

Podziękowanie

Do moich umiłowanych, czcigodnych

Wiernych, Uczniów, Przyjaciół, Znajomych

 

 

W ramach mojego Jubileuszu 60-lecia

kapłaństwa składam Bożej Opatrzności

podziękowanie za wielką łaskę Świętego

Kapłaństwa, także za szczególną misję,

którą w tym wezwaniu dane mi było

wypełniać przez budownictwo sakralne.

W wyniku ich realizacji przy szczególnych

uprawnieniach jakie otrzymałem powstały

następujące obiekty sakralne w czasie mego

duszpasterzowania w Gubinie.

 

  1. Dom katechetyczny w Gubinie
  2. Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Komorowie
  3. Kościół Narodzenia Maryi w Kaniowie
  4. Kościół Św. Maksymiliana Kolbe w Bieżycach
  5. Kaplica Najśw. Serca Pana Jezusa w Gubinie
  6. Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie
  7. Kaplica Matki Bożej Rokitniańskiej w Wałowicach
  8. Kaplica Miłosierdzia Bożego w Szpitalu w Gubinie
  9. Dom Sióstr Zakonnych w Gubinie
  10. Do wyżej wymienionych obiektów zaliczam

jeszcze odbudowany już w stanie mego spoczynku

Kościół w Czernicach – MBF i Św. Józefa

 

 

   Załącznik- do złożonego podziękowania  

Czcigodny Sługa Boży Ks. Biskup Wilhelm Pluta przez swoją

głęboka wrażliwość duszpasterska jako Pasterz Diecezji nosił

w swoim sercu wielki niepokój co do sytuacji duszpasterskiej’ w Gubinie.

Związane było to z brakiem kościołów, a także spaleniem

wielu świątyń pod koniec działań wojennych w czasie kilkukrotnego

przemieszczania się frontu walki.

W tej sytuacji po kilku latach rozeznania zwrócił się do mnie

Biskup Pluta, bym rozważył swoje możliwości, by istniejący

problem został dobrze rozwiązany, bo nie jest on taki łatwy i będzie długotrwały.

Po wielu naszych osobistych konsultacjach, wobec licznych

sprzeciwów władz politycznych i wojskowych podjęta została

decyzja i moje zobowiązanie co do budowy nowych świątyń

w rozległej Parafii św. Trójcy w Gubinie.

Obecne podziękowanie, jest moim osobistym meldunkiem”, że

wytyczone zadania przez Ks. Biskupa Plutę, dzięki szczególnej

Łasce Bożej i Wierzących Wiernych miasta Gubina, zostały w całej

pełni zrealizowane ku wiecznej Chwale Bożej.

Na zakończenie chciałbym dodać, że Ksiądz Biskup Wilhelm

Swoją ostatnią podróż życiową i duszpasterską zakończył

w połowie drogi jadąc do umiłowanego Gubina.

                                 (-) ks. Jan Guss

 

 

Informacja o książce

 

© Copyright by ks. Jan Guss, 2023

 

Współpraca autorska,

opracowanie redakcyjne:

Jacek Stróżyński

 

Zamieszczone fotografie

pochodzą ze zbiorów własnych autora\

Wydano z inicjatywy i na zlecenie:

ks. Jan Guss

 

Wydanie I, Piła 2023

  

Wydawca

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska

64-920 Piła, ul. Salezjańska 11/8,

tel./fax /67/ 213 24 92

www.wydawnictwomediazet.pl

e-mail: mediazet@wp.pl

 

Opracowanie graficzne

Oficyna Reklamowo-Edytorska DRACO-ART w Pile

Renata Drozd

 

 Druk

Drukarnia TOTEM Inowrocław

 

ISBN 978-83–66635–21–0

Zamówienie

Książkę „Jezu, kocham Cię” ks. Jana Gussa

można zamówić u wydawcy:  wysyłka pocztą –

cena za 1 egz. – 25  zł +10,00 zł  koszty przesyłki. Można tę kwotę  – 35,00 zł wpłacić
na konto wydawnictwa – proszę podać dokładny adres:

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska

ul. Salezjańska   11/8, 64-920 Piła

NIP 764-156-24-68

Konto – Bank Pekao S.A.  II O. w Pile

nr 19 1240 1705 1111 0011 1964 8646

Książkę wyślemy po wpłacie na konto

tel. 668 000 335