XII konkurs literacki „O Złote Pióro” – Dużo autorów – dużo nagród!

Laureaci Zlotych Piór. Od lewej - Olga Banasik, Laura Chuchla, Adam Cieślewicz. Fot. Edmund muscari Czynszak 

 Na zdjęciu – laureaci Złotych Piór. Od lewej: Olga Banasik, Laura Chuchla, Adam Cieślewicz. Fot. Edmund Muscari Czynszak

 

Z dużym zainteresowaniem młodych twórców słowa spotkała się dwunasta edycja Regionalnego Konkursu „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”, zorganizowana przez Klub Literacki „Pegazik” Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konkursowi patronowała Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol, która w tym roku obchodzi 25-lecie swej artystycznej działalności, z powodzeniem promując młode talenty literackie.

Na uroczystość podsumowującą konkurs licznie przybyli młodzi autorzy, dopisała publiczność. W sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile wręcz koncertowo podziękowano autorom za ich władzę nad słowem, za polot i wyobraźnię, dojrzałą lirykę i odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich, a przede wszystkim za ogromną wrażliwość sprawiającą, że widzą więcej i pełniej i próbują te emocje i doświadczenia wpisać w teksty literackie. To było prawdziwe święto słowa. Imprezę, którą otworzył dyrektor MDK Zbigniew Sabik, prowadziła prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol – poetka Zuzanna Przeworska, jurorka konkursu, anegdotkami literackimi ubarwiał spotkanie redaktor Jan Arski, juror konkursu. Młodzi autorzy przy stoliku twórczym z czerwoną różą czytali liryczne strofy i refleksyjne teksty o życiu, nagradzane oklaskami przez zasłuchaną publiczność, wśród której byli także poeci Edmund Muscari Czynszak i Hanna Szuster.

W konkursie wzięło udział 112 autorów, którzy nadesłali 325 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Łobżenicy, Wysokiej, Miasteczka Krajeńskiego, Białośliwia, Mościsk, Starej Łubianki, Nowej Wsi Ujskiej.

Wręczono cztery Złote Pióra: otrzymali je Olga Banasik ze Szkoły Podstawowej nr 7 – za barwną, humorystyczną, z biglem napisaną opowieść pt. „Czego uczą nas dziadkowie?; Laura Chuchla z Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile – za dojrzałą lirykę i odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich w zestawie wierszy: „Do Życia”, „Absurd”, „Za wiele”, „Mówią poeci”; Adam Cieślewicz z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile – za wrażliwość, refleksyjną poezję i poetycką opowieść o tajemnicy tworzenia w zestawie wierszy:”Przedakcie”, „Akt”, „Sytość”, „Artysta w gazecie”, „Arytmetyka współczucia” oraz Ewa Banach – studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – za „zestaw refleksyjnych wierszy: „Człowiek”, „Zostań”, „Szczęśliwy wiersz”, „Zgubiony dzień”. Nagrody wręczali dyrektor MDK „Iskra” w Pile Zbigniew Sabik, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Joanna Wyrwa-Krzyżańska i wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, redaktor Jan Arski.

Nagrodą Specjalną za indywidualność twórczą, ufundowaną przez Fundację Literacką im. A. Bartol, została uhonorowana Aleksandra Leniec – wnuczka zmarłego przedwcześnie, bo w wieku 36 lat, w 1988 roku poety z Piły Jana Leńca, w nadziei że wytrwa w swej pasji poetyckiej objawionej już w tym wieku w zestawie nagrodzonych wierszy; twórczość poety Jana Leńca przygotowują do druku jego dawni przyjaciele po piórze: Zuzanna Przeworska i Jan Arski. Nagrodę dla najmłodszej laureatki odebrała 8-letnia Marika Pytlarz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile – za piękne wierszyki o zimie i nie tylko.

W kategorii autorów ze szkół podstawowych nagrodzono i wyróżniono 17 osób, w grupie gimnazjalistów – sukcesy święciło 15 twórców, a w grupie twórców ze szkół ponadgimnazjalnych – 10 autorów. Podziękowania za twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą, ufundowane przez Fundację Literacką im. A. Bartol, otrzymały: Szkoła Podstawowa w Kaczorach, Szkoła Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile w Pile, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile, Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile. Za inspirowanie i wspieranie młodych twórców słowa specjalne podziękowania otrzymały Maja Cieślak – Strzelec ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Violetta Gast, Alicja Felcyn ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej i Joanna Stachowiak ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach.

Nagrody ufundowali organizatorzy konkursu: MDK „Iskra” w Pile , Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile i Fundacja Literacka im. A. Bartol.

To poetycko-refleksyjne święto słowa wzbogaciły prezentacje muzyczne w brawurowym wykonaniu solistek ze Studia Piosenki MDK „Iskra” w Pile, prowadzone przez Iwonę Brandenburger: Justynę Ratajewską, Anitę Morellę, Joannę Kostyk i Zuzannę Marudę. W kuluarach jeszcze długo toczyły się rozmowy autorów z publicznością, błyskały flesze aparatów fotograficznych…

I w pamięci pozostały słowa przypomniane przez red. Jana Arskiego, jakie wypowiedział znakomity poeta Julian Przyboś do poety, krytyka literackiego Edwarda Balcerzana:

„Przychodzą i pytają, czy warto pisać? Pani Edwardzie: czy warto pisać! Ja z takimi dłużej nie rozmawiam. Poeta musi wiedzieć, że nie potrafi żyć bez poezji. Kto nie wie, niech szuka innego zajęcia”.

Zuzanna Przeworska    

 

 

 

 

.

 

 

 

Laureaci XII Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro” – Od magii świata do magii słowa

 

Protokół Jury

XII Regionalnego Konkursu Literackiego “O Złote Pióro”

“Od magii świata do magii słowa”- Piła ’2015

XII Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” ogłoszony został przez Klub Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konkursowi patronowała Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

Konkurs, któremu przyświecało hasło „Od magii świata do magii słowa”, adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z Piły i regionu pilskiego. Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie w terminie do 31 stycznia 2015 roku zestawu od 3 do 5 wierszy lub prozę na dowolny temat. W magii słowa autorzy mogli wyrazić swoją wrażliwość, wyobraźnię i fantazję twórczą.

W konkursie wzięło udział 112 autorów, którzy nadesłali 325 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Łobżenicy, Wysokiej, Miasteczka Krajeńskiego, Białośliwia, Mościsk i Nowej Wsi Ujskiej.

 

Jury w składzie:

Zuzanna Przeworska – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

Elżbieta Ambroż – poetka,

Jan Arski – dziennikarz, animator kultury, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2015 roku postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I kategoria: autorzy ze szkół podstawowych:

 

 

ZŁOTE PIÓRO – OLGA BANASIK

Ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

za barwną, humorystyczną, z biglem napisaną opowieść pt. „Czego uczą nas dziadkowie?

 

II nagroda ex aequo:

 

– Aleksandra Leniec ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile za – za poetycką wrażliwość i refleksyjną lirykę w cyklu wierszy: „Gwiazdka”, „Miłość” i „Drzewo życia”

 

– Wiktoria Koładkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za zestaw lirycznych wierszy: „Wiatr”, „Szal mamy” i „Źdźbła trawy”

 

– Zofia Borowczyk – ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za urodę słów w cyklu wierszy o porach roku.

 

 

III nagroda ex aequo:

 

– Marcelina Szuster z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Żona dla pana Goździka”

 

Emilia Oleszczyk ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za zestaw wierszy: „Święta rodzina”, „Miłość”, „Spieszmy się kochać” i „Jesienne przemyślenia”  

 

– Wiktoria Pytlarz Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile za wiersze: „Nierozpoznana”, „Czarno-biała pani”, „Muzeum myśli”.

 

Wyróżnienia:

 

* Marta Manthai ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za cykl refleksyjnych wierszy : „Już ich nie ma”, „Tylko ty”

* Hanna Matczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej – za opowiadanie „Nowa”,

* Wiktoria Figiel – ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za cykl wierszy: „Niebo”, Śmierć”, „Życie kota”,

* Marta Strzelec –  z Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile za sprawność narracyjną w opowiadaniu „Za dużo tych pytań”,

* Laura Stefaniak” – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za polot i grę słów w opowiadaniu „Przygoda Stefanka”,

* Alicja Tyrańska z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Sny, o których chce się zapomnieć”

* Weronika Guss z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Magia ogrodu”,

*Martyna Kot ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za ciekawe wywiady z cyklu „Niezwykłe pasje zwykłych ludzi…”.

 

 

 

Kategoria autorów z gimnazjów:

 

 

ZŁOTE PIÓRO – LAURA CHUCHLA

z Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile

za dojrzałą lirykę i odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich w zestawie wierszy: „Do Życia”, „Absurd”, „Za wiele”, „Mówią poeci”.

 

II nagroda ex aequo:

– Weronika Pytlarz z  Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile za wrażliwość, poetyckie obrazy i głębię refleksji w cyklu wierszy bez tytułu,

 

Michał Lewandowski z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile za sprawność narracyjną i przesłanie moralne w opowiadaniu „Bracia”,

 

Natalia Adamczyk – z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile za przejmujący wiersz „Nie ma”.

 

 

III nagroda ex aequo:

 

– Weronika Pieczora z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile za zestaw lirycznych wiersz bez tytułu,

 

– Jagoda Kurnikowska z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Artystyczna ambrozja”.

 

 

Wyróżnienia:

 

*Radosław Jan Potoczko z Nowej Wsi Ujskiej, i ze Społecznego Gimnazjum im. Św. Barbary w Chodzieży – za sztukę pt. Świętoszek”,

* Marcelina Felcyn z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej za bajkę „Tchnąć w litery duszę artysty”

* Monika Mrotek z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Wakacyjny WDŻ”,

* Klaudia Łukowska z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za ciekawy esej psychologiczno-filozoficzny „Dwadzieścia dwa”,

* Martyna Jedlikowska z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile za opowiadanie „Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się  tej nadziei może sprzeciwiać”,

* Marek Giers z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach za opowieść odkrywającą „Tajemnicę pałacu w Dziembowie”,

* Eliza Agnieszka Czeszewska z Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile za wiersze „Ślad” i „Szafa życia”

* Jonasz Gromotka z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej za sprawną dziennikarską relację z obozu harcerskiego

* Wiktoria Szymanek z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Starej Lubiance za opowiadanie „Wąwóz”.

 

Kategoria autorów ze szkół ponadgimnazjalnych:

 

 

ZŁOTE PIÓRO – ADAM CIEŚLEWICZ 

z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile

– za wrażliwość, refleksyjną poezję i poetycką opowieść o tajemnicy tworzenia w zestawie wierszy:”Przedakcie”, „Akt”, „Sytość”, „Artysta w gazecie”, „Arytmetyka współczucia”.

II nagroda ex aequo:

– Maria Król z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile – za piękną i lakoniczną prozę poetycką „Noc Kupały”.

 

– Zuzanna Golec z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile za kompozycję i narrację w opowiadaniu „Bezsenność,

 

– Oliwia Trzaskawka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy za interesujący esej egzystencjalny „Najcięższa bitwa”.

 

 

III nagroda ex aequo:

– Jakub Gródecki z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile za opowiadanie „Obserwator”

 

– Bartłomiej Lewandowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy za ekspercką wiedzę o recenzowanym koncercie artystycznym „A po nocy przychodzi dzień. Koncert zespołu Budka Suflera”

 

 

Wyróżnienia:

 

* Marta Marchlewicz z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy – za poetyckie widzenie świata w wierszu „Rozmyślanie”,

* Monika Łapacz z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pile za zestaw wierszy: „Bezsens”, „Irracjonalność”, „Nie”, „Oczy”, „Proch”,

* Karolina Wysokińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – za zestaw refleksyjnych wierszy”

– Adam Marczyk – z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile za miniaturki „Kąpiel”, „Muszka o zapachu lawendy”.

.

 

Kategoria autorów – studenci:

 

ZŁOTE PIÓRO – EWA BANACH

– studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

za „zestaw refleksyjnych wierszy: „Człowiek”, „Zostań”, „Szczęśliwy wiersz”, „Zgubiony dzień”.

 

Nagrodę Specjalną za indywidualność twórczą, ufundowaną przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol, otrzymuje:

 

Aleksandra Leniec

– wnuczka zmarłego w 1988 roku poety Jana Leńca

w nadziei że wytrwa w swej pasji poetyckiej objawionej już w tym wieku w zestawie nagrodzonych wierszy

 

*

Nagroda dla 8-letniej najmłodszej laureatki

– Mariki Pytlarz

ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile za piękne wierszyki o zimie i nie tylko

 

Podziękowania specjalne za twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą,

ufundowane przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol,

otrzymują:

– Szkoła Podstawowa w Kaczorach,

– Szkoła Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile w Pile,

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej,

– Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

– Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile

– Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile.

 

PODZIĘKOWANIE

za inspirowanie i wspieranie młodych twórców słowa prezentujących swoją twórczość

w XII Regionalnym Konkursie Literackim „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” – Piła’2015

  • Maja Cieślak – Strzelec      ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
  • Violetta Gast, Alicja      Felcyn  ze Szkoły Podstawowej      im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej
  • Joanna Stachowiak ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach.

 

 

Podpisy jury:

Zuzanna Przeworska                        Elżbieta Ambroż                     Jan Arski

 

Piła, 21 lutego 2015 r.

 

 

 

 

 

 

XII Regionalny Konkurs Literacki – Złote Pióra za magię słów

 

pegazik

 

„Współczucie to dziś abstrakcja / każdy pędzi swoim krokiem / ludziom znudziło się cierpienie / nie potrafią się zatrzymać / i zauważyć / nawet siebie” – wyznał w swym wierszu jeden z laureatów XII Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” doc.html , zorganizowanego przez Kub Literacki „Pegazik” Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konkursowi patronowała Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

Uroczystość ogłoszenia wyników XII Regionalnego Konkursu Literackiego puttygen download , adresowanego do młodych twórców słowa ze szkół podstawowych, gimnazjów,  szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z Piły i regionu pilskiego, odbędzie się we wtorek 17 marca o godz. 17 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” przy ul. Okrzei 9 w Pile. W programie imprezy – literackie party, czyli prezentacje nagrodzonych utworów w wykonaniu autorów i jurorów konkursu: Zuzanny Przeworskiej i Jana Arskiego, a także prezentacje artystyczne przygotowane przez Studio Piosenki MDK „Iskra” w Pile.

Zapraszamy sympatyków młodej twórczości literackiej, redaktorów gazetek szkolnych i innych zainteresowanych na to święto słowa.

Wstęp wolny.