Oliwia Bereda, Alicja Tyrańska, Weronika Pytlarz i Andrzej Jan Rubik – laureatami „Złotych Piór” za magię słów

 

Laureaci „Złotych Piór”- od lewej: Alicja Tyrańska, Weronika Pytlarz, Andrzej Jan Rubik, w środku – Oliwia Bereda

Fot. Zuzanna Przeworska

 

Laureaci XIV Regionalnego Konkursu „O Złote Pióro” – fot. Adam Bereda 

 

Przy twórczym stoliku z czerwoną różą  

 

To było prawdziwe święto słowa: świetne wiersze, błyskotliwa proza – tak publiczność wypowiadała się o koncercie literacko-muzycznym, podczas którego zostały ogłoszone wyniki XIV  Regionalnego Konkursu „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”. Młodym twórcom słowa wręcz koncertowo podziękowano za ich polot i wyobraźnię, dojrzałą lirykę i odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich, a przede wszystkim za ogromną wrażliwość sprawiającą, że widzą więcej i pełniej i próbują te emocje i doświadczenia wpisać w teksty literackie.

Uroczystość odbyła się w czwartek 16 marca 2017 r. w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile. Wśród widowni – młodzi i bardzo młodzi autorzy, często w towarzystwie rodziców i swoich fanklubów, nauczyciele, sympatycy młodej twórczości literackiej, a także dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile Joanna Wyrwa-Krzyżańska.

Imprezę, którą otworzyła dyrektor MDK Ariana Latzke, z polotem prowadziła jurorka konkursu, a zarazem prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol – poetka Zuzanna Przeworska, w towarzystwie jurorki – poetki Elżbiety Ambroż; w skład jury konkursu wchodził także red. Jan Arski, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Młodzi twórcy przy stoliku autorskim z czerwoną różą czytali liryczne i egzystencjalne strofy oraz refleksyjne teksty o życiu, nagradzane gromkimi oklaskami przez zasłuchaną publiczność, wśród której był poeta Edmund Muscari Czynszak.

 

XIV Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” został zorganizowany przez Klub Literacki „Pegazik” Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konkursowi patronowała Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol.

W konkursie wzięło udział 74 autorów, którzy nadesłali 281 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Osieka, Łobżenicy,  Wysokiej, Ujścia, Kaczor, Rzadkowa i  Białośliwia.

Wręczono cztery Złote Pióra za magię słów. Otrzymali je:

Oliwia Bereda ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile – za zestaw lirycznych wierszy: „Hulaj zimo, hulaj!”, „Zielona Pani”, „Artystka – Jesień”, „Wiersz o świętach” i „Koci okruszek” – za delikatność i wdzięk nadawany wersom i ich bohaterom oraz za barwną bajkę „O królu Homerze i jego bracie”;

Alicja Tyrańska – gimnazjalistka z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile

za perełki wyobraźni starannie oprawione w słowa w opowiadaniu „Pomyśl życzenie” i cyklu powieściowym „Sześć szczęśliwych królików doświadczalnych”;

Weronika Pytlarz – licealistka z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Pile – za bogactwo wyobraźni zataczające szerokie kręgi w codzienności, błyskotliwe metafory i głębię przesłania poetyckiego w zestawie egzystencjalnych wierszy: „Już pora”, „W tym miesiącu”, „Sześć”, „Jak Adam, „Miejsce”;

Andrzej Jan Rubik – student Państwowej Szkoły Zawodowej w Pile  – za piękno „zaszyte między słowami” w utworach poetyckich.  

Nagrodą Specjalną za indywidualność twórczą, ufundowaną przez Fundację Literacką im. A. Bartol, została uhonorowana utalentowana literacko Oliwia Bereda ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile.

Nagrody wręczali dyrektor MDK „Iskra” w Pile Ariana Latzke, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Joanna Wyrwa-Krzyżańska, jurorka konkursu – poetka Elżbieta Ambroż i poeta Edmund Muscari Czynszak.

 

W kategorii autorów ze szkół podstawowych nagrodzono i wyróżniono 15 osób, w grupie gimnazjalistów – sukcesy święciło 10 twórców, w grupie twórców ze szkół ponadgimnazjalnych – 8 autorów, a wśród studentów – 6 twórców; dyplomami za prezentację twórczości uhonorowano 7 uczestników konkursu.

Za inspirowanie i wspieranie młodych twórców słowa specjalne podziękowania otrzymały Małgorzata Zyber ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, Anna Panek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, Maja Cieślak – Strzelec ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Katarzyna Knap z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku i Alicja Felcyn ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

Nagrody ufundowali organizatorzy konkursu: MDK „Iskra” w Pile, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile i Fundacja Literacka im. A. Bartol, a także Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska i Dom Księgarski „MJL” Lus w Pile.

 

To poetycko-refleksyjne święto słowa wzbogaciły prezentacje muzyczne w brawurowym wykonaniu solistek ze Studia Piosenki MDK „Iskra” w Pile prowadzonego przez Iwonę Brandenburger: Jagodę Pachowicz, Anitę Morellę, Paulinę Pasternak i Zuzannę Tymper.

W kuluarach jeszcze długo toczyły się rozmowy autorów z publicznością, błyskały flesze aparatów fotograficznych…

I w pamięci pozostały jakże barwne i sugestywne słowa czytane przez autorów przy twórczym stoliku z czerwoną różą…  

                                                                                                                                                                                                                                                             Zuzanna Przeworska    

 

 

 

Protokół Jury
XIV Regionalnego Konkursu Literackiego “O Złote Pióro”

“Od magii świata do magii słowa”- Piła ’2017

 

 

 

XIV Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” ogłoszony został przez Klub Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konkursowi patronowała Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

W konkursie, któremu przyświecało hasło „Od magii świata do magii słowa”, wzięło udział 74 autorów, którzy nadesłali 281 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Osieka, Łobżenicy, Wysokiej, Ujścia, Kaczor, Rzadkowa i Białośliwia.

Jury w składzie:

Zuzanna Przeworska – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

Elżbieta Ambroż – poetka,

Jan Arski – dziennikarz, animator kultury, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

na posiedzeniu w dniu 1 marca 2017 roku postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: autorzy ze szkół podstawowych mega-pizzeria.com , gimnazjum, szkół ponadpodstawowych, studenci:

 

I kategoria: autorzy ze szkół podstawowych:

 

ZŁOTE PIÓRO – OLIWIA BEREDA  

ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile

– za zestaw lirycznych wierszy: „Hulaj zimo, hulaj!”, „Zielona Pani”, „Artystka – Jesień”, „Wiersz o świętach” i „Koci okruszek” – za delikatność i wdzięk nadawany wersom i ich bohaterom oraz za barwną bajkę „O królu Homerze i jego bracie”

 

II nagroda ex aequo:

Konstancja Pazderska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku – za sprawną narrację i umiejętność budowania napięcia w miniaturkach literackich: „Spotkanie”, „Drugie życie”

– Marika Pytlarz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile za cykl refleksyjnych i pełnych  emocji wierszy: „Kamień”, „Nie wiem”, „Tęsknota”

– Zuzanna Czeszewska z Młotkowa – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej – za urodę słów i dbałość o rytmikę w wierszowanych opowieściach: „Święta”,”Kolęda” i „Zima”

– Justyna Łastowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile za pełen humoru i fantazji przewodnik po „Akademii Szesnastu Łapek”

 

III nagroda ex aequo:

– Antonina Kopka ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za intrygującą, z dystansem napisaną autoprezentację pt. „Niezwykłe życie zwykłej nastolatki”

– Anna Mikołajewska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu za poetycki zachwyt nad światem w wierszach: ”Czerwone jabłuszko”, „W krainie snów i marzeń”, ”Słońce i wiatr”

– Oskar Ciurzyński  ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile za podróż dookoła świata z wyobraźnią w „Opowieściach Oskarai”

 

Wyróżnienia:

* Martyna Majda” ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – za  dowcipny i euforyczny „Pamiętnik nastolatki”

* Kinga Najdek – ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej za słoneczne strofy w wierszach „Jabłko”,” Święta” i „Słońce”

* Laura Zmitrowicz – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za wrażliwość poetycką i prawdę uczuć w wierszach „Niewiadoma miłość” i „Jak” oraz za miniaturki „Dziewczynka o tęczowej barwie” i „Planety”

* Zosia Kałużna – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku – za piękną prozę poetycką „Stroma góra”,

* Karolina Gurda – ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej – za rymowane obrazki z codzienności w wierszach :„Dom”, ”Zima” i „Język obcy”,

* Hanna Matczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej za barwną opowieść o tym jak okiełznać „Pana Rozrabiaczka”

* Oliwia Wojciechowska – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku – za prozę poetycką „Ślady”.

 

 

Kategoria autorów z gimnazjów:

 

ZŁOTE PIÓRO – ALICJA TYRAŃSKA

z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile

za perełki wyobraźni starannie oprawione w słowa w opowiadaniu „Pomyśl życzenie” i cyklu powieściowym „Sześć szczęśliwych królików doświadczalnych”

 

II nagroda ex aequo:

– Marta Strzelec z  Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile – za magię słów w błyskotliwym opowiadaniu „Kukiełki”

– Emilia Szymańska – z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile za przejmujące, sprawnie napisane opowiadanie „Tajemnicze listy”

 

III nagroda ex aequo:

– Wiktoria Pytlarz z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile – za wersy poetyckie przycupnięte „na progu nieba” w wierszach: „Jestem”, „Czego pragnę” i „Niebo”

– Weronika Guss – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za zręczność w operowaniu językiem prozy w „Szarym świecie”

– Angelika Szałowska – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile – za egzystencjalną lirykę w utworach „Ostrzeżenie”, „Przypadkowy plan”, „Bezsenność” i „Wolność”

 

Wyróżnienia:

*Dominika Kilichowska z Bąkowa – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią – za nutkę liryczną w wierszu „Tylko tobie”

* Dominika Liszkiewicz – z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy – za próby poetyckie w „Poezji”

* Agata Depta z Wysokiej Wielkiej – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej – za gwiaździste wiersze: „O gwiazdach bzdur kilka”, „Trochę o czarnych Aniołach” i „Chciałabym”

*  Malwina Bukowska – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile – za pełen humoru opis gatunku „Metalus pospolitus w naturalnym środowisku”

 

Kategoria autorów ze szkół ponadgimnazjalnych:

 

ZŁOTE PIÓRO – WERONIKA PYTLARZ

z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

– za bogactwo wyobraźni zataczające szerokie kręgi w codzienności, błyskotliwe metafory i głębię przesłania poetyckiego w zestawie egzystencjalnych wierszy: „Już pora”, „W tym miesiącu”, „Sześć”, „Jak Adam, „Miejsce.

 

II nagroda ex aequo:

– LAURA CHUCHLA z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za dojrzałą lirykę i odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich oraz kojący dotyk wersów w utworach: „Dzisiaj nazywam się Jane”, „Powroty”, „On”, „Drodzy państwo”, „Rzeźbiarz”

– MAREK GIERS z Rzadkowa – Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – za polot, świetną narrację, umiejętne panowanie nad snuciem fantastycznych wątków i przesłanie moralne w opowiadaniu „Nowe i stare”

– Klaudia Cybulska – z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – za intrygujący esej o człowieku „Wpływ otoczenia na poczucie własnej wartości” – za dopracowane stylistycznie rozważania nad kruchością psychiki i przesłanie codziennych prawd

 

III nagroda:

– Anna Mostowska z Piły

– za wrażliwość na słowo i drugiego człowieka w błyskotliwej miniaturce „Upiór w tramwaju” i felietonie „Ja jestem królem świata”

– Michał Podkowa – z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za obrazowy język w opowiadaniu „Abaddon”

– Natalia Adamczyk – z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile za wiersze „ocierające się o duszę”: Kot”, „Moment”, „Erotyk niecodzienny”, Styczeń pod zimnym niebem”

– Radosław Potoczko z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za poetycki tekst piosenki „Krzyk nocy”

 

Kategoria autorów – studenci:

 

ZŁOTE PIÓRO – ANDRZEJ JAN RUBIK Z Piły

– student Państwowej Szkoły Zawodowej w Pile

za piękno „zaszyte między słowami” w utworach poetyckich

II nagroda ex aequo:

– Kinga Wasilewska z Piły – studentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – za liryczne panowanie nad „cienką materią wyobraźni”

* Aleksandra Kamińska z Nowego Dworu koło Szydłowa – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – za świadomość własnego stylu, który „zamyka drogę niedopowiedzeniom” w cyklu lirycznych i refleksyjnych wierszy: „Krzyż”, ”Bezgranicznie”, „Wiem”, „Mój M”

*Adam Marczyk z Piły – student Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – za prozatorskie, giętkim językiem nakreślone obrazki codzienności w „Zapiskach”

*Agata Balicka z Łobżenicy – studentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – za zaskakujące pointy w wierszach

 

 Wyróżnienia:

*Ida Balicka z Łobżenicy – studentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – za próby eksperymentowania ze słowem w poezji i prozie poetyckiej

 

 

Nagrodę Specjalną za indywidualność twórczą, ufundowaną przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol, otrzymuje:

 OLIWIA BEREDA z Piły

 

 

Podziękowania za prezentację twórczości:

* Klaudia Soczewka – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile

* Anna Duda, Wiktoria Bernacka, Sandra Kotarak, Zuzanna Kozimor – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

* Małgorzata Rogowska-ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

* Daria Kuchta – ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach

 

 

PODZIĘKOWANIE

za inspirowanie Xming portable putty download free , wspieranie i rozwijanie

młodych twórców słowa prezentujących swoją twórczość

w XIV Regionalnym Konkursie Literackim „O Złote Pióro”

 pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” – Piła’2017

 

ANNA PANEK – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

MAJA CIEŚLAK – STRZELEC ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

KATARZYNA KNAP  – z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

MAŁGORZATA ZYBER – ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile

ALICJA FELCYN -ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

 

Jury Konkursu bardzo wysoko ocenia poziom konkursu, gratulując organizatorom udanego przedsięwzięcia literackiego.

 

Podpisy jury:

Zuzanna Przeworska                        Elżbieta Ambroż                     Jan Arski

 

Piła, 1 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

Promocja książki „Agnieszka i Pegaz”

Zapraszamy na  wyjątkowe święto słowa – promocję książki „Agnieszka i Pegaz”, wydanej przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol w 2016 roku.

W czasie wieczoru – spotkanie z autorami: Weroniką Pytlarz, Anetą Wawrzyniak, Kingą Wasilewską i Andrzejem Janem Rubikiem.

  Czwartek – 23 lutego 2017, godz. 18 , Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Buczka 14 w Pile 

plakat

 

 

zaproszenie_1zaproszenie_2 puttygen download

„Agnieszka i Pegaz” – najnowsza, rewelacyjna książka o 26-letniej … Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol

Przygoda z Agnieszką trwa –

tym razem to książka „Agnieszka i Pegaz”! 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
1-strona-okladki-agnieszka_i_pegaz_-_kopia

W książce: utwory laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat” Puttygen free download for windows 7 , wybrane utwory Agnieszki Bartol, refleksje o patronce Fundacji i działalności Fundacji, a także kolorowe foto-albumy z uroczystości ogłoszenia wyników XIII Konkursu i 25-lecia Fundacji. Tę cudowną książkę opracowali i przygotowali do druku Zuzanna Przeworska i Jan Arski.

W książce „Agnieszka i Pegaz” publikują swoje utwory wierszem i prozą autory z całej Polski:
Julia Drąg z Tanowa Podgórnego, Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy, Bartłomiej Kusy z Modrynia koło Hrubieszowa, Julia Perzyńska-Wydrych ze Szczecina, Lidia Petrykowska z Pruszkowa, Weronika Pytlarz z Piły, Dominika Rasińska z Nowogardu, Julia Rębacz ze Szczecina, Julia Rybicka z Kwidzyna, Michał Skowronek z Bytomia, Weronika Szałaj z Posady Jaśliska koło Krosna, Magdalena Szmitka ze Strzelina, Zuzanna Śmiech z Kielc i Aneta Wawrzyniak z Piły.
cala-okladka-agnieszka_i_pegaz

Autorzy barwnych refleksji o patronce Fundacji i działalności Fundacji:

Leszek Bartol – tata Agnieszki, Krystyna Tomczak – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej , Maria Bochan – członek Zarządu Fundacji i zarazem prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, wolontariuszka Fundacji Wiesława Kamińska, były długoletni prezydent Piły Zbigniew Kosmatka, fizyk, księgarz, dr Jan Lus, właściciel firmy AFP Andrzej Fromberg, właściciel Studia Architektury „Kontur” w Pile inż.Marek Światopełk -Mirski i Włodzimierz Ignasiński – znakomity recytator, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance.

Książka ukazała się dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Gminy Piła, Starostwa Powiatowego w Pile, Gminy Wronki, oraz sponsorów, w tym PKS Spółka z o.o w Pile, Philips Lighting Poland w Pile, „Wroniecki Bazar” Grażyny Kaźmierczak, TMMP i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile. Dziękujemy bardzo bardzo!

Tę malowniczą i pełną metafory okładkę nieodpłatnie zaprojektowała Agencja Reklamowa Grafiti Sp. z o.o w Poznaniu – dziękujemy bardzo!

—————————-

 Przedmowy do książki 

Ćwierć wieku z Agnieszką

 

26 lat z Agnieszką i Fundacją Literacką jej imienia to dużo czasu, aż ćwierć wieku – także w naszym życiu.

Zwykła dziennikarska przygoda, która zaczęła się od wizyty w domu Agnieszki  niespełna dwa miesiące po jej śmierci i ówczesnego spotkania z jej fantastyczną twórczością, przekuła się tak z biegu – bo tak widać być musiało – w naszą życiową misję. Działalność stricte charytatywną.

Książeczkę z utworami Agnieszki „Agnieszko wróć!” wydaliśmy zanim założyliśmy Fundację – w sierpniu 1990 roku, a już pod koniec września tamtego roku powołaliśmy Fundację, czekając do stycznia 1991 roku na jej rejestrację w warszawskim sądzie.

Książeczka „Agnieszko wróć!” ukazała się, napływały do redakcji zamówienia, a my nie mieliśmy nawet pieczątki, ręcznie więc wypisywaliśmy dane adresowe na trzech blankietach druków pocztowych! Setki druków… Długie godziny w naszym prywatnym mieszkaniu na Tetmajera (siedziba Fundacji do 2007 r.), spędzane na pakowaniu książek, by dotarły do czytelników w całej Polsce…

To nasze liczne koncerty i spotkania promujące twórczość Agnieszki…

A potem weekendy, popołudnia, a nawet urlopy przeznaczane na lekturę i ocenę tysięcy prac nadsyłanych na kolejne edycje Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”.

Warto było? – pytamy samych siebie.

Warto było! – opowiadają za nas ci, którzy wychowali się na twórczości Agnieszki, na wydawnictwach Fundacji.

Warto było – co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Agnieszka sprawiła, że nasze życie stało się piękniejsze. Dzięki niej poznaliśmy jej rodziców i rodzeństwo, z którymi zaprzyjaźniliśmy się. Dzięki Agnieszce poznaliśmy bliżej wielu wspaniałych ludzi, przyjaciół, sympatyków…

Dzięki Agnieszce odkryliśmy wiele talentów literackich i tylu z nich z naszą – jak to zwykle mówimy –  przepustką do literatury – w tej literaturze już zaistniało. Wymieńmy tych, którym najbardziej się powiodło. To Katarzyna Iwańczyk – Fowler rodem z Krasnegostawu, a od lat w USA – autorka kilkunastu tomików poetyckich, w tym dwujęzycznych; to Eliza Piotrowska – rodem z Piły, a od lat w Rzymie i obecnie w Brazylii – autorka kilkudziesięciu książek dla dzieci; to dr Michał Piętniewicz z Krakowa – poeta i krytyk literacki, autor kilku tomików wierszy i książek o literaturze; dr Mateusz Antoniuk z Krakowa – literaturoznawca, autor wielu opracowań literackich; to poeci już po debiucie książkowym: Anna Dwojnych z Torunia, Zuzanna Waligórska ze Szczecina; to autorzy publikujący w antologiach literackich: Przemysław Kuliński, Monika Siwiec, Kinga Wasilewska, Paulina Grzęda (Paulina Klessa), Anna Kaczmarek (Anna Gut), Laura Chuchla, Adam Cieślewicz, Marta Dec, Andrzej Jan Rubik, Elżbieta Zamorowska…

Jesteśmy przekonani, że także i ci młodzi i bardzo zdolni laureaci tegorocznej edycji naszego literackiego konkursu „Ja i mój świat” – jeśli nie przerwą lotu na Pegazie – dołączą za jakiś czas do tych autorów, którzy są już w literaturze. To Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy i Julia Perzyńska-Wydrych ze Szczecina, którzy po raz kolejni sięgnęli po sukces w naszym konkursie, to laureatka Grand Prix Zuzanna Śmiech z Kielc, Dominika Rasińska z Nowogardu, Julia Rybicka z Kwidzyna, Weronika Pytlarz z Piły, Bartłomiej Kusy z Modrynia k. Hrubieszowa, Julia Rębacz ze Szczecina, Weronika Szałaj z Posady Jaśliska k. Krosna, Magdalena Szmitka ze Strzelina, Lidia Petrykowska z Pruszkowa, Aneta Wawrzyniak z Piły, i najmłodsi, jakże wrażliwi autorzy, 10-letnia Julia Drąg z Tarnowa Podgórnego i 9-letni Michał Skowronek z Bytomia.„Jesteście dla świata prawdziwą nadzieją – tak pięknie napisała o nich Joanna Fabicka – przewodnicząca jury ostatniego XIII Konkursu.

***

26 lat z Agnieszką i Fundacją Literacką jej imienia to dużo czasu, aż ćwierć wieku – jak się okazało – nie tylko w naszym życiu.

Zapytać można, czym jest Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol i trzynaście edycji konkursu „Ja i mój świat” – dla mnie, co sobie najbardziej cenię – pyta Maria Bochan w tekście „Zakręceni dla sprawy” . No, cóż, to 26 lat. To spotkania z wieloma nietuzinkowymi osobami, „zakręconymi dla sprawy”. To serdeczne rozmowy z młodymi laureatami i ich rodzicami…

„Z radością oddaliśmy jej cząstkę naszego życia” – jej, czyli Agnieszce Bartol – tak zatytułowali swój tekst o Agnieszce i Fundacji Krystyna Tomczak i Paweł Bugaj z Wronek.

No właśnie, z radością…

Zapraszamy do lektury – na to wyjątkowe święto słowa.

Zuzanna Przeworska, Jan Arski

 ——–

JESTEŚCIE DLA ŚWIATA PRAWDZIWĄ NADZIEJĄ

Muszę uczciwie przyznać, że zaproszenie do przewodniczenia szacownemu Jury konkursu literackiego im. Agnieszka Bartol nie spadło na mnie jak manna z nieba. Było raczej mieczem Damoklesa i wzbudziło dość ambiwalentne odczucia: z jednej strony radość i entuzjazm, z drugiej lęk, obawę, popłoch nawet.

Radość, bo to wyróżnienie, możliwość zajrzenia w oczy i serca młodym twórcom, przyszłym pisarzom, ale nade wszystko wrażliwcom. Popłoch, bo ta rola wymagała ode mnie selekcji, oceny, co zawsze wiąże się z pogrzebaniem czyichś nadziei, zawiedzeniem oczekiwań. Żarliwie wyszeptanym marzeniom trzeba powiedzieć: „jeszcze nie teraz”. Jako dawny młody wrażliwiec (młoda wrażliwczyni?) i aktualnie matka kolejnego pokolenia wrażliwców (na stanie dwie sztuki płci żeńskiej), wolałabym prędzej odgryźć sobie język, niż powiedzieć komuś, że nie zmieścił się na podium. Wiem dobrze, jak to boli. Gdyby to ode mnie zależało, zniosłabym wszelkie nagrody, wyróżnienia i stopnie w szkole.

To wszechobecne ocenianie, porównywanie do innych, to ściganie się często kosztem większym, niż warto, staje się ostatnio celem samym w sobie, nie zaś środkiem do osiągnięcia go. Morderczym wyścigiem pełnym gorzkich łez, nie zaś podróżą podczas której uczymy się, że na nic talent, spryt, wrażliwość, jeśli zniknie nam z oczu drugi człowiek i nasza umiejętność współpracy, współodczuwania. Przecież nikt z nas nie pisze dla siebie – piszemy dla innych. By ich wzruszyć, zaskoczyć. By ich zrozumieć i pomóc im zrozumieć nas samych. By zaprosić ich do siebie i powiedzieć: ”boję się przyznać, ale taki właśnie jestem, tak bije moje serce”. I wreszcie piszemy, by droga do najbliższego człowieka nie była w życiu najcięższą wędrówką bez końca…

Pamiętajcie, że nigdy, przenigdy żadna ocena nie będzie obiektywna – jest tylko wypadkową kilku elementów, które nierzadko są bardziej ulotne niż pianka na podrabianym cappuccino.

Chciałabym bardzo, byście Wy Wszyscy Nienagrodzeni szczególnie o tym pamiętali. I o tym, że bez względu na przyznane nagrody, wszyscy macie miejsce w moim sercu, bo podarowaliście mi coś najcenniejszego – wzruszenie. Wasze teksty, wiersze – niektóre subtelnie, inne przewrotnie, a jeszcze inne bezkompromisowo i z mocą dzwoniącego rano budzika – dały mi po głowie. Przemówiliście do mnie ludzkim głosem. Głosem waszych uczuć. W tych przejmujących, wzruszających, szczerych i odważnych pracach przypomnieliście nam wszystkim o tym, co najważniejsze: o empatii, miłości, przyjaźni, o tym, że świat młodości – wasz świat, wciąż jest fascynującym, porywającym miejscem nawet, jeśli szarość ma tu sto jeden odcieni, a po słodkim pocałunku na ustach zawsze zostaje lekko cierpki smak.

Dziękuję Wam za to z całego serca i trzymam za Was kciuki. W dzisiejszych, tak nieempatycznych i bezrefleksyjnych czasach ze swoją wrażliwością i talentem jesteście dla świata prawdziwą nadzieją.

Joanna Fabicka

Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

 

—————————————————–

„Agnieszka i Pegaz”

Wybór, opracowanie, redakcja : Zuzanna Przeworska, Jan Arski

str. 170, zdjęcia – kolor

Okładka  – Agencja Reklamowa Grafiti Sp. z o.o w Poznaniu

Wydanie I, Piła 2016

Wydawca- Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol

Współpraca – Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska

Druk: Zakład Poligraficzny Henryk Górowski w Pile

ISBN 978-83-902910-9-3

Cena – 12 zł + koszty wysyłki:- 5 zł – 1  książka; koszt wysyłki 10 zł – 2 lub więcej książek

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol – gala z autorami w Pile

Ja i mój świat – z Agnieszką i Pegazem

autorzydsc_0811

Fot. Marek Pluciński                                                            Fot. Marzena Krakowiak 

 

„On musi być taki, że szybko się  zmienia. Tak ustalono, ktoś przybił ciężką pieczątkę pod dekretem o jego ruchu. Chciałby odpocząć, naprawdę. Gdyby tylko dano mu wybór…” – tak rozpoczyna swoją opowieść poetycko-filozoficzną w miniaturce „Świat” osiemnastoletnia Zuzanna Śmiech z Kielc – laureatka nagrody Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”. W konkursie uczestniczyło 612 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 4090 utworów wierszem i prozą. Najwięcej prac zgłosili twórcy z województw: wielkopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Konkursowi, zorganizowanemu przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, patronowali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski i Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór. Przedsięwzięcie współfinansowali: Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
Gmina Piła, Starostwo Powiatowe w Pile i Gmina Wronki. Patronat medialny objęli: „Tygodnik Pilski”, „Tygodnik Nowy”, „Wroniecki Bazar”, „”Na Głos”.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i uhonorowania jego laureatów, połączona z koncertem literacko – muzycznym, odbyła się w piątek 23 września  br. w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.  W wypełnionej po brzegi publicznością sali kameralnej – laureaci konkursu z rodzinami, którzy przyjechali z różnych stron kraju, młodzież, sympatycy literatury. Wśród gości Konkursu:  prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, a także były prezydent Piły Zbigniew Kosmatka,  burmistrz Wronek Mirosław Wieczór, członek Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysław Pochylski, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile Joanna Wyrwa – Krzyżańska, tata Agnieszki Bartol – Leszek Bartol ze swoją siostrą Ewą, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie Lidia Lorek, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły Jacek Stróżyński, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej Paweł Bugaj reprezentujący zarazem Wroniecki Ośrodek Kultury oraz red. Grażyna Kaźmierczak z ”Wronieckiego Bazaru” i red. Radek Borowiecki z „Gazety Szamotulskiej”.

Galę konkursową prowadziła Zuzanna Przeworska – prezes Zarządu Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol. W ciepłych słowach przywitała laureatów, młodzież i gości oraz rodzinę patronki konkursu. Przedstawiła jury konkursu, któremu przewodniczyła Joanna Fabicka z Warszawy – pisarka, felietonistka, autorska bestsellerów dla dzieci, młodzieży i dorosłych; w jury zasiedli także Zuzanna Przeworska – poetka, dziennikarka, wydawca i prezes Fundacji Literackiej;  Maria Bochan – prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, członek Zarządu Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol; Jan Arski – dziennikarz, autor i współautor wielu publikacji z dziedziny kultury, a także historii regionu, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Na scenie – plakat autorstwa artysty plastyka Andrzeja Podolaka z pięknym portretem Agnieszki Bartol, w tle zmieniające się ujmujące zdjęcia z życia i twórczości Agnieszki Bartol, prezentujące także działalności Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

I oto, kiedy na ekranie pojawiło się zdjęcie Agnieszki Bartol przy pianinie,  rozpoczął się koncert muzyczny w wykonaniu tria wiolonczelowego w składzie: Aleksandra Chort, Karolina Pająk, Gracjana Huk, który wprowadził w klimat tego wyjątkowego święta słowa.

Twórczość patronki Konkursu i Fundacji Agnieszki Bartol, a także fragmenty z nagrodzonych utworów laureatów przedstawili mistrzowie recytacji  Małgorzata Chwiłkowska- Kępczyńska i Stanisław Dąbek.

Przewodnicząca jury Joanna Fabicka, która bardzo wysoko oceniła poziom konkursu, ze wzruszeniem podziękowała autorom za prawdę uczuć, emocje i refleksje wywołane lekturą ich konkursowych utworów. Barwnie też przedstawiła wyniki konkursu, zaś portrety artystyczne o laureatach prezentowała Maria Bochan – prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły i zarazem członek Zarządu Fundacji Literackiej im. A. Bartol.

 

Nagrodę Grand Prix otrzymała Zuzanna Śmiech z Kielc, lat 18, za miniaturkę „ Świat ” – „za oryginalny pomysł, świadomość wypowiedzi, precyzyjną formę, bogactwo języka i puentę”.

laureatka-grand-prix-z-prezydentem-pily-i-przewodniczaca-jury-dscn3763dscn3761

                                                                                                                                     Fot. Marek Pluciński (2 zdjęcia)  

Przyznano nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.

W grupie autorów do 15 lat I nagrodę otrzymała Julia Perzyńska – Wydrych  ze Szczecina, lat 14, za zestaw wierszy i prozę – „za wszechstronność tematyki, dojrzałość o odwagę w podejmowaniu tematów, szczerość i autentyczność osobistej wypowiedzi oraz za szukanie inspiracji w tym, co najlepsze”.

II nagrodę zdobył Michał Skowronek z Bytomia, woj. śląskie, lat 9, za wiersze – „szczere, przewrotne, rozbrajające, znakomite”. 

  III nagrodę otrzymała Weronika Pytlarz z Piły, lat 15, za wiersze i prozę – „za           poszukiwanie istoty własnego ego i odwagę w  określeniu pojęcia „szczęście.” 

Wyróżnienia uzyskały:

Julia Drąg z Tarnowa Podgórnego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, lat 10, za cykl wierszy – „za  zachwyt nad życiem i umiejętność opisania go, za wdzięk, urok, bezpretensjonalność i radość tworzenia”;

Julia Rębacz ze Szczecina, lat 12, za wiersze – „za absolutną biegłość warsztatową, radość i lekkość tworzenia i za przywrócenie szacunku dla rymów”.

 

Wśród autorów powyżej 15 lat I nagrodę otrzymała Dominka Rasińska z Nowogardu, woj. zachodniopomorskie, lat 17, za zestaw wierszy i proza – „za ogromną wrażliwość, umiejętność samoobserwacji, nazywania stanów i uczuć oraz za bliski kontakt z własnymi uczuciami”.

II nagrodę uzyskała Julia Rybicka z Kwidzyna, woj. pomorskie, lat 16, za                                           wiersze – „za przypomnienie nam o sile miłości, od której zawsze się wszystko zaczyna i na której się kończy. Za piękne uczucia nakłaniające czytającego do zakochania się”.

III nagrodę zdobył Bartłomiej Kusy z Modrynia k. Hrubieszowa, woj. lubelskie, lat 17, za cykl wierszy – „za lapidarność, umiejętność wypowiedzi krótką formą i odwagę przyglądania się sobie w relacji z drugim człowiekiem”.

Wyróżnienia równorzędne otrzymały:

Lidia Petrykowska z Pruszkowa, woj. mazowieckie, lat 17, za  tekst                      „Skrzyżowanie Konopnej i Zakręt” – „za oryginalny pomysł, konsekwencję stylistyczną i formalną oraz samoświadomość”;

Weronika Szałaj z Posady Jaśliska k. Krosno, woj. podkarpackie, lat 17, za                                 wiersz „Panta rhei – „za puentę, ironiczny dystans i umiejętność przełamania konwencji”.             

Jury przyznało trzy wyjątkowe Nagrody Specjalne:

Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mieczysława Wieczora za indywidualność twórczą otrzymał Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy, lat 17, za                                     zestaw wierszy – „za ogromną dojrzałość wypowiedzi, bogactwo tematyki, warsztat, zmysł obserwacji i umiejętność zamknięcia słowem tego, co ulotne i nienazwane”;

Nagrodę im. Danuty Bartol, mamy patronki Konkursu – ufundowaną przez   Leszka Bartola, ojca Agnieszki, uzyskał Michał Skowronek z Bytomia, woj. śląskie, lat 9;

Nagrodę „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowaną przez  tygodnik „Wroniecki Bazar” Grażyny Kaźmierczak, otrzymała Aneta Wawrzyniak z Piły, lat 11, za tekst „Załamka na początek poranka” – „za bezpretensjonalność, autoironię i poczucie humoru”.

            Przewodnicząca jury Pani Joanna Fabicka, przyznała swoją prywatną nagrodę Magdalenie Szmitka ze Strzelina, woj. dolnośląskie, lat 17, za poruszający tekst „Mój świat”. 

            Laureaci otrzymali jednorazowe stypendia artystyczne, ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego oraz Listy Gratulacyjne od Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego i Prezydenta Piły Piotra Głowskiego, a także liczne nagrody rzeczowe, w tym m.in. markowe pióra ufundowane przez  AFP „Pentap” Andrzeja Fromberga, lampy i różne gadżety z Philips Lighting Poland w Pile, który obchodzi 25-lecie działalności i bardzo dużo dobrych książek ufundowanych przez Marię i Jana Lus, właścicieli sieci księgarskiej w Pile, a także liczne wydawnictwa Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Wśród sponsorów konkursu znaleźli się także: PKS Spółka z o.o. w Pile obchodząca 15-lecie działalności, Studio Architektury KONTUR Światopełk – Mirscy w Pile, Wiesława Kamińska – przyjaciel i od 26 lat wolontariuszka Fundacji, tata Agnieszki – Leszek Bartol z Wronek, Grażyna Kaźmierczak i Tygodnik „Wroniecki Bazar”, Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej i Wydawnictwo Media Zet.

Laureaci i goście konkursu spotkali się na literackim obiedzie. Była to okazja do rozmów o literaturze i życiu. Po południu młodzi autorzy spotkali się w lokalu Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, gdzie uczestniczyli w warsztatach literackich, które z polotem poprowadziła przewodnicząca jury Joanna Fabicka. Wcześniej, przed galą konkursową, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile odbyło się poetyckie spotkanie przy kawie, podczas którego jurorka konkursu Zuzanna Przeworska rozmawiała z laureatami o ich konkursowych utworach i o ars poetica.

Nagrodzone utwory wraz z relacją fotograficzną z gali konkursowej znajdą się w książce „Agnieszka i Pegaz”, która ukaże się jeszcze w tym roku. W wydawnictwie tym przypomniana zostanie twórczość Agnieszki Bartol, a także w dokumentacji i foto albumie podsumuje się 25-lecie Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Tekst i foto-relacja Zuzanna Przeworska   

Foto burmistrz-wronek-miroslaw-wieczor-z-laureatka-magdalena-szmitka-i-przewodniczaca-jury-joanna-fabickaburmistrz-wronek-miroslaw-wieczor-z-przewodniczaca-jury-joanna-fabicka-i-leszkiem-bartolem-przewodniczacym-rady-fundacji-literackiej-im-agnieszki-bartolburmistrz-wronek-miroslaw-wieczor-leszek-bartol-tata-agnieszki-patronki-fundacji-laureatka-konkursu-magda-szmitka-i-przewodniczaca-jury-joanna-fabickaburrmistrz-wonek-miroslaw-wieczor-joanna-fabicka-przewodniczaca-jury-jurorka-i-prezes-fundacji-zuzanna-przeworska-oraz-leszek-bartol-przewodniczacy-rady-fundacji-literackiejdominika-rasinska-laureatka-i-nagrodyjulia-perzynska-wydrych-laureatka-i-nagrodylaureaci-konkursu-z-jurorami-i-goscmi-przed-lokalem-towarzystwa-milosnikow-miasta-pilylaureat-konkursu-bartek-kusylaureatka-konkursu-julia-drag-ze-sxwym-tata-wojtkeimlaureatka-konkursu-weronika-pytlarzlaureatka-nagrody-grand-prix-zuzanna-smiech-ze-swym-chlopakiem-piotremlaureatki-konkursu-weronika-pytlarz-julia-drag-i-julia-rybicka-na-drugim-planie-paulina-kusylaureatki-konkursu-zuzanna-smiech-julia-perzynska-wydrych-i-aneta-wawrzyniaklaureatki-konkursu-julia-rybicka-i-julia-draglaureatla-konkursu-julia-rybicka-z-rodzicamilauretka-konkursu-julia-perzynska-wydrych-ze-swa-mama-joanna-babcia-kazimiera-i-dziadkiem-wladyslawemmichal-skowronek-laureat-konkursuwarszaty-literackie-z-jurorka-joanna-fabicka-w-siedzibie-towarzystwa-milosnikow-miasta-pilywarsztaty-literackie-laureatka-konklursu-julia-dragwarsztaty-literackie-z-jurorka-konkursu-zuzanna-przeworska-w-siedzibie-powiatowej-i-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-pile-bartek-kusy-julia-rebacz-i-julia-rybickawarsztaty-literackie-z-laureatami-konkursu-bartek-kusy-ze-swa-siostra-paulinajulia-rebacz-z-mama-katarzyna-oraz-julia-rybickawarztaty-literackie-bartek-kusy-julia-rebacz-julia-rybickawarztaty-literackie-warsztaowe-dziela

 

Agnieszka i Pegaz – nagrody rozdane!

Laureaci XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”

Gratulujemy laureatom Konkursu! Nagrodzone utwory znajdą się w książce „Agnieszka i Pegaz”!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom za twórczy udział w naszym Konkursie!
Do zobaczenia w literaturze!
Informacja z gali rozdania nagród i prezentacja foto – wkrótce.

Poniżej – protokół jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat” .

1-protokol-ab2-protokol-ab3-protokol-ab4-protokol-ab3

puttygen download

Zaproszenie na galę rozdania nagród w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Agnieszki Bartol

Agnieszka i Pegaz, i … laureaci XIII Konkursu Literackiego

im. Agnieszki Bartol !

Tegoroczna edycja XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”, nad którym honorowy patronat objęli: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, prezydent Piły Piotr Głowski, starosta pilski Eligiusz Komarowski i burmistrz Wronek Mirosław Wieczór, cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych autorów z całego kraju. Na konkurs nadesłano 4090 utworów wierszem i prozą pióra 612 autorów z różnych miejscowości Polski. Najlepsze utwory znajdą się w książce „Agnieszka i Pegaz”.

Koncert literacko-muzyczny połączony z uroczystością ogłoszenia wyników Konkursu odbędzie w piątek 23 września 2016 r., o godz. 12 w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury w Pile. W programie: spotkanie z laureatami, prezentacje literackie w wykonaniu znanych recytatorów Małgorzaty Chwiłkowskiej-Kępczyńskiej i Stanisława Dąbka, koncert w wykonaniu tria wiolonczelowego w składzie: Karolina Pająk, Aleksandra Hort i Gracjana Huk, oraz warsztaty literackie z Joanną Fabicką – przewodniczącą jury konkursu. 

W imieniu organizatorów: Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile i Towarzystwa Miłośników Miasta Piły – zapraszamy!

Piękny koncert, dużo atrakcji, gala laureatów – Warto tu być!

Zadanie współfinansują: Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Gmina Piła, Starostwo Powiatowe w Pile i Gmina Wronki.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli : Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, starosta  pilski  Eligiusz Komarowski, prezydent Piły Piotr Głowski i burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór.

A wśród sponsorów są m.in. Miasto i Gmina Wronki, Philips Lighting Poland SA  w Pile, PKS Spółka z o.o. w Pile, AFE „Pentap” w Pile, Studio Architektury „Kontur” Światopełk – Mirscy  w Pile Download extraputty cnet , Wiesława Kamińska z Piły, Leszek Bartol z Wronek,  Grażyna Kaźmierczak i Tygodnik „Wroniecki Bazar” we Wronkach, Wroniecki Ośrodek Kultury, Dom Księgarski „MJL” Maria Lus, Jan Lus w Pile, Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej we Wronkach i Szkoła Podstawowa im. Agnieszki Bartol w Chojnie. Patronat medialny nad konkursem objęli: Tygodnik Pilski”, „Tygodnik Nowy” i redakcja NaGłos”.

Zapraszamy. Wstęp wolny.

 

Do uczestników XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”

Młody twórco słowa! Jeszcze tylko dwa dni…

Za dwa dni mija termin nadsyłania utworów na XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”. Liczy się data stempla pocztowego…

 

W uzasadnionych przypadkach – wydłużymy termin o kilka dni…

Nagrody czekają.

Twoje utwory mogą trafić do książki „Agnieszka i Pegaz”!!!

Zabłyśnij w konkursie literackim! Putty key generator free download for windows puttygen Vigilix customer service

Obrazy Marka Kotkiewicza dla Fundacji Literackiej

 DAR POETY I ARTYSTY PLASTYKA MARKA KOTKIEWICZA – 81 OBRAZÓW DLA NASZEJ FUNDACJI!!!    

 

Poeta i artysta plastyk w jednej osobie Marek Kotkiewicz z Wałcza przekazał Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol niezwykły dar – 81 własnych artystycznych obrazów! To prawda – aż 81 obrazów!!!

Obrazy są niezwykłe: abstrakcyjne i konkretne, refleksyjne i liryczne – z kreacją świata artysty, wizyjne i osadzone w realiach, ale zawsze z pewną metaforą. Obrazy są oprawione, z reguły w ramkach, niektóre są za szkłem.

I oto teraz przedstawiamy świat artystyczny Marka Kotkiewicza, zachęcając Państwa do zainteresowania się prezentowanymi poniżej jego obrazami, ułożonymi w zestawach w zależności od formatu (w cm).

„Cegiełki” za obrazy (od 35 do 150 zł) zostaną przeznaczone w całości na cele statutowe naszej Fundacji – promocję młodych talentów literackich.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (67/213-24-92, 608 44 76 73) albo za pośrednictwem Internetu: e-mail: fundacja_agnieszki@wp.pl, mediazet@w[p.pl

 

„Obrazy Marka Kotkiewicza stanowią opozycję do malarstwa gładkiego. Struktura materii, jej grubość i rozrzedzanie odgrywają istotną rolę formalną i wyrazową. Autor przekształca i uzupełnia rzeczywistość, w tym śmietnikowym skupieniu plastycznych rekwizytów unosi się zapach z autentyczną potrzebą świadomego wyboru barwy własnego odczucia”.

Historyk sztuki

Jerzy Elszkowski      

podziękowanie za obrazy - M. KotkiewiczMarek Kotkiewicz 

 1777

 

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”

 afisz13 Konkursafisz1_poprawiony

13 afisz13 Konkurs

afisz1_poprawionyafisz1_poprawionyafisz1_poprawiony

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki

im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”

 

Czy jesteś już poetą? A może lubisz pisać opowiadania? Masz dużo do powiedzenia? Sprawdź się!

Ten konkurs jest dla ciebie. Nie musisz już pisać do szuflady.

Weź udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim imienia Agnieszki Bartol „Ja i mój świat” Vigilix contact , nad którym  patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Piły Piotr Głowski, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski i Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór.

 

Kim była patronka tego wyjątkowego Konkursu, który ma już swoją długoletnią historię i dorobek literacki? Była to wybitnie utalentowana literacko Agnieszka Bartol z Wronek, zmarła w wieku 12 lat w 1990 roku. Jej niezwykłą twórczość zebraliśmy w pośmiertnym wydaniu książki „Agnieszko wróć!” (trzy wydania)), a następnie w blisko 500–stronicowej książce „Powrót Agnieszki” – obok utworów laureatów kolejnych edycji konkursu literackiego jej imienia –  i w kolejnych pokonkursowych wydawnictwach.

 

Organizatorzy Konkursu: Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Piły – adresują XIII Konkurs do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Hasłem konkursu jest „Ja i mój świat”. Tym światem może być dom rodzinny, szkoła, przyjaciele, twoja dziewczyna, twój chłopak, a nawet kosmos. Daj upust swej wyobraźni. Czekamy na utwory szczere, przejmujące, refleksyjne i koniecznie własne. Pisz o tym, co Cię cieszy lub niepokoi, ciekawi i zastanawia. Odsłoń siebie i świat swoich bohaterów. Wyobraźnia nie ma granic.

 

Prace konkursowe: 3-5 wierszy lub miniaturkę literacką albo prozę poetycką o objętości do 2000 znaków (1 strona) – można zgłosić do konkursu zarówno wiersze jak i prozę – należy nadesłać do 30 maja 2016 roku. Utwory, nigdzie przedtem nie nagradzane i nie publikowane, podpisz swoim imieniem i nazwiskiem, podaj też swój wiek, adres prywatny, e-mail, telefon i nazwę szkoły i wyślij w trzech egzemplarzach pod adresem:

Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, ul. Kwiatowa 2, 64-92 Piła, tel. 67/213 24 92.

 

Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z koncertem literacko-muzycznym, odbędzie się w piątek 23 września 2016 r. o godz. 12 w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.

Na laureatów czekają „złote pióra”, jednorazowe stypendia artystyczne i nagrody rzeczowe, o łącznej wysokości 5.000 zł. Zostaną przyznane nagrody specjalne: nagroda za indywidualność twórczą, ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora; nagroda im. Danuty Bartol – mamy patronki Konkursu, ufundowana przez Leszka Bartola, ojca Agnieszki; nagroda „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowana przez tygodnik „Wroniecki Bazar” Grażyny Kaźmierczak. O podziale nagród zdecyduje jury.

Najlepsze utwory, podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, zostaną opublikowane w książce pt. „Agnieszka” i Pegaz”.

 Projekt współfinansowany przez:

* Samorząd Województwa Wielkopolskiego

* Gminę Piła

* Starostwo Powiatowe w Pile

* Gminę Wronki.
Patronat medialny nad konkursem objęli: „Tygodnik Pilski”, „Tygodnik Nowy”, „NaGłos”, tygodnik i portal „Wroniecki Bazar”.

Informacje o Agnieszce Bartol, regulamin XIII Konkursu:

www.wydawnictwomediazet.pl

www.biblioteka.pila.pl

www.tmmp.pila.pl

www.wokwronki.pl

facebook

 

 

Szczegółowy regulamin XIII Konkursu z informacją o Fundacji i patronce Konkursu – w załączeniu.
Zapraszamy,
Zuzanna Przeworska

           prezes Zarządu Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol

 

 

 

REGULAMIN

 

 

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

imienia Agnieszki Bartol

dla dzieci i młodzieży „Ja i mój świat”

Piła 2016

 

 

 

Patronat Honorowy:

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak 

 Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski 

 Starosta Pilski Eligiusz Komarowski

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór 

 

1.

Konkurs ogłasza Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Piły.

2.

Nasz konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

3.

Być może masz talent literacki. Spróbuj! My Ci pomożemy zabłysnąć.

4.

W czym możesz spróbować swoich sił?

Zgłoś do konkursu 3 – 5 wierszy lub miniaturkę literacką albo prozę poetycką o objętości do 2000 znaków (1 strona). Jeśli zechcesz, możesz nadesłać zarówno wiersze jak i prozę.

5.

Hasłem konkursu jest „Ja i mój świat”. Tym światem może być dom rodzinny, szkoła, przyjaciele i koledzy, twoja dziewczyna lub twój chłopak, a nawet…  kosmos. Daj upust swojej wyobraźni! 

6.

Napisany utwór (utwory) podpisz imieniem i nazwiskiem, podaj też swój wiek, adres prywatny, telefon, e-mail, nazwę szkoły.

7.

Utwory konkursowe, nigdzie dotąd nie nagradzane i nie publikowane, napisane w trzech egzemplarzach, wyślij pod adresem: Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, ul. Kwiatowa 2,  64 – 920 Piła, tel. (067) 213 – 24 – 92.

Napisz na kopercie: XIII Konkurs Literacki im. A. Bartol.

Zrób to w terminie do 30 maja  2016 roku.

8.

Jury oceni nadesłane utwory w dwóch grupach wieku autorów: do 15 lat i powyżej 15 lat.

9.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w piątek 23 września 2016 roku, o godz. 12 w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. Uroczystości towarzyszyć będzie koncert literacko-muzyczny i warsztaty literackie.

10.

Czym chcemy wynagrodzić Twój talent i pracę?

Na laureatów czekają „złote pióra”, jednorazowe stypendia artystyczne i nagrody rzeczowe, o łącznej wysokości 5.000 zł. Zostaną przyznane nagrody specjalne: nagroda za indywidualność twórczą – ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora; nagroda im. Danuty Bartol, mamy patronki Konkursu – ufundowana przez Leszka Bartola z Wronek, ojca Agnieszki; nagroda „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowana przez tygodnik „Wroniecki Bazar” Grażyny Kaźmierczak z Wronek.

O podziale nagród zdecyduje jury.

11.

Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach związanych z niniejszym konkursem. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs, staną się własnością Fundacji Literackiej im. A. Bartol w Pile. Nie będziemy ich zwracać. Zachowaj więc sobie ich kopie. Najlepsze utwory wydamy w książce „Agnieszka i Pegaz”, bez zgody autorów i honorarium autorskiego.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane przez:

 

*  Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

*  Gminę Piła

* Starostwo Powiatowe w Pile

*  Gminę Wronki

 

 

Realizatorzy XIII Konkursu

   

Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol

ul. Kwiatowa 2, 64-920 Piła, tel. 067/213-24-92

tel. 67 213 24 92, 668 000 335

www.wydawnictwomediazet.pl

www.facebook.com/Fundacja-Literacka-im-Agnieszki-Bartol-w-Pile   

e-mail: mediazert@wp.pl   fundacja_agnieszki@wp.pl

Konto: PKO BP Oddział Piła nr 84 1020 3844 0000 1802 0006 6035

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Pantaleona Szumana

ul. Buczka 14, 64-920 Piła, tel. 067/351-79-03

www. biblioteka.pila.pl, e-mail: pimbp@biblioteka.pila.pl

 

Towarzystwo Miłośników Miasta Piły

ul. Bohaterów Stalingradu 7,  64-920 Piła,

tel. 67 349 24 22,  604 960 561

www. tmmp.pila.pl, e-mail: tmmp@tmmp.pila.pl

 

 

Sponsorzy:

  • Miasto i Gmina Wronki
  • Philips Lighting Poland sp. z o.o
  • AFE „Pentap” w Pile,
  • Studio Architektury „Kontur” Światopełk – Mirscy  w Pile
  • Wiesława Kamińska z Piły
  • Leszek Bartol z Wronek
  • Grażyna Kaźmierczak i Tygodnik „Wroniecki Bazar” we Wronkach
  • Wroniecki Ośrodek Kultury we Wronkach
  • Dom Księgarski „MJL” Maria Lus, Jan Lus w Pile
  • Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile
 
Patronat medialny nad konkursem objęli:
 
* Redakcja „Tygodnika Pilskiego”
* Redakcja „Tygodnika Nowego”  
* Redakcja „NaGłos”.         
* Tygodnik „Wroniecki Bazar” we Wronkach

 

 

Informacje o Agnieszce Bartol, regulamin XIII Konkursu:

 

www.wydawnictwomediazet.pl

www.biblioteka.pila.pl

www.tmmp.pila.pl

www.wokwronki.pl

facebook

 

 

O Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol

 

JESTEŚMY Z WAMI JUŻ OD 25 LAT                

Przygoda z Agnieszką

Lata mijają, a przygoda z Agnieszką trwa, nabiera jeszcze większego blasku.

Już ponad dwadzieścia pięć lat jesteśmy z Wami – młodymi twórcami słowa…

Agnieszka Bartol z Wronek zgasła jak gwiazdka na niebie w 1990 roku, w wieku 12 lat. Marzyła, żeby być pisarzem. Nie wiedziała o tym, że już nim jest! Pozostawiła po sobie literacki testament – kilkadziesiąt brulionów zapisanych wierszami, opowiadaniami, bajkami… Opublikowaliśmy te utwory w książce pt. „Agnieszko wróć”, kilka miesięcy po jej śmierci. Pierwszy, pięciotysięczny nakład tej książki, rozszedł się w mgnieniu oka. Wznowiliśmy ją w nakładzie dwukrotnie większym.

Niezwykła atmosfera towarzysząca tej przygodzie była dla nas prawdziwym wyzwaniem. Niedługo potem w kilkuosobowym gronie ludzi, którzy pomogli nam wydać książkę, powołaliśmy Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol o zasięgu ogólnopolskim.

Ta decyzja sprzed 25. laty obroniła się sama. Wspólnie z ówczesną Wojewódzką, obecnie Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Pile, a  w ostatnich latach także z Towarzystwem Miłośników Miasta Piły – zorganizowaliśmy dwanaście edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego im. Agnieszki Bartol pod hasłem „Ja i mój świat”. Wzięły w nich udział tysiące dzieci i młodzieży z całej Polski. Dotychczasowy plon Konkursu, wznawianego co dwa lata, to ponad 110 tysięcy utworów wierszem i prozą!

Nasze jubileusze obfitowały w doniosłe wydarzenia. Z okazji dziesięciolecia Fundacji, w 2000 r., wydaliśmy okazałą książkę „Powrót Agnieszki” z utworami Agnieszki Bartol i laureatów pięciu konkursów jej imienia. Na nasz dorobek wydawniczy składa się także kilka edycji „Kalendarzyka Młodego Twórcy” i książki: „Śpiewajmy z Agnieszką” (z płytą CD), „Spotkania z Agnieszką”, „Po prostu Agnieszka”, „Ścieżki od Agnieszki”, „Ja i Agnieszka”. Pięciolecie naszej Fundacji zbiegło się z nadaniem Szkole Podstawowej w Mirosławiu Ujskim imienia Agnieszki Bartol (1995 r.); a w 20-lecie Fundacji  Szkoła Podstawowa w Chojnie koło Wronek przyjęła imię Agnieszki Bartol (2010 r.).

Z okazji 25-lecia Fundacji wznowiliśmy w 2015 roku książkę „Agnieszko wróć!” z utworami A. Bartol – trzecie wydanie rozszerzone; wydaliśmy też książkę „Przygoda z Agnieszką” z utworami laureatów naszych konkursów z lat 1991-2014 oraz obecną twórczość tych z nich, którzy z naszą „przepustką do literatury” już w niej zaistnieli jako autorzy własnych książek. Są to m.in.:  Katarzyna Iwańczyk – Fowler z Krasnegostawu, obecnie z USA, Eliza Piotrowska z Piły – obecnie z Brazylii, dr Mateusz Antoniuk i dr Michał Piętniewicz z Krakowa, Anna Dwojnych z Torunia, Zuzanna Waligórska ze Szczecina. Sympatyków przybywa nam także za granicą – Wim Spruit z Holandii swoją piękną książkę „Beverwijk nad Morzem Północnym” poświęcił Agnieszce Bartol…

Fundację Literacką im. A. Bartol animują wciąż ci sami ludzie. Nikt nie pracuje w niej na etacie. Wokół Fundacji stworzył się ruch kulturalno – artystyczny, który wróży wiele dobrego dla uzdolnionej literacko młodzieży z całego kraju.

To wszystko sprawia, że działanie w Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol ciągle jest przygodą…

Zarząd Fundacji:

ZUZANNA PRZEWORSKA – prezes, JAN ARSKI – wiceprezes,

MARIA BOCHAN – członek Zarządu 

Rada Fundacji:                 

LESZEK BARTOL – przewodniczący, MAGDALENA CIESIELSKA – wiceprzewodnicząca,

EWA BARTOL  – członek Rady

 

 

Wiersze Agnieszki Bartol

 

 

Agnieszka Bartol                                                                                 

Mówi się:

Nie patrz na ciało, ale na duszę.

Ludzie jednak wolą patrzeć na to pierwsze,

gdyż jest ono widzialną częścią człowieka

i łatwiej je dostrzec; ten zaś, kto chce

zobaczyć duszę, musi nieźle wytężyć oczy.

 

ŻONKILE 

Mały promyczek słońca trochę dłużej niż powinien,

zatrzymał się w moim ogródku przez chwilę.

Padł na ziemię i zasnął.

Słońce rozgniewane jego mitręgą rzekło:

 

„Jeśli mu tam tak dobrze, niechaj się

stanie kwiatem”.

 

I w ten sposób wyrosły żonkile

 

 

SZTORM

– Kiedy jest sztorm, no kiedy?

– A wtedy, rybeńko, wtedy,

gdy niebo okryje się fioletem…

A wiatr zaczarowanym fletem

zagra morzu tango pomarańczy.

– No i co?

– Ono tańczy.