Nagrodzono laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”

Laureaci, jury i goście XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol  - fot. Krystyna Szymańska

                                                                                                                     Fot. Krystyna Szymańska  

 

 

W świecie Agnieszki i laureatów konkursu

 

Osiemnastoletnia Elżbieta Zamorowska z Bielska-Białej została laureatką  nagrody Grand Prix XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”, którą otrzymała „za różnorodne formy wypowiedzi, opowiadanie „Ja i nie do końca tylko mój świat”, „za umiejętne łączenie tematów ważnych z błahymi; za ironiczne i autoironiczne spojrzenie na świat”. Konkursowi patronowali marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, prezydent Piły Piotr Głowski, starosta pilski Mirosław Mantaj oraz burmistrz miasta i gminy Wronki Mirosław Wieczór

Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu, uświetniona koncertem muzycznym w brawurowym wykonaniu pianisty Piotra Grelowskiego i prezentacji nagrodzonych prac oraz wybranych utworów patronki konkursu Agnieszki Bartol przedstawionych artystycznie przez Małgorzatę Chwiłkowską-Kępczyńską i Stanisława Dąbka, odbyła się w piątek 26 września w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. Koncert prowadziła z gracją Maria Bochan – członek Zarządu Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bochan, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, współorganizatora konkursu obok Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panatleona Szumana oraz głównego organizatora – Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol. Przedsięwzięcie było współfinasowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Gminę Piła.

Podczas gali wiele mówiono o fenomenie Agnieszki Bartol, genialnie uzdolnionej literacko, zmarłej w wieku 12 lat przed 24 laty we Wronkach, której życie twórczość inspiruje wielu młodych ludzi do przygody z literaturą. W tegorocznej dwunastej już edycji konkursu, który odbywa się co dwa lata, wzięło udział ponad 900 autorów z całego kraju, którzy nadesłali blisko 6300 utworów wierszem i prozą.

Wśród piętnastu laureatów, m.in. Bielska-Białej, Myślenic, okolic Zakopanego, Płocka, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, są autorzy z Piły i pobliskich miejscowości: Laura Chuchla i Adam Cieślewicz – oboje z Klubu Literackiego „Pegazik” prowadzonego przez Zuzannę Przeworską w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile; Mikołaj Koza z Wronek i Agata Kuliberda z Wągrowca. Laura Chuchla, na co dzień uczennica Gimnazjum nr 5 w Pile zdobyła trzecią nagrodę w kategorii autorów do 15 lat „za cykl wierszy, niezwykłą wrażliwość poezji intelektualnej, poszukującej własne ego”; podobną nagrodę, ale w kategorii autorów powyżej 15 lat, odebrał Adam Cieślewicz z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile „za wiersze „o opuszczonym mieście”, za koncepcję wiersz i konsekwencję w ich realizacji”. Trzynastoletni Mikołaj Koza otrzymał nagrodę specjalną „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowaną przez tygodnik „Wroniecki Bazar” Grażyny Kaźmierczak – „za prozę „Ja i mój świat”, za pokazanie rówieśnikom kultury włoskiego odrodzenia”. Po raz drugi została przyznana nagroda im Danuty Bartol – mamy patronki konkursu, ufundowana przez Leszka Bartola z Wronek, ojca Agnieszki, która trafiła do dziesięcioletniego Dawida Gabrysia z Ochab Wielkich, powiat Cieszyn, woj. śląskie – „za niezwykły talent literacki, za opowiadanie „Tęcza”, ciekawe wykorzystanie wyobraźni i marzeń”.

Piękne słowa do laureatów konkursu i jego organizatorów oraz Leszka Bartola – ojca patronki konkursu, skierowali: przewodnicząca jury Konkursu Małgorzata Karolina Piekarska z Warszawy, senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego Marian Martenka, wicestarosta pilski Kazimierz Sulima oraz burmistrz Wronek Mirosław Wieczór – fundator nagrody specjalnej za indywidualność twórczą, która trafiła do Elżbiety Zamorowskiej z Bielska-Białej – zdobywczyni Grand Prix. Wzruszająco zabrzmiały słowa Leszka Bartola, który podziękował za ocalającą – w postaci także tego konkursu – pamięć o Agnieszce – genialnej autorce, która zgasła jak gwiazdka na niebie przed 24 latami we Wronkach, pozostawiając pod sobie literacki testament cudownego dziecka.

A juror konkursu red. Jan Arski, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, wręczając nagrodę jednej z laureatek konkursu – Laurze Chuchli dowcipnie powiedział: „Droga Lauro i laureaci…”, pointując ułożoną na poczekaniu błyskotliwą fraszką skierowaną do laureatów: „”Niech was nie powstrzyma / żadna bariera ani grobla / przed literacką Nagrodą Nobla”.

Nagrody wręczali także: autor fraszek i miniaturek literackich inż. Jan Sowa i Wiesława Kamińska – od lat zaprzyjaźnieni z Fundacją Literacką im. A. Bartol oraz Wojciech Kaszyński z Wronek, współzałożyciel i były przewodniczący Rady Fundacji im. A. Bartol. Laureaci otrzymali cenne nagrody także z rąk dyrektorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile Joanny Wyrwa-Krzyżańskiej i Iwony Belter.

Nagrody ufundowane zostały przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Gminę Piła i licznych sponsorów, w tym Miasto i Gmina Wronki, Leszka Bartola z Wronek, Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” w Pile, PPR „Tongraf” w Pile, Studio Architektury „Kontur” Światopełk – Mirscy  w Pile, AFE „Pentap” w Pile, Philips Lighting Poland S.A w Pile, Wroniecki Ośrodek Kultury, Grażynę Kaźmierczak i Tygodnik „Wroniecki Bazar” we Wronkach, Dom Księgarski „MJL” Maria Lus, Jan Lus w Pile, Wiesławę Kamińską z Piły, Teresę Sitek z Czarnkowa, Wydawnictwo Media Zet i Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. Wśród nagród były jednorazowe stypendia artystyczne, pieniężne nagrody specjalne, markowe pióra, wydawnictwa książkowe, lampy i żarówki, by przyświecały twórczości literackiej i gadżety związane z miastem, powiatem i fundacją, np. artystyczne kubki z wizerunkiem patronki konkursu przygotowane przez red. Grażynę Kaźmierczak.

Nie zsiadajcie z Pegaza – zaapelowała do laureatów konkursu na zakończenie imprezy jurorka konkursu Zuzanna Przeworska, prezeska Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, informując, że książka z utworami laureatów tej edycji konkursu i wybranymi utworami Agnieszki Bartol „Ja i Agnieszka” wkrótce ukaże się drukiem. Zaapelowała też do burmistrza Wronek Mirosława Wieczora i władz Piły o nazwanie ulic w tych miastach imieniem Agnieszki Bartol, bowiem w przyszłym roku przypada 25-lecie działalności Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Po południu w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły odbyły się warsztaty literackie z udziałem jurorów i laureatów konkursu i biesiada literacka.

Zuzanna Przeworska

Wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”

projekt plakatu agnieszka bartol 2014_mniejszy

Protokół jury

                                                  XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol

                                                                   pod hasłem „Ja i mój świat”

Na początku marca 2014 roku Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Piły, ogłosiły XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol ph. „Ja i mój świat”. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Piły Piotr Głowski, Starosta Pilski Mirosław Mantaj, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie w terminie do 30 maja 2014 roku zestawu od 3 do 5 wierszy lub opowiadania (maksymalnie do 10 stron) albo bajki, w objętości do 5 stron. Nadesłane utwory konkursowe nie mogły być wcześniej nagrodzone i publikowane.

Myśl przewodnią konkursu stanowiło hasło „Ja i mój świat”. Tym światem mógł być dom rodzinny, szkoła, przyjaciele i koledzy, ukochana dziewczyna, ukochany chłopak, otaczający nas kosmos, itp.

W konkursie udział wzięło  909  autorów z różnych stron Polski, ze wszystkich województw, którzy nadesłali 6287 utworów wierszem i prozą. Najwięcej prac zgłosili twórcy z województw: małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Jury w składzie:

Małgorzata Karolina Piekarska – prozaik, autorka bestsellerów – powieści dla dzieci i młodzieży – przewodnicząca,

Zuzanna Przeworska – poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji

Literackiej im. Agnieszki Bartol

Maria Bochan – prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, członek Zarządu

Fundacji im. Agnieszki Bartol,

Jan Arski – dziennikarz, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

na posiedzeniu w dniu 30 czerwca  2014 roku postanowiło przyznać

            Nagrodę Grand Prix    

ELŻBIECIE ZAMOROWSKIEJ z BIELSKO – BIAŁEJ, woj. śląskie, lat 18

– za różnorodne formy wypowiedzi; opowiadanie „Ja i nie do końca tylko mój świat”

umiejętne łączenie tematów ważnych z błahymi; za ironiczne i autoironiczne spojrzenie na świat 

  

W kategorii

autorów do 15 lat

I nagrodę otrzymuje

Antonina Matczak z Gdańska, woj. pomorskie,  lat 13

– za  opowieść psychologiczną „(bez tytułu) …niestety, nie mogę jej przyjąć”

trafną analizę tego, czym są i skąd się biorą uczucia lub ich brak; za wciągającą narrację, ciekawy pomysł i jego realizację

 

II nagrodę

Marcin Rzęsista z Myślenic, woj. małopolskie,  lat 12

– za bajkę „ O sierotce Dobrotce, która miłości szukała”

przepiękna bajka z zagadkami

 

III nagrodę

                   Laura Chuchla z Piły, woj. wielkopolskie, lat 15 

– za cykl wierszy

za niezwykłą wrażliwość poezji intelektualnej, poszukującej własne „ego”

Wyróżnienia

                   

Julia Adamus z Łodzi, woj. łódzkie, lat 14

– za cykl wierszy

– za umiejętne połączenie nauki z poezją

 

 

    Julia Perzyńska – Wydrych, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, lat 12

    –  za prozę „Mój świat”

ciekawe wykorzystanie bohaterów znanych z innych książek

 

W kategorii

autorów powyżej 15 lat

I nagrodę otrzymuje

 

Jacek Cholewiński z Krzyżanowa putty download , pow. płocki, woj. mazowieckie, lat 18

                                                       –  za cykl wierszy    

– za niezwykłą, krótką w formie poezję; dyscyplinę słowa, wyciszoną refleksję i wnikliwą  obserwację otaczającego świata                                                 

 

II nagrodę

 Joanna Nowak z Płocka, woj. mazowieckie,  lat 17

 

– za cykl wierszy

– za trafne i zaskakujące puenty

 

III nagrodę

 Adam Cieślewicz z Piły, woj. wielkopolskie, lat 17

– za wiersze „o opuszczonym mieście”

– za koncepcję wierszy i konsekwencję w ich realizacji

       

Wyróżnienia

 

Zuzanna Bulińska z Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie,  lat 18

– za wiersze

– za zwięzłość myśli, piękny język, zauważanie „drobiazgów” w życiu codziennym, często pomijanych, a przecież istotnych

 

Antonina Kudasik z Zębu k/Zakopanego, woj. małopolskie, lat 16

– za wiersze

– za ciekawą obserwację świata opisanego w niebanalny sposób

 

 

Nagrody specjalne

 

    Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora –  za indywidualność twórczą:

               

Elżbieta Zamorowska  z Bielsko – Białej, woj. śląskie, lat 18

 

 

    Nagrodę im. Danuty Bartol – mamy patronki konkursu, ufundowaną przez   Leszka Bartola z Wronek, ojca Agnieszki:

 

Dawid Gabryś z Ochab Wielkich, gmina Skoczów,

                          pow. Cieszyn, woj. śląskie, lat 10

– za niezwykły talent literacki

      opowiadanie „Tęcza”, ciekawe wykorzystanie wyobraźni i marzeń

 

 

   Nagrodę im. Stanisława Sitka – drukarza z Czarnkowa, współzałożyciela Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, ufundowaną przez jego żonę Teresę Sitek:

                      Agata Kuliberda z Wągrowca, woj. wielkopolskie, lat 15

                                        – za opowieść „Pozostawiona w cieniu”

przepiękną relację o rodzinie i miłości do muzyki

 

 

Nagrodę „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowaną przez tygodnik „Wroniecki

Bazar” Grażyny Kaźmierczak:

 

                   Mikołaj Koza z Wronek, woj. wielkopolskie, lat 13

– za prozę „Ja i mój świat”

– za pokazanie  rówieśnikom kultury włoskiego odrodzenia

 

Piła, dnia 30 czerwca  2014 roku

 

 

Podpisy Jury:

 

Małgorzata Karolina Piekarska  – przewodnicząca              Zuzanna Przeworska

 

 

Maria Bochan                                                                   Jan Arski

 

 

 

Gala z udziałem literackich gwiazd

2014 zaproszenie - 12 konkurs Agnieszki 2 str

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat’ 

 

Koncert finałowy z udziałem literackich młodych gwiazd

 

 

„Mówi się: nie patrz na ciało Vigilix remote control , ale na duszę. Ludzie jednak wolą patrzeć na to pierwsze, gdyż jest ono widzialną częścią człowieka. Ten zaś, kto chce zobaczyć duszę, musi nieźle wytężyć oczy” – napisała przed 24 latami wówczas dwunastoletnia Agnieszka Bartol, patronka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Ja i mój świat”.

Ten nieprzeciętny świat wewnętrzny młodych twórców słowa będzie można bliżej poznać podczas niezwykłego koncertu literacko – muzycznego, kiedy to zostaną ogłoszone wyniki dwunastej już edycji tego bardzo popularnego wśród dzieci i młodzieży konkursu literackiego w kraju.

Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w piątek 26 września 2014 roku o godz. 12 w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, z udziałem publiczności. Zapraszamy serdecznie. W programie koncertu recytacje utworów Agnieszki Bartol i laureatów konkursu, wiemy już że są oni z różnych stron kraju, także z Piły także, oraz koncert muzyczny w wykonaniu pianisty Piotra Grelowskiego.

Po koncercie w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły przy ul. Bohaterów Stalingradu 7 odbędą się warsztaty literackie i biesiada literacka z udziałem jurorów, laureatów i gości konkursu.

Młodych autorów, którzy brali udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”, organizatorzy zapraszają do udziału w warsztatach literackich, które odbędą się w piątek 26 września w godz. 9.30-11.30 w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Buczka 14 w Pile.

Konkurs ten, któremu patronują marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, prezydent Piły Piotr Głowski, starosta pilski Mirosław Mantaj oraz burmistrz miasta i gminy Wronki Mirosław Wieczór,  zorganizowały Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana i Towarzystwem Miłośników Miasta Piły, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Gminy Piła. A także licznych sponsorów, w tym  Miasto i Gmina Wronki, Leszek Bartol z Wronek, Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” w Pile, PPR „Tongraf” w Pile, Studio Architektury „Kontur” Światopełk – Mirscy  w Pile, AFE „Pentap” w Pile, Philips Lighting Poland S.A w Pile, Wroniecki Ośrodek Kultury, Grażyna Kaźmierczak i Tygodnik „Wroniecki Bazar” we Wronkach, Dom Księgarski „MJL” Maria Lus, Jan Lus w Pile, Wiesława Kamińska z Piły, inż. Jan Sowa z Piły, Wydawnictwo Media Zet i Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Utwory laureatów konkursu wraz z wybranymi wierszami Agnieszki Bartol zostaną opublikowane w książce „Ja i Agnieszka”, która ukaże się na początku listopada br.

Zapraszamy na galę podsumowania Konkursu. Wstęp wolny.

 

Zuzanna Przeworska

 

2014 zaproszenie - 12 konkurs Agnieszki 1 str 2014 zaproszenie - 12 konkurs Agnieszki 2 str2014 zaproszenie - 12 konkurs Agnieszki 1 strPrezes Zarządu Fundacji Literackiej

 

im. Agnieszki Bartol