Robert Jacek Pikuła – książka poetycka „Tessery” (kamyki do układania mozaiki, czyli drobiazgi)

Poezja Roberta Jacka Pikuły  

Niesłabnącym wciąż zainteresowaniem cieszy się obszerna książka poetycka przedwcześnie zmarłego poety Roberta Jacka Pikuły z Trzcianki pt „Tessery”  (kamyki do układania mozaiki, czyli drobiazgi).  Poeta pracował nad tym tomem poezji do końca swych dni, niestety, nie zdążył przygotowywał wierszy do druku… Zmarł nagle 11 maja 2022 roku. Na prośbę rodziców poety zajęłam się spuścizną poetycką Roberta Jacka Pikuły, tym bardziej, że moje wydawnictwo wcześniej wydało debiutancki tom wiersz „Confiteor” tego poety. Tata poety Zygmunt Pikuła nie doczekał promocji książki, ale widział książkę, ze wzruszeniem czytając z żoną na głos wybrane wiersze syna poety…

   

Promocja tej książki  odbyła się dokładnie w pierwszą  rocznicę śmierci  poety, 11 maja 2023 roku – w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, w obecności mamy i siostry poety, wielu gości, w tym burmistrza Trzcianki Krzysztofa Wojciecha Jaworskiego i dyrektor biblioteki Dominiki Jeske. Błyskotliwą, inteligentną rozmowę z wydawcą  i redaktorem „Tesserów” Zuzanną Przeworską poprowadziła z biglem Jolanta Nienowska z trzcianeckiej biblioteki. A potem popłynęły słowa pięknej i mądrej poezji Roberta Jacka Pikuły, snuły się wzruszające wspomnienia o życiu i twórczości poety …. To był niezapomniany wieczór poetycki w gościnnych progach tej placówki!

 

 

Tę piękną i błyskotliwą w formie i przekazie poetyckim książkę „Tessery”, liczącą prawie 400 stron!, zdobi kilkadziesiąt fascynujących rysunków i grafik autora. Wzbogaca ją także ‚proza życia” autora, Fides Ratio et Patria,  materiały z archiwum twórczego poety, oraz opowiadania mamy poety Lidii Dzyf -Pikuły, a także esej Zuzanny Przeworskiej „Przędzie się życia przędza, czyli opowieść o życiu i twórczości Roberta Jacka Pikuły”. W książce znajdują się także zdjęcia rodzinne i twórcze autora.

To wszystko sprawia, że ta niezwykła publikacja przyciąga coraz to nowych czytelników.

Nic w tym dziwnego, to mądra i przejmująca, osadzona w kulturze, pełna erudycji  poezja wartości, otwierająca się na drugiego człowieka, na świat.  Wiersze zgrupowane są w czternastu charakterystycznych rozdziałach: Ars Poetica, Wśród milionów gwiazd, Za gwiazd kurtyna, Madame Fortuna, Szukając Pana Cogito, Krótkie uśmiechy losu, Uzurpatorzy naszych marzeń, Statystyczni, Genealogie, Dialogi z Bogiem, Srebrny enkolpion, Z rozbitych skorup, Niepoprawni marzyciele.

„Tessery” to starannie skonstruowany tom ponad 200 wierszy – pisze Zuzanna Przeworska w eseju „Przędzie się życia przędza” . – To poezja bardzo dojrzała, mądra, pełna erudycji, przejmująca, z ważnym moralnym i poznawczym przesłaniem. I choć nie zawsze jest łatwa w odbiorze, bo niekiedy wymaga znajomości mitologii, kultury, filozofii i historii, to jednak jest przystępna i można zanurzyć się w niej bez końca, by rozpoznać się w lustrze mijającego czasu, czasu nieprzewidywalnego.

Wiersze są zmetaforyzowane, ale nieprzegadane, zwarte, celnie spointowane, osadzone w świecie moralnego i etycznego piękna, zawsze w kategoriach wartości. To utwory, które dotykają każdego z nas, budzą sumienia, nie zostawiają nas obojętnymi wobec problemów współczesnego świata. Z przesłaniem, by „złożoność świata chcieć zrozumieć i/ duszy odrobiną otulić bardziej / potłuczonych”. A „tym niedzisiejszym” – podziękować za to, że „w śpiewie wiatru szukamy mocy/ na głów podniesienie”. To poezja odważnie prawdomówna, w której poeta nie kłamie, w tomie bowiem sporo jest wierszy głęboko osobistych, którym nadał jednak wymiar uniwersalny. Utwory mówią o kondycji człowieka we współczesnym świecie, jego zmaganiach, dramatach i tęsknotach, osadzone są w głębokich realiach szeroko rozumianej kultury i kultury słowa. Poruszają w nas najbardziej czułe struny”.

Jak choćby otwierający książkę przejmujący wiersz „Czemu płaczesz Matko”, który poeta zadedykował swej ukochanej Mamie Lidii Pikule:

 

Robert Jacek Pikuła 

Czemu płaczesz Matko

                          Mojej Mamie Lidii Pikule

 

Syn bez pracy i bez domu i bez nerki.

Nie płacz Mamo – może kiedyś Bóg pozwoli

i przetrwamy tę udrękę.

Ale ani płacze, ani modły nie zmniejszyły

tej udręki ani matki, ani syna.

Syn bez pracy i bez domu i bez nerki.

Słowa wciąż trafiają w pustkę

w czarną dziurę niepamięci i obcości.

Ręka, słowa, oczy no i serce wciąż

czekają na zajęcie – Boże pomóż.

A karnawał już się zaczął – blaski fleszy

i uśmiechy swej zacności pewnych.

Tylko w ciemnym zakamarku oni dwoje –

syn bez pracy i bez domu i bez nerki,

no i Matka – bez siły i bez ściany

tylko z swoim bólem.

Synu – przebacz, chciałam,

lecz nikt nie chciał słyszeć.

I tylko jak Ona pod Krzyżem

trwałam z niemym

bezsilności.

 

Rodzice poety Lidia i Zygmunt Pikuła zatopieni w lekturze jego  wierszy – Trzcianka, 9 marca 2023 r.  

———————————-

Poniżej: 

  • Fragmenty wierszy Roberta Jacka Pikuły
  • Informacja o książce, zamówienie
  • Esej Zuzanny Przeworskiej „Przędzie się życia przędza”, czyli opowieść o życiu i twórczości Roberta Jacka Pikuły
  • Wiersz Zuzanny Przeworskiej „Poeta odchodzi” poświęcony pamięci Robertowi Jackowi Pikule
  • Opowiadanie Lidii Dzyf – Pikuły Zielona filiżanka”

 

—————

Fragmenty wierszy Roberta Jacka Pikuły 

 

Robert Jacek Pikuła

    (fragmenty wierszy) 

 

Ucieka ciągle gdzieś nasz czas

i głów do góry nie wznosimy,

aby wśród milionów gwiazd

poszukać tej jednej – przeznaczonej

 

***

A mi w tej drodze milszym to,

że miast ich wszechwiedzących

ocen iść mogę z tymi,

którzy wciąż wierzą, że iść warto

 

***

Bo w kraju tym prorokiem i poetą

być niełatwo, gdzie cnotą bywa

bliźniego w pył powalić

i jeszcze w twarz mu napluć

 

***

Pożółkłe przewracając karty

różańce liter przebieramy

szukając wskazówek

skąd idziemy i dokąd zmierzamy

 

***

Bilans zerowy strat i zysków

zbieramy z lat minionych

wierząc że w każdym zerze

sens bycia jest uśpiony

 

***

A gdy Madame Fortuna

swych wdzięków skąpi stale

duzi chłopcy łzy suche leją,

chociaż mężczyznom nie wypada

płakać wcale

 

***

A chociaż brzeg odległy

i wody nam nieznane

sterem nam i latarnią

miłość zostanie

 

***

W szarych odmętach „EGO”

wilczy zew utopić,

żeby za siebie spojrzeć móc

i widząc to co przeszłe

nie skamienieć

 

***

Tytanów wszakże los jest taki, żeby

na swoich barkach dźwigać świat,

żeby on całkiem się nie zapadł

 

***

Każdy zmierzch i poranek

z tym samym zostawia pytaniem

 

***

Nie zawsze nad drogami naszymi

rozpinaj most tęczowy, lecz daj

tej łaski odrobinę, byśmy mogli

zostawić po sobie dobre słowo

____________________

Informacja o książce 

 

 

Twórczość Roberta Jacka Pikuły Copyright © by Lidia Pikuła, Zygmunt Pikuła

Copyright © for this edition by Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, 2023

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Opracowanie, redakcja

Zuzanna Przeworska

 

Wiersze – Robert Jacek Pikuła

Ilustracje – Robert Jacek Pikuła
Zdjęcia – z archiwum rodzinnego Lidii i Zygmunta Pikułów

Str. 384,  oprawa miękka z obszernymi skrzydełkami, zdjęcia w kolorze

 

Książkę współfinansowali: 

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Urząd Miejski Trzcianki

Zakład Inżynierii Sanitarnej Spółka z o.o. w Trzciance

 

Wydanie I

Piła, 2023

 

Wydawca

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska

64–920 Piła, ul. Salezjańska 11/8, tel./fax /067/ 213 24 92

www.wydawnictwomediazet@wp.pl

e–mail: mediazet@wp.pl

 

Opracowanie graficzne

Oficyna Reklamowo-Edytorska DRACO-ART Piła

Renata Drozd

 

Druk

Drukarnia TOTEM Inowrocław

 

ISBN 978-83-66635-18-0

 

——————————–

Zamówienie

Książkę „Tessery” (kamyki do układania mozaiki, czyli drobiazgi) Roberta Jacka Pikuły

można zamówić u wydawcy:  wysyłka pocztą –

cena za 1 egz. – 45  zł +15,00 zł  koszty przesyłki. Można tę kwotę  – 60,00 zł wpłacić
na konto wydawnictwa – proszę podać dokładny adres:

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska

ul. Salezjańska   11/8, 64-920 Piła

NIP 764-156-24-68

Konto – Bank Pekao S.A.  II O. w Pile

nr 19 1240 1705 1111 0011 1964 8646

Książkę wyślemy po wpłacie na konto

tel. 668 000 335

 

————————————

 

 

Zuzanna Przeworska

 Poeta odchodzi

                                  Śp. Robertowi Jackowi Pikule

 

Poeta odchodzi

w majowy kruchy czas,

nieprzewidywalny

czas od Confiteora do Getsemani

Twoja droga

droga w słowa droga w słowa

czasem słowa płoną, czasem płaczą

jak my skruszeni dzisiaj

 

Poeta odchodzi

i ożywia serca, serca z kamienia

kamień kruszeje

a słowa jak diamenty lśnią

i idą w świat

z przesłaniem że czas kruchy

nieprzewidywalny

wypełniłeś całym sobą

dobrocią oplatającą nasze ręce

mądrą Poezją w której zanurzałeś się

jak w oceanie refleksji i wzruszeń

 

dużo wizji, dużo metafor

mało miejsca w życiu

a tyle skrawków Nieba

dałeś w wierszach innym

nic nie otrzymując w zamian

 

rwałeś się do życia

a byłeś w cieniu życia

wciąż w Teatrze Wyobraźni

z piórem – Statuetką Iłły

i swym natchnionym tomem Confiteror

i tomem 200 wierszy z wierszem Getsemani

które nie zdążyłeś wydać

nie zdążyłeś, choć tak wiele

wydawało się jest przed tobą

 

bzy i konwalie przekwitną

a w twoich słowach już

trwały smak wieczności

 

Poeta odchodzi

cisza ożywia Twoją Poezję

i Pamięć o Tobie

budzi uśpione tęsknoty

porusza nasze czułe struny

pomaga zrozumieć ten czas kruchy,

nieprzewidywalny

 

jak nagłe o trzeciej nad ranem

odejście Poety – Twoje odejście

– Roberta Jacka Pikuły

dziś już pod baldachimem Nieba

 

a my tu – z niedowierzaniem, zszokowani

z Twoimi poetyckimi skrawkami Nieba

 

11 maja 2022    

 

____________________

Zuzanna Przeworska

 „Przędzie się życia przędza”, czyli opowieść o życiu i twórczości Roberta Jacka Pikuły (fragmenty) 

 

 

„Tessery (kamyki do układania mozaiki) czyli drobiazgi” Roberta Jacka Pikuły to obszerny i bardzo pojemny w obrazy i przesłania tom poezji, który jest testamentem poetyckim pozostawionym przez tego zmarłego nagle i przedwcześnie poetę. Testament, który wypełnić za syna chcieli urzeczeni przesłaniem etyczno-moralnym tej poezji jego rodzicie Lidia i Zygmunt Pikułowie. A ponieważ przed laty, a dokładnie w 2006 roku, moje wydawnictwo wydało autorowi debiutancki tom wierszy „Confiteor”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem czytelników, państwo Pikułowie poprosili mnie o pomoc w spełnieniu ostatniej woli syna.

Przyjęłam tę propozycję z satysfakcją. Tym bardziej, że z autorem „Tesserów” spotykałam się wielokrotnie na różnych imprezach poetyckich, także w Trzciance, jak choćby na III Turnieju Jednego Wiersza „O Złote Pióro Iłły”, kiedy to odbierał Nagrodę Główną ze statuetką za wiersz „Uroczysko”!

 

 

Przed „Tesserami”

 

Robert Jacek Pikuła przygotowywał od dawna te wiersze do druku. Pracował nad słowem, wielokrotnie doskonalił zapisane już słowa i obrazy, by zyskały na swej wadze i brzmiały pełniej; niektóre z nich przesyłał mi e-mailem z prośbą o krytyczną lekturę.

Oto krótka wymiana naszych e-maili:

 

Dnia 25 grudnia 2021 12:24  Robert Jacek Pikuła

Droga Zuzanno, wiele spokoju w duszy i sercu.

Mimo  podmuchów Boreasza, nieustającego lata i wielu natchnień od Apollinowych cór.

A przede wszystkim spokoju, zdrowia i pewności każdego dnia w ten jakże kruchy w swej przewidywalności czas dla Ciebie i Pana Jana życzy Jacek Pikuła z rodziną z Trzcianki.

Ps. 11.01 mam być w Pile .Wówczas mogę spróbować dostarczyć część tekstów (parę zdarzeń zewnętrznych skłania mnie trwać przy zamiarze pokazania ich na zewnątrz mimo „życzliwej postawy” gremiów lokalnych.

 

Dnia 17 stycznia 2022 roku 12:51 Robert Jacek Pikuła

robert.pikula@wp.pl  > napisał:

Witaj Zuzanno, w ten mroźny, styczniowy niedzielny dzień. Jak wcześniej rozmawialiśmy chciałbym się przymierzyć do kolejnej publikacji. Aktualnie mam przepisanych ok.200 tekstów, które można zamknąć w kilka grup tematycznych. W załączeniu przesyłam kilka i pozostaję otwarty na wszelkie uwagi i sugestie, wdzięczny też za dotychczasowe wsparcie w kwestii systematycznego zapełniania szuflady. Jestem osiągalny również pod numerem…”.

 

Dnia 18 stycznia 2022 21:00 Zuzanna Przeworska

< mediazet@wp.pl.  napisała:

Witam drogiego Poetę, cieszę się, będziesz miał drugi – jakże ważny i charakterystyczny tom wierszy. Zapowiada się ciekawa książka poetycka. (…) Jeśli będziesz przygotowywał wiersze już do wydania, to rzeczywiście podziel je na rozdziały – będą przekładki z rysunkami – oczywiście Twoimi…

Pięknej pracy nad Słowem Poetyckim, serdecznie cię pozdrawiam i przytulam,

z ciepłymi myślami do Rodziców, cieszę się, że Mamie zadedykowałeś wiersz…

 

Dnia 20 stycznia 2022 18:27 Robert Jacek Pikuła

< robert.pikula@wp.pl  >napisał:

Witam serdecznie Zuzanno, przepraszam serdecznie, lecz dopiero dzisiaj raczyłem spojrzeć na swoją pocztę. Dziękuję za życzliwe i jakże dla mnie ważne wskazówki na temat kształtu i formy, które w momencie powstawania tekstów zawsze były gdzieś na planie dalszym. Teraz jednak wypada im się jednak zgodnie z Twoją radą przyjrzeć raz jeszcze. Przesyłałem dla Ciebie Zuzanno teksty dość przypadkowo, tak jak je przepisywałem z rękopisów. Jest ich jeszcze trochę do przepisania, lecz Twoje życzliwe uwagi i wskazówki są dla mnie mobilizujące. W jakimś czasie postaram się dostarczyć to, co już jest w formie papierowej na adres wydawnictwa. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za uwagę i serdeczne wskazówki, które są dla mnie niezwykle istotne. Rodzice również pozdrawiają Ciebie serdecznie wdzięczni za pamięć i ciepłe słowa i takoż przytulamy Ciebie całą naszą trójką.

 

Nasze e-maile, rozmowy telefoniczne o tomiku, pełne poezji, przepełnione ciekawością świata…

To tylko potwierdza, że książka „Tessery” Roberta Jacka Pikuły to nie jest przypadkowy zbiór wierszy, ale tom przemyślanych utworów składających się na błyskotliwą książkę poetycką.

Tytuł tomu autor odręcznie zapisał na małej kartce i włożył ją miedzy strony Szkicownika poetyckiego. Uszanowaliśmy z rodzicami decyzję poety. Zresztą spodobał nam się ten tytuł. Każdy bowiem do tej poetyckiej mozaiki może dołożyć własne „kamyki” – przemyślenia, swoją wrażliwość i to co pomiędzy strofami wybrzmiewa…

 

Poeta nie zdążył sfinalizować ostatecznego kształtu książki.

Zmarł nagle 11 maja 2022 roku , o godz. 3.03, w domu.

Na ceremonii pożegnania Roberta Jacka Pikuły, na cmentarzu w Trzciance, podziękowałam Mu w imieniu czytelników za jego poezję, czytając kilka jego nowych wierszy z przygotowywanego do druku tomu „Tessery”, w tym jakże poruszający wszystkie chyba nasze struny wrażliwości „Czemu płaczesz Matko…”  – wiersz, który nieprzypadkowo otwiera tom „Tessery”. To wołanie Poety o pomoc! Krzyk rozpaczy, który wielu nie chciało usłyszeć. Trudno powiedzieć dlaczego. Syndrom takich czasów.

Pożegnałam Poetę też swoim wierszem „Poeta odchodzi…”,  który mu zadedykowałam (wiersz na końcu tekstu).

 

 

Portret poety

 

Robert Jacek Pikuła urodził się 6 listopada 1964 roku w Cybince koło Słubic, ale to Trzcianka stała się jego domem rodzinnym, gdzie mieszkał z rodziną od 1976 roku, tu też ukończył Liceum Ogólnokształcące.

Wydawałoby się, że jest w czepku urodzony i że przed nim samo pasmo sukcesów. Dobrze wychowany, inteligentny, przystojny, świetnie wykształcony: archeolog i dyplomowany dziennikarz – poradzi sobie w życiu. Archeologię studiował w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując w 1991 roku tytuł magistra archeologii, a Podyplomowe studia dziennikarskie na Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu ukończył w 2003 roku. Biegle władał trzema językami: niemieckim, angielskim i rosyjskim, uczył się z powodzeniem języka japońskiego, zajmował się rysunkiem, grafiką, pisał wiersze, felietony…  Z takim potencjałem mógł góry przenosić…

(…)

 

O poezji

 

„Tessery” to starannie skonstruowany tom ponad 200 wierszy. To poezja bardzo dojrzała, mądra, pełna erudycji, przejmująca, z ważnym moralnym i poznawczym przesłaniem. I choć nie zawsze jest łatwa w odbiorze, bo niekiedy wymaga znajomości mitologii, kultury, filozofii i historii, to jednak jest przystępna i można zanurzyć się w niej bez końca, by rozpoznać się w lustrze mijającego czasu, czasu nieprzewidywalnego.

Wiersze są zmetaforyzowane, ale nieprzegadane, zwarte, celnie spointowane, osadzone w świecie moralnego i etycznego piękna, zawsze w kategoriach wartości. To utwory, które dotykają każdego z nas, budzą sumienia, nie zostawiają nas obojętnymi wobec problemów współczesnego świata. Z przesłaniem, by „złożoność świata chcieć zrozumieć i/ duszy odrobiną otulić bardziej / potłuczonych”. A „tym niedzisiejszym” – podziękować za to, że „w śpiewie wiatru szukamy mocy/ na głów podniesienie”. To poezja odważnie prawdomówna, w której poeta nie kłamie, w tomie bowiem sporo jest wierszy głęboko osobistych, którym nadał jednak wymiar uniwersalny. Utwory mówią o kondycji człowieka we współczesnym świecie, jego zmaganiach, dramatach i tęsknotach, osadzone są w głębokich realiach szeroko rozumianej kultury i kultury słowa. Poruszają w nas najbardziej czułe struny.

Poeta snuje refleksje pełne metafory o powikłaniach duchowych człowieka, o przeżyciach człowieka po kolejnych rozczarowaniach, ale też o jego tęsknotach, poszukiwaniach, dążeniach i nadziei. A także o prawie do szczęścia, bo autorowi, jak i wielu ludziom mu podobnym, „w życiu szczęścia brak/ choćby tyle, ile pajęcza waży nić” – czytamy w wierszu „Pejzaż z niewidzialnym”, co nie oznacza, by odmawiać „mniej szczęśliwym praw istnienia” – o czym pisze w wierszu „Inteligencja XXI w.”.

Dobrze, że zdarzają się „krótkie uśmiechy losu”, dzięki którym można „prostować swoje drogi”. To choćby przyroda, z którą kontakt wycisza bohatera poetyckiego i uczy odkrywania piękna i harmonii świata: „W słonecznym się pyle kąpać / po Mlecznej Drodze wędrując / i nie chcieć nigdy z zachwytu ochłonąć / nad darowanym nam życiem” – to odkrycie zawarł poeta w wierszu „Mleczna droga”.

 

Czasem wiersze Roberta Jacka Pikuły przypominają wewnętrzny dialog poety, czasem są to moralitety, a czasem intelektualne, filozoficzno-egzystencjalne rozważania o sensie i celu życia ludzkiego, tajemnicy istnienia. „Przędzie się bycia przędza / prowadząc przez życia labirynt” („Jerzyki”), więc „Szukamy nici w labiryncie, / żeby z nich wątek życia splatać, / dłońmi strachem skurczonymi / słoneczne błyski łapać / i przędąc  z nich osnowę / w końcu szukamy znów początku” („Tkacze”). „Trzeba więc „pojąć akt stworzenia / aby girlandom dźwięków / dziękować za radość istnienia” („Ars Pulchra”).

Bohater jego wierszy wymaga od siebie nieskazitelnej postawy moralnej, bo tylko tak pozostaje się człowiekiem. W tym aspekcie poeta nawiązuje do poezji Zbigniewa Herberta, dedykując mu zresztą wiersz „Szukając Pana Cogito”. Erudycja Roberta Jacka Pikuły, wtopiona w obserwacje człowieka współczesnego i historię, poraża. Bohater poety siebie tak określa: „ja – jeniec cyberprzestrzeni / w zerojedynkowym wzorze zamknięty” („Czterolistna koniczyna).

 

Dużo w tej poezji zwątpienia, niepewności co przyniesie dzień i czy ten dzień w ogóle  przyjdzie; rozterkom i rozdarciom wewnętrznym towarzyszą rozmowy z Bogiem: raz pełne pokory, innym razem – skargi. Ale wiara wszystko zwycięża, napawa otuchą: „A Ty gdzieś na krańcach czasu/ patrzysz na nasze raczkowanie / i za to dziękujemy Panie, że dajesz / siły, by iść dalej” – powiada poeta w wierszu „Idąc”, prosząc też o więcej w „Prośbie ze zgiełku świata”: „Zechciej nam wszystkim/ odtrąconym w swej łasce podarować / zachwyt nad byciem tu i teraz”.

Wiersze dotykające problemów egzystencjalnych i metafizycznych są siłą tej poezji. Poezji, która na swój sposób jest konfesyjna, ale i demaskatorska, wpisana przy tym w kulturowe konteksty. Czytelnik może więc mieć poczucie, że opowieść poety, w jakimś sensie jest również jego opowieścią.

 

Tę tak pojemną w znaczenia i emocje poetycką opowieść Roberta Jacka Pikuły wzbogaca kilkadziesiąt ilustracji autora. Z pasją szkicował konie, konie z jeźdźcami, portretował wojowników; lekką kreską przedstawiał zarys budowli i elementy architektoniczne, a czasem tworzył rysunki żartobliwe. Rysował na wszystkim, co miał pod ręką: na kopertach, na skrawkach papieru, na okładach wewnętrznych „Literatury na świecie”, na odwrocie dokumentów, w notesikach i notatnikach, na kartach A4, a często w swoim Szkicowniku Poetyckim – obok wierszy. Rysunki dopełniają jego poezję.

 

Czy warto zanurzyć się w poetycki świat Roberta Jacka Pikuły?

To pytanie retoryczne. Wszak są to wiersze, które nie tylko skłaniają do refleksji, ale co ważne – mogą nas przenieść na wyższy poziom poszukiwania samego siebie. Tak jak uczynił to poeta w wierszu „Ars poetica” :

„Z porcelanowym mym sumieniem

ciągle mi za daleko jest wydusić

z siebie swoją małość i z garbem

tym wznosząc oczy proszę o jeszcze

jedną chwilę, aby przez krótkie

Twego Oka mgnienie z rozbitych dzbana

skorup dane mi było skleić twoim tchnieniem

sens istnienia”.

Zuzanna Przeworska

 

———————————————–

Lidia Dzyf – Pikuła

Zielona filiżanka”

(fragment powieści „Cień białych kruków”)

 

Dziwne. Wspomnienia i sny mają wspólną cechę – brak im spójności, logiki. Zawsze wypływają pojedynczo, bez czasu, związku. Czasami to jest kolor, zapach lub przedmiot. Zupełnie niespodzianie, bez zapowiedzi, jak nieproszeni goście. Tak jak teraz ta zielona filiżanka.

 

Filetowy wieczór zalewał cały pokój. Wdzierał się tutaj, do wnętrza przez goły prostokąt okna. Paprocie na zasłonach gdzieś chybotały na ścianie i nie chciało się ruszać z miejsca.

Kobieta siedziała jakoś ociężale, opuściwszy ręce wzdłuż tułowia, zupełnie obojętna na ten pusty oczodół okna.

Gdzieś z najdalszych zakamarków świadomości wypłynął taki sam pusty, goły prostokąt okna. Zdawało się taki sam czas i wieczór. Tylko ona nie ta sama. Niewielki pokój był wypełniony bez przerwy miotającą się młodą kobietą. Kładła się, wstawała, brała coś do ręki lub przesuwała. Nieustannie zajmując się czymś, nie robiąc niczego. Krążyła po tej klitce, obijając się i odbijając się od kilku prostych sprzętów. Zaczynała śpiewać „Rozkwitały pąki białych róż” i nie kończąc, przerzucała się na coś innego.

Dziewczynka mała, chuda, źle ostrzyżone zwierzątko, siedziała na ławce, śledząc każdy ruch kobiety. Nie rozumiała co się dzieje, ale musiało dziać się coś niezwykłego, bo przedtem matka nigdy prawie nie śpiewała.

Oczy drugiej, starszej kobiety, niespokojnie śledziły młodą.

Małej nikt niczego nie tłumaczył. Dziwne – nie mogła wyraźnie zobaczyć twarzy z tamtych czasów – tylko świadomość zdarzeń.

 

Obraz urwał się tak nagle, jak powstał. Nie wiadomo, ile czasu minęło. Przeskok kilku klatek czasowych. Ten sam pokój pełen niepokoju i ruchu. Młodą kobietę gdzieś ktoś wyprowadzał, sprawdzano, czy nie został ogień w piecu, czy zamknięte okno. Kazano małej zabrać trochę swoich rzeczy.

Oczywiście, niewiele mogła unieść, zresztą najważniejsza była zielona, pękata filiżanka ze spodkiem. Świeża, soczysta zieleń zewnątrz i oślepiająca biel dobrej porcelany wewnątrz.

Dziwne, że po tylu latach nawet kolor wypłynął tak wyraźnie, zresztą kto wie, może to wspomnienia mają ten kolor. Któż to wie.

Matka została zabrana siłą do jakiegoś samochodu z jakimiś ludźmi.

Sąsiedzi wzięli małą za rękę, nie pozwoliła jednak dotknąć się – musiała trzymać oburącz zieloną filiżankę. Droga nie była daleka. Tylko do sąsiadów przez korytarz. Zdawało się niebezpieczeństwo minęło.

Dziewczynka postawiła swój skarb na stoliku. Znała tych ludzi, to mieszkanie. Nie wiedziała co się dzieje z matką i nie rozumiała dlaczego musi tutaj zostać.

Matka często bywała poza domem, jeździła do różnych miasteczek coś sprzedać, kupić. Trzeba było żyć. Ale wtedy dziecko zostawało samo, czasami zamknięte na jakiś czas, bo za jakiś czas matka wracała. Ale dlaczego teraz musi przenosić się tutaj. Siedziała na obcym miejscu do nikogo nie odzywając się, tylko śledząc ptasim wzrokiem ruchy dorosłych.

Nagle otworzyły się drzwi i ktoś wnosił do pokoju goły siennik. To musiało być posłanie dla niespodziewanego lokatora. Siennik był sztywny, nieruchomy i nieporęczny. W tym małym pokoiku od razu wypełnił ogromną jego część. Manewrowanie nim było dość kłopotliwe.

Nagle – brzęk. Mała błyskawicznie zerwała się na równe nogi i rzuciła w tym kierunku.

Niemal natychmiast jednym tchem płacz, krzyk – mama! – mama! – mama!

Wszyscy zamarli – ktoś z tym nieszczęsnym siennikiem, ktoś stojąc pośrodku pokoju i dziecko w przerażającej bezsilnej rozpaczy nad wielością zielonej filiżanki – tym co nią było.

Tak, to była jej zielona, porcelanowa filiżanka od mamy, jedyny zbytej jej dzieciństwa.

Zdawało się, że dziecko przeczuwało i wyczuwało, że oto wszystko rozpadło się, rozleciało się na bezużyteczne kawałki, których nigdy nie uda się skleić i nie uda się już nigdy zebrać do kupy tej macierzyńskiej miłości.

 

Miłość matki – cieniem białych kruków odpłynęła głęboko, daleko za horyzonty świadomości.