Roman Młodnicki i jego poetyckie „Niecodzienne blaski i cienie”

Piękny tom poezji Romana Młodnickiego 

 

Tomik „Niecodzienne blaski i cienie” to autoportret poetycki Romana Młodnickiego. Są to portrety ze słów – wzruszeń i refleksji, liryki osobistej i egzystencjalnej, a także obrazowych: społecznych i patriotycznych pełnych kontekstów konstelacji dotyczących tu i teraz. A to wszystko notowane w poetyckich i wierszowanych rymowanych zapiskach od ponad półwiecza! Pierwsze wiersze są z lat 50. minionego wieku, ostatnie – współczesne. Jakże to imponująca liryczno-refleksyjna konsekwencja!

W tym niejako dzienniku wierszy odbija się więc czas, ale pomimo jego upływu poeta usiłuje ocalić wartości ponadczasowe.

Niezwykle przejmujące są „Treny”, które poświęcił swojemu synowi – w tym strumieniu świadomości, bogactwa myśli i pełnych ekspresji emocji mieści się cała poezja Romana Młodnickiego. Dużo się w niej dzieje.

Tom tych niezwykłych wierszy liczy 292 strony! Składa się z siedemnastu rozdziałów poetyckich rozdziałów – oto ich znamienne tytuły

Ty jesteś jak, Symfonia wonna, Jak nić Ariadny, Ech, ta miłość, Smak życia, W masce człowieka, Czas jak światło, Człowiek jak liść, Serce można ogrzać, O Matce – wspomnienia najczulsze, Krajobrazy z melancholią, Niecodzienne blaski, Ocknij się, Polsko!, Kraju mój…, Wielki Papież – Święty Jan Paweł II, Treny – Mojemu synowi Mariuszowi poświęcam, Mowa nieśmiertelna.   

 

Oto piękny wiersz „Czas jak rzeka” Romana Młodnickiego otwierający tom poezji „Niecodzienne blaski i cienie” :

Czas jak rzeka….

 

Zegar wybija rytm samotnie

Lecą sekundy i godziny

My mimo woli i przelotnie

Myślimy z jakiej to przyczyny

 

Dlaczego czas tak szybko mija

A czy nie szkoda tego czasu

A on złośliwie takt wybija

Wstrzymane wskazówki! Zawczasu

 

Żeby godziny nie leciały

W tak szybkim tempie i zuchwale

Bo tak przeleci żywot cały

Strasznie sromotnie – niebywale

 

Czas jakże drogi a zuchwały

Często nam w życiu figle płata

Choć człowiek często taki mały

A nad wyżyny wciąż wylata

 

 

Zapraszam do lektury!

Cena za 1 egz. – tylko 25 zł!!! (+ 7 zł koszty przesyłki)

Książkę  można zamówić w naszym Wydawnictwie. 

Zuzanna Przeworska

 

O Autorze: 

 

Roman Młodnicki – rocznik 1937.

Górnik z zawodu, cały jest poezją. Mieszka w Siemianowicach Śląskich

Wiersze prezentował na spotkaniach w Śląskim Stowarzyszeniu Kulturalnym „Moja chwila”, na wieczorze poezji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach Śląskich, w Siemianowickim Centrum Kultury Willa Fitznera oraz w miejscowym „Radio Barys”.

Autor tomiku poezji pt. „Wiersze” (Warszawska Firma Wydawnicza, 2013).

Uhonorowany dyplomem uznania za pracę twórczą, nominowany do nagrody artystycznej „Promocja Regionu i Twórczości Śląskiej”, wyróżniony złotym medalem „Poezja Roku 2014”.


Roman Młodnicki

 Urodził się w Krakowie w 1937. Tam też ukończył Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki. Później rozpoczął naukę w dwuletniej Szkole dla piekarzy – cukierników. Pracuje w zawodzie.
Pisać wiersze zaczął w 1952 roku. W 1955 r. pierwsze wiersze zostały skonfiskowane i uznane za antypaństwowe, autor został nawet aresztowany.
Po wyjściu pracował w TOS (Techniczna Obsługa Samochodów). W tym czasie dostał powołanie do SP (Służba Polsce), ale nie zgłasza się do odbycia służby. Wychodzi dekret MON-u, że wojsko można odpracować w górnictwie. Korzysta z tej propozycji.
Do Siemianowic przyjeżdża w 1957 i rozpoczyna pracę w Kopalni Siemianowice. Pracę tę polubił od razu i po odpracowaniu wojska postanawia pozostać i przechodzi wszystkie szczeble górnicze: strzałowy, potem instruktor strzelniczy, na końcu dozór. Wspomina, że warunki były ciężkie, ale można było szybciej dostać mieszkanie.
Również rodzina Romana Młodnickiego przeszła traumę związaną z okupacją. W 1939 roku aresztują ojca za organizację podziemną, ucieka on jednak z transportu i kontynuuje działania przeciwko okupantowi. Ponownie aresztowany w styczniu 1941 r., osadzony w Oświęcimiu, oznaczony Nr P. Polen 23213, a w marcu 1942 r. zostaje zamordowany w wieku 34 lat. Pozostaje dokument w bloku nr 6 i symbol – artysta rzeźbiarz.
Po aresztowaniu ojca zaczyna się gehenna dla całej rodziny. Co noc rewizja, bicie  – wspomina autor. Cała rodzina zostaje wyrzucona z mieszkania bez możliwości zabrania czegokolwiek. Śpią po piwnicach, strychach. Nikt nie chce przyjąć ludzi prześladowanych przez gestapo. Matka „za karę”, że nie podaje nazwisk z organizacji, dostaje nakaz pracy               w kamieniołomach. Na 48 mężczyzn jest jedyną kobietą.
W końcu dostają mieszkanie – szopę bez podłogi, bez okna, wody i prądu. Na domiar złego wilgoć i szczury. Po pracy matka zmuszona jest meldować się na komendzie, a dwa razy w tygodniu musi jeździć kopać okopy dla okupanta.
Ojciec musiał mieć ważną funkcję w organizacji, bo nawet po wojnie NKWD wypytywała i szykanowała dalej matkę. Przyjechali nawet i kazali spakować rzeczy i na drugi dzień mieliśmy wyjechać transportem do Rosji – wspomina poeta – ale na szczęście do eksmisji nie doszło.
Większość naszej rodziny zostaje wywieziona do Katynia, Smoleńska, Ostaszkowa.
Matka długo nie mogła znaleźć pracy. Dlatego cała rodzina żyła w wielkiej nędzy.
Stąd poezja Romana Młodnickiego przesiąknięta jest żalem i goryczą.

—————————————

Waldemar Jagliński – autor niezwykłego tomiku „Horyzonty”

       Waldemar Jagliński

– poeta, pisarz, rysownik, malarz.  

Mieszka w Pile.

 

Autor zbioru wierszy dla dzieci „Zagadki”, który ukazał się nakładem wydawnictwa „Kanwa” w 1999 roku; wznowienie zbioru – w 2003 i w 2006 r. przez wydawnictwo „Print”.

Współautor trzech zbiorów wierszy pilskiej grupy poetyckiej „Sprężyna”: „Między niebem a ziemią”(2006), „Światy w słowach zebrane” (2007) i „Stan nieważkości” (2015).

Od 2008 roku jego wiersze publikowane są w ogólnopolskim periodyku literackim „AKANT”, a także w almanachach tego pisma z lat 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 i 2016.

Wiersze publikował też w „Gazecie Kulturalnej” z Zelowa, w regionalnej prasie (2010 r.), a także w Pilskim Kalendarzu Artystycznym (2016, 2017 r.).

Napisał powieść mistyczno – fantastyczną: „Sabaoth” (lata 2009 – 2016); książka czeka na druk.

Laureat konkursów ogólnopolskich i regionalnych: wyróżnienia w periodyku literackim „Akant” – 2011, 2016, pierwsza nagroda za fraszkę w konkursie organizowanym przez „Tętno Regionu” (2010 rok).

Ponadto rysownik i malarz: portrety m.in. poety Tadeusza Wyrwy – Krzyżańskiego, poety Jana Kaspra, portrety członków grupy poetyckiej „Sprężyna”, ilustracje książkowe („Stan nieważkości’’ – 2015, nowa antologia poezji i prozy „Zderzenie” – 2016).

W latach 1998 – 2017 wystawy malarstwa oraz komiksu.

Tomik poezji „Horyzonty” Waldemara Jaglińskiego

Piękna i mądra poezja Waldemara Jaglińskiego

 

               

Ukazał się właśnie piękny tomik „Horyzonty” Waldemara Jaglińskiego. To wyjątkowa książka w dorobku twórczym tego autora rodem z Piły. I wyjątkowa książka na rynku wydawniczym.

Wiersze znajdujące się w tym tomiku są bardzo poetyckie, mądre, przenikliwe, nasycone filozofią, wręcz transcendentalne, często przekraczające granice poznania tu i teraz. Ich bohaterem jest Człowiek. Człowiek zanurzony w absolucie czasu „jak dziecko Brodatego Wszechświata”, któremu udaje się czasem „zbiec w ramiona niecodzienności”.

Kto zastanawia się nad sensem życia i świata, znajdzie w tej bardzo obrazowej i wieloznacznej poezji próby odpowiedzi na odwieczne pytania, jak w tej wyrazistej poincie wiersza poety: „niebo gwiaździste nade mną / a stare pytania / jak wahadło zegara”. Zapraszamy do lektury! Naprawdę warto!

Tomik wzbogacają interesujące ilustracje wykonane przez samego aurora, który jest także rysownikiem i malarzem.

Tomik składa się z trzech poetyckich części: „Natura”, „Horyzonty”, „A jednak miłość”. Liczy 72 strony.

Cena – 11 zł za egzemplarz (plus 7 zł koszty przesyłki).

Książkę można kupić w naszym wydawnictwie, a także w sieci księgarskiej MJL Lus w Pile, m.in. w księgarni przy ul. 14 Lutego w Pile i w pilskim IBI.

Można ją także wypożyczyć w Powiatowej i Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Pile.

 

 

 

—————————————–

©Copyright by Waldemar Jagliński

Ilustracje  – Waldemar Jagliński

Redakcja  –Zuzanna Przeworska

Wydanie I, Piła 2017

 

Wydawca

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska

64-920 Piła, ul. Salezjańska 11/8

tel./fax (67) 213  24  92

www.wydawnictwomediazet.pl

e-mail: mediazet@wp.pl

 

Opracowanie graficzne

Oficyna Reklamowo-Edytorska DRACO-ART  w Pile

Renata Drozd

 

Druk – Drukarnia TOTEM Inowrocław

ISBN 978-83-60245-73-6

Ewa Grzywacz – autorka tomiku „Powroty”

 EWA GRZYWACZ 

 

Urodziła i wychowała w Piotrkowie Trybunalskim. Tutaj też ukończyła 3-letnie studia licencjackie na kierunku filologia germańska, natomiast uzupełniające magisterskie w WSHE w Łodzi. Dość mocno przywiązuje się do miejsc, jak i do ludzi, dlatego również z tym miastem związane jest jej życie zawodowe.

Wiersze pisała już w szkole podstawowej, oczywiście do szuflady. Ale już w liceum, przy okazji konkursu „I Ty bywasz poetą”, skierowanego do uczniów piotrkowskich szkół średnich, odważyła się uzewnętrznić i wziąć w nim udział. Efektem było opublikowanie w pamiątkowym tomiku wiersza „Kim dla mnie jesteś”, za który otrzymała szczególne wyróżnienie.

Na czas studiów, jak i wiele lat po ich ukończeniu, odłożyła pisanie. Dopiero kilka miesięcy temu, pod wpływem obserwacji otaczającego ją świata, ludzi, jak również czytania współczesnej poezji, no i za namową spróbowała napisać pierwszy od tak długiego czasu tekst. A później już „samo poszło” i efektem tego jest niniejszy tomik „Powroty”, który traktuje bardzo sentymentalnie i zdecydowała się na jego wydanie, by w przyszłości z taką pamiątką w ręku móc powspominać.

„Ogromną inspiracją jest dla mnie człowiek – mówi Ewa Grzywacz. – Każdy z nich ma swój odrębny, indywidualny świat, swoje przeżycia, problemy, radości i smutki. Zaczęłam się im przyglądać, również czerpiąc ze swojego świata, i tak powstał dość prosty w przekazie, ale bardzo „mój” pamiątkowy tomik. A że warto spełniać swoje większe i mniejsze marzenia, i ja postanowiłam to zrobić. Największy wpływ miała na to jednak jedna osoba, bez której jednak nie powstałoby NIC”.

 

„Powroty” Ewy Grzywacz

Udany debiut poetycki Ewy Grzywacz 

                                                                      

 

„Powroty” Ewy Grzywacz to piękna poetycka opowieść o miłości.

Autorka w 73 niebanalnych i jakże poruszających obrazach, w których poezja przetkana jest prozą poetycką, odsłania głęboki świat uczuć – pisze o szczęściu i tęsknocie.

To  opowieść zmysłowa i niepowtarzalna w swej codzienności, czyta się ja jednym tchem.

Można odnaleźć niej własne emocje, a nawet tę wymarzoną miłość – miłość swojego życia.

Tomik dopełniają  świetne, pełne poezji zdjęcia z autorką, które wykonał na potrzeby tego tomiku Tomasza Lenarczyk z LenArt  Studio.

A także interesująca recenzja pióra poety Witolda Stawskiego.

Książka liczy 92 strony. Cena za egz. – 15 zł., plus 7 zł koszty przesyłki.

Książkę można kupić w naszym wydawnictwie, a także w sieci księgarskiej MJL Lus w Pile, m.in. w księgarni przy ul. 14 Lutego w Pile i w pilskim IBI.

 

 

 

 

 

 

—————————– 

 

O „Powrotach” Ewy Grzywacz

 

Przeczytałem teksty Ewy Grzywacz i zamyśliłem się… Wydawałoby się, że o miłości napisano już wszystko i każdy kolejny wiersz na ten temat, to tylko przestawienie już znanych wyrazów i użycie tych samych sformułowań w innej kolejności. Ale przecież w poezji najważniejsza jest szczerość. Opisanie tego, co w człowieku najcenniejsze, jego emocji. W tych wierszach jest fascynacja drugim człowiekiem, zauroczenie – takie bez granic, takie oczywiste i takie prawdziwe „i znów posoliłam kawę / wygotowałam wodę na herbatę / skręciłam w lewo, zamiast w prawo / pomalowałam połowę ust /włożyłam letnią sukienkę / a przecież zima.”

Z tekstów E. Grzywacz słychać krzyk o uczuciu, które rozlewa się gwałtownie i pełznie omijając liczne wątpliwości. „…nienawidzę niedzieli… na pozór spokojnej / gdy wśród najbliższych, a sama z myślami…”.

Nie ma w tych wierszach metafor, nie ma melancholii, jest jasny i czytelny przekaz tego co autorka chce powiedzieć innym. Jestem pozytywnie zaskoczony oszczędnością słów i ich doborem, uruchamiającym moją, czyli odbiorcy, wyobraźnię: „zostawiłam w kieszeni twojej koszuli kawałek serducha. Wypadałoby oddać.”

Są i próby porządkowania tego, czego nie da się uporządkować. „Ciężko posprzątać po Tobie/ Gdzie nie spojrzę Twoje słowa w powietrzu pozawieszane…”

Czyta się te utwory, jak „słownik rzeczy oczywistych”, ale przecież to przyjemne, czytać o tym co znam, co czuję, co zapisał ktoś inny, kto przeżywa tak samo. Uśmiecham się do siebie, czytając kolejne wersy, kiwam głową i mruczę pod nosem: „no tak, właśnie tak…”.

Nie przeszkadzają mi drobne niedostatki warsztatowe, bo przecież taka miłość, jaką opisuje poetka, może być trochę niepoukładana, nieposłuszna i wychodząca z na margines poprawności. Najważniejsze, że jest szczera!

Autorka schowała między wyrazami, kropkami i przecinkami, taki ładunek energii, że chciałoby się coś z tego zabrać dla siebie. Te wiersze trzeba przeczytać jeden za drugim. Kiedy się zacznie, nie wolno ich odkładać do jutra. Trzeba się nimi upić natychmiast, by z każdym kolejnym tekstem poczuć zawrót głowy. A za jakiś czas do nich wrócić i… smakować.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Witold Stawski

——————————————-

 

Kilometry tęsknoty 

To poruszająca, bardzo przejmująca, dygocąca w delikatnej acz wszechobecnej tęsknocie poetycka opowieść o miłości. I choć „kilometry tęsknoty niełatwo pokonać” – jak pisze Ewa Grzywacz – to warto żyć dla Miłości, która była i jest – choć bywa że w pustej przestrzeni.  Bo bez Miłości po co żyć, „na próżno wstawać rano”. W miłości wszystko jest oczywiste i nic nie jest oczywiste – jak w poetyckich, nastrojowo-lirycznych obrazach Autorki, wiele z nich to piękna liryka nasączona subtelną erotyką.

Przesłanie  utworu jest przejrzyste – „Szczęście to spojrzenie w jego źrenice, tak niewiele, a ogrom. Natchnienie na całe życie”.  Każdy może odnaleźć w tych „kilometrach tęsknoty” i swoją drogę do szczęścia, nawet tego krótkotrwałego, bo ono nadaje sens naszemu życiu. Zapraszam do lektury. Warto!

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zuzanna Przeworska   

 

———————————–

©Copyright by Ewa Grzywacz

Zdjęcia wewnątrz tomiku:

Tomasz Lenarczyk

 

Zdjęcie na okładce

Ewa Grzywacz  

 

Redakcja

Zuzanna Przeworska

 

Wydanie I, Piła 2017

 

Wydawca

Wydawnictwo Media Zet

Zuzanna Przeworska

64-920 Piła, ul. Salezjańska 11/8

tel./fax (67) 213  24  92

www.wydawnictwomediazet.pl

e-mail: mediazet@wp.pl

 

Druk

TOTEM Inowrocław

 

ISBN 978-83-60245-72-9

Oliwia Bereda, Alicja Tyrańska, Weronika Pytlarz i Andrzej Jan Rubik – laureatami „Złotych Piór” za magię słów

 

Laureaci „Złotych Piór”- od lewej: Alicja Tyrańska, Weronika Pytlarz, Andrzej Jan Rubik, w środku – Oliwia Bereda

Fot. Zuzanna Przeworska

 

Laureaci XIV Regionalnego Konkursu „O Złote Pióro” – fot. Adam Bereda 

 

Przy twórczym stoliku z czerwoną różą  

 

To było prawdziwe święto słowa: świetne wiersze, błyskotliwa proza – tak publiczność wypowiadała się o koncercie literacko-muzycznym, podczas którego zostały ogłoszone wyniki XIV  Regionalnego Konkursu „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”. Młodym twórcom słowa wręcz koncertowo podziękowano za ich polot i wyobraźnię, dojrzałą lirykę i odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich, a przede wszystkim za ogromną wrażliwość sprawiającą, że widzą więcej i pełniej i próbują te emocje i doświadczenia wpisać w teksty literackie.

Uroczystość odbyła się w czwartek 16 marca 2017 r. w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile. Wśród widowni – młodzi i bardzo młodzi autorzy, często w towarzystwie rodziców i swoich fanklubów, nauczyciele, sympatycy młodej twórczości literackiej, a także dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile Joanna Wyrwa-Krzyżańska.

Imprezę, którą otworzyła dyrektor MDK Ariana Latzke, z polotem prowadziła jurorka konkursu, a zarazem prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol – poetka Zuzanna Przeworska, w towarzystwie jurorki – poetki Elżbiety Ambroż; w skład jury konkursu wchodził także red. Jan Arski, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Młodzi twórcy przy stoliku autorskim z czerwoną różą czytali liryczne i egzystencjalne strofy oraz refleksyjne teksty o życiu, nagradzane gromkimi oklaskami przez zasłuchaną publiczność, wśród której był poeta Edmund Muscari Czynszak.

 

XIV Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” został zorganizowany przez Klub Literacki „Pegazik” Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konkursowi patronowała Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol.

W konkursie wzięło udział 74 autorów, którzy nadesłali 281 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Osieka, Łobżenicy,  Wysokiej, Ujścia, Kaczor, Rzadkowa i  Białośliwia.

Wręczono cztery Złote Pióra za magię słów. Otrzymali je:

Oliwia Bereda ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile – za zestaw lirycznych wierszy: „Hulaj zimo, hulaj!”, „Zielona Pani”, „Artystka – Jesień”, „Wiersz o świętach” i „Koci okruszek” – za delikatność i wdzięk nadawany wersom i ich bohaterom oraz za barwną bajkę „O królu Homerze i jego bracie”;

Alicja Tyrańska – gimnazjalistka z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile

za perełki wyobraźni starannie oprawione w słowa w opowiadaniu „Pomyśl życzenie” i cyklu powieściowym „Sześć szczęśliwych królików doświadczalnych”;

Weronika Pytlarz – licealistka z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Pile – za bogactwo wyobraźni zataczające szerokie kręgi w codzienności, błyskotliwe metafory i głębię przesłania poetyckiego w zestawie egzystencjalnych wierszy: „Już pora”, „W tym miesiącu”, „Sześć”, „Jak Adam, „Miejsce”;

Andrzej Jan Rubik – student Państwowej Szkoły Zawodowej w Pile  – za piękno „zaszyte między słowami” w utworach poetyckich.  

Nagrodą Specjalną za indywidualność twórczą, ufundowaną przez Fundację Literacką im. A. Bartol, została uhonorowana utalentowana literacko Oliwia Bereda ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile.

Nagrody wręczali dyrektor MDK „Iskra” w Pile Ariana Latzke, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Joanna Wyrwa-Krzyżańska, jurorka konkursu – poetka Elżbieta Ambroż i poeta Edmund Muscari Czynszak.

 

W kategorii autorów ze szkół podstawowych nagrodzono i wyróżniono 15 osób, w grupie gimnazjalistów – sukcesy święciło 10 twórców, w grupie twórców ze szkół ponadgimnazjalnych – 8 autorów, a wśród studentów – 6 twórców; dyplomami za prezentację twórczości uhonorowano 7 uczestników konkursu.

Za inspirowanie i wspieranie młodych twórców słowa specjalne podziękowania otrzymały Małgorzata Zyber ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, Anna Panek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, Maja Cieślak – Strzelec ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Katarzyna Knap z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku i Alicja Felcyn ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

Nagrody ufundowali organizatorzy konkursu: MDK „Iskra” w Pile, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile i Fundacja Literacka im. A. Bartol, a także Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska i Dom Księgarski „MJL” Lus w Pile.

 

To poetycko-refleksyjne święto słowa wzbogaciły prezentacje muzyczne w brawurowym wykonaniu solistek ze Studia Piosenki MDK „Iskra” w Pile prowadzonego przez Iwonę Brandenburger: Jagodę Pachowicz, Anitę Morellę, Paulinę Pasternak i Zuzannę Tymper.

W kuluarach jeszcze długo toczyły się rozmowy autorów z publicznością, błyskały flesze aparatów fotograficznych…

I w pamięci pozostały jakże barwne i sugestywne słowa czytane przez autorów przy twórczym stoliku z czerwoną różą…  

                                                                                                                                                                                                                                                             Zuzanna Przeworska    

 

 

 

Protokół Jury
XIV Regionalnego Konkursu Literackiego “O Złote Pióro”

“Od magii świata do magii słowa”- Piła ’2017

 

 

 

XIV Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” ogłoszony został przez Klub Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konkursowi patronowała Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

W konkursie, któremu przyświecało hasło „Od magii świata do magii słowa”, wzięło udział 74 autorów, którzy nadesłali 281 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Osieka, Łobżenicy, Wysokiej, Ujścia, Kaczor, Rzadkowa i Białośliwia.

Jury w składzie:

Zuzanna Przeworska – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

Elżbieta Ambroż – poetka,

Jan Arski – dziennikarz, animator kultury, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

na posiedzeniu w dniu 1 marca 2017 roku postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: autorzy ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych, studenci:

 

I kategoria: autorzy ze szkół podstawowych:

 

ZŁOTE PIÓRO – OLIWIA BEREDA  

ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile

– za zestaw lirycznych wierszy: „Hulaj zimo, hulaj!”, „Zielona Pani”, „Artystka – Jesień”, „Wiersz o świętach” i „Koci okruszek” – za delikatność i wdzięk nadawany wersom i ich bohaterom oraz za barwną bajkę „O królu Homerze i jego bracie”

 

II nagroda ex aequo:

Konstancja Pazderska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku – za sprawną narrację i umiejętność budowania napięcia w miniaturkach literackich: „Spotkanie”, „Drugie życie”

– Marika Pytlarz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile za cykl refleksyjnych i pełnych  emocji wierszy: „Kamień”, „Nie wiem”, „Tęsknota”

– Zuzanna Czeszewska z Młotkowa – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej – za urodę słów i dbałość o rytmikę w wierszowanych opowieściach: „Święta”,”Kolęda” i „Zima”

– Justyna Łastowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile za pełen humoru i fantazji przewodnik po „Akademii Szesnastu Łapek”

 

III nagroda ex aequo:

– Antonina Kopka ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za intrygującą, z dystansem napisaną autoprezentację pt. „Niezwykłe życie zwykłej nastolatki”

– Anna Mikołajewska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu za poetycki zachwyt nad światem w wierszach: ”Czerwone jabłuszko”, „W krainie snów i marzeń”, ”Słońce i wiatr”

– Oskar Ciurzyński  ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile za podróż dookoła świata z wyobraźnią w „Opowieściach Oskarai”

 

Wyróżnienia:

* Martyna Majda” ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – za  dowcipny i euforyczny „Pamiętnik nastolatki”

* Kinga Najdek – ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej za słoneczne strofy w wierszach „Jabłko”,” Święta” i „Słońce”

* Laura Zmitrowicz – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za wrażliwość poetycką i prawdę uczuć w wierszach „Niewiadoma miłość” i „Jak” oraz za miniaturki „Dziewczynka o tęczowej barwie” i „Planety”

* Zosia Kałużna – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku – za piękną prozę poetycką „Stroma góra”,

* Karolina Gurda – ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej – za rymowane obrazki z codzienności w wierszach :„Dom”, ”Zima” i „Język obcy”,

* Hanna Matczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej za barwną opowieść o tym jak okiełznać „Pana Rozrabiaczka”

* Oliwia Wojciechowska – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku – za prozę poetycką „Ślady”.

 

 

Kategoria autorów z gimnazjów:

 

ZŁOTE PIÓRO – ALICJA TYRAŃSKA

z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile

za perełki wyobraźni starannie oprawione w słowa w opowiadaniu „Pomyśl życzenie” i cyklu powieściowym „Sześć szczęśliwych królików doświadczalnych”

 

II nagroda ex aequo:

– Marta Strzelec z  Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile – za magię słów w błyskotliwym opowiadaniu „Kukiełki”

– Emilia Szymańska – z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile za przejmujące, sprawnie napisane opowiadanie „Tajemnicze listy”

 

III nagroda ex aequo:

– Wiktoria Pytlarz z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile – za wersy poetyckie przycupnięte „na progu nieba” w wierszach: „Jestem”, „Czego pragnę” i „Niebo”

– Weronika Guss – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za zręczność w operowaniu językiem prozy w „Szarym świecie”

– Angelika Szałowska – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile – za egzystencjalną lirykę w utworach „Ostrzeżenie”, „Przypadkowy plan”, „Bezsenność” i „Wolność”

 

Wyróżnienia:

*Dominika Kilichowska z Bąkowa – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią – za nutkę liryczną w wierszu „Tylko tobie”

* Dominika Liszkiewicz – z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy – za próby poetyckie w „Poezji”

* Agata Depta z Wysokiej Wielkiej – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej – za gwiaździste wiersze: „O gwiazdach bzdur kilka”, „Trochę o czarnych Aniołach” i „Chciałabym”

*  Malwina Bukowska – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile – za pełen humoru opis gatunku „Metalus pospolitus w naturalnym środowisku”

 

Kategoria autorów ze szkół ponadgimnazjalnych:

 

ZŁOTE PIÓRO – WERONIKA PYTLARZ

z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

– za bogactwo wyobraźni zataczające szerokie kręgi w codzienności, błyskotliwe metafory i głębię przesłania poetyckiego w zestawie egzystencjalnych wierszy: „Już pora”, „W tym miesiącu”, „Sześć”, „Jak Adam, „Miejsce.

 

II nagroda ex aequo:

– LAURA CHUCHLA z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za dojrzałą lirykę i odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich oraz kojący dotyk wersów w utworach: „Dzisiaj nazywam się Jane”, „Powroty”, „On”, „Drodzy państwo”, „Rzeźbiarz”

– MAREK GIERS z Rzadkowa – Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – za polot, świetną narrację, umiejętne panowanie nad snuciem fantastycznych wątków i przesłanie moralne w opowiadaniu „Nowe i stare”

– Klaudia Cybulska – z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – za intrygujący esej o człowieku „Wpływ otoczenia na poczucie własnej wartości” – za dopracowane stylistycznie rozważania nad kruchością psychiki i przesłanie codziennych prawd

 

III nagroda:

– Anna Mostowska z Piły

– za wrażliwość na słowo i drugiego człowieka w błyskotliwej miniaturce „Upiór w tramwaju” i felietonie „Ja jestem królem świata”

– Michał Podkowa – z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za obrazowy język w opowiadaniu „Abaddon”

– Natalia Adamczyk – z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile za wiersze „ocierające się o duszę”: Kot”, „Moment”, „Erotyk niecodzienny”, Styczeń pod zimnym niebem”

– Radosław Potoczko z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za poetycki tekst piosenki „Krzyk nocy”

 

Kategoria autorów – studenci:

 

ZŁOTE PIÓRO – ANDRZEJ JAN RUBIK Z Piły

– student Państwowej Szkoły Zawodowej w Pile

za piękno „zaszyte między słowami” w utworach poetyckich

II nagroda ex aequo:

– Kinga Wasilewska z Piły – studentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – za liryczne panowanie nad „cienką materią wyobraźni”

* Aleksandra Kamińska z Nowego Dworu koło Szydłowa – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – za świadomość własnego stylu, który „zamyka drogę niedopowiedzeniom” w cyklu lirycznych i refleksyjnych wierszy: „Krzyż”, ”Bezgranicznie”, „Wiem”, „Mój M”

*Adam Marczyk z Piły – student Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – za prozatorskie, giętkim językiem nakreślone obrazki codzienności w „Zapiskach”

*Agata Balicka z Łobżenicy – studentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – za zaskakujące pointy w wierszach

 

 Wyróżnienia:

*Ida Balicka z Łobżenicy – studentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – za próby eksperymentowania ze słowem w poezji i prozie poetyckiej

 

 

Nagrodę Specjalną za indywidualność twórczą, ufundowaną przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol, otrzymuje:

 OLIWIA BEREDA z Piły

 

 

Podziękowania za prezentację twórczości:

* Klaudia Soczewka – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile

* Anna Duda, Wiktoria Bernacka, Sandra Kotarak, Zuzanna Kozimor – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

* Małgorzata Rogowska-ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

* Daria Kuchta – ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach

 

 

PODZIĘKOWANIE

za inspirowanie, wspieranie i rozwijanie

młodych twórców słowa prezentujących swoją twórczość

w XIV Regionalnym Konkursie Literackim „O Złote Pióro”

 pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” – Piła’2017

 

ANNA PANEK – ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

MAJA CIEŚLAK – STRZELEC ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

KATARZYNA KNAP  – z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

MAŁGORZATA ZYBER – ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile

ALICJA FELCYN -ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

 

Jury Konkursu bardzo wysoko ocenia poziom konkursu, gratulując organizatorom udanego przedsięwzięcia literackiego.

 

Podpisy jury:

Zuzanna Przeworska                        Elżbieta Ambroż                     Jan Arski

 

Piła, 1 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

Promocja książki „Agnieszka i Pegaz”

Zapraszamy na  wyjątkowe święto słowa – promocję książki „Agnieszka i Pegaz”, wydanej przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol w 2016 roku.

W czasie wieczoru – spotkanie z autorami: Weroniką Pytlarz, Anetą Wawrzyniak, Kingą Wasilewską i Andrzejem Janem Rubikiem.

  Czwartek – 23 lutego 2017, godz. 18 , Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Buczka 14 w Pile 

plakat

 

 

zaproszenie_1zaproszenie_2

Spotkanie autorskie z Janem Wiktorem Sową „Moje półświaty”

 

 Dwa światy architekta poety 

Jan Wiktor Sowa jest autorem czterech interesujących, pięknie wydanych tomików: „Moje półświaty”, „Tak to jest”, „Ćwierć serio – pół żartem”, „Sowi –  strzały czyli przykąski  pana Janka”, które ukazały się w tym roku. To bardzo udany debiut twórczy pilskiego  inżyniera architekta.

moje_polswiaty_okladkacwierc_serio_okladkasowi-strzaly_czyli_przykaski_i_pala-janki_okladkatak_to_jest_okladka

 

Spotkanie odbyło się w Galerii Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile. Jak się okazało – nieprzypadkowo. Budynek ten był pierwszym obiektem w Pile zaprojektowanym przez inżyniera architekta  poetę Jan Sowę! Prezes Spółdzielni Lucjan Szutkowski dziękując autorowi bukietem róż za twórczość, podziękował też za to, że wybrał on galerię PSM na swój pierwszy wieczór autorski w Pile!

W wypełnionej po brzegi publicznością sali autor  barwnie, z humorem i polotem, opowiadał o sobie, swoich pasjach, czytał wybrane utwory. Robił to w sposób mistrzowski, z wielka klasą!

Widownia była zachwycona.

Poeta Jan Sowa za pomoc w wydaniu tomików, które pisał od bardzo wielu lat,  serdecznie podziękował swoim córkom:Ewie Hausmann, Dorocie Klawa i  Dominice Sowa – Kamińskiej oraz wnuczkom Oldze i Magdalenie, a także wydawcy Zuzannie Przeworskiej.

Niezwykłą niespodziankę autorowi sprawił Piotr Majchrzak, były prezydent Piły, który specjalnie dla niego  napisał zabawny i jakże trafny, zgrabnie napisany wiersz okolicznościowy! Obaj autorzy otrzymali i gromkie brawa. Spotkanie prowadziła poetka Ewa Nowakowska.

Gratulacjom nie było końca…

Tomiki można kupić w księgarniach „MJL”  Lus w Pile przy ul. 14 Lutego i w galerii IBI;  można je także zamówić u wydawcy – w Wydawnictwie Media Zet (adres na stronie).

A oto foto relacja z tego niezwykłego spotkania w obiektywie Doroty Klawy 

cnv000036

cnv000012cnv000014cnv000017cnv000018cnv000019cnv000020cnv000022cnv000023cnv000024cnv000025cnv000026cnv000027cnv000028cnv000029cnv000030cnv000031cnv000032cnv000033cnv000035cnv000037cnv000038cnv000039cnv000033cnv000041

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol – gala z autorami w Pile

Ja i mój świat – z Agnieszką i Pegazem

autorzydsc_0811

Fot. Marek Pluciński                                                            Fot. Marzena Krakowiak 

 

„On musi być taki, że szybko się  zmienia. Tak ustalono, ktoś przybił ciężką pieczątkę pod dekretem o jego ruchu. Chciałby odpocząć, naprawdę. Gdyby tylko dano mu wybór…” – tak rozpoczyna swoją opowieść poetycko-filozoficzną w miniaturce „Świat” osiemnastoletnia Zuzanna Śmiech z Kielc – laureatka nagrody Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”. W konkursie uczestniczyło 612 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 4090 utworów wierszem i prozą. Najwięcej prac zgłosili twórcy z województw: wielkopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Konkursowi, zorganizowanemu przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, patronowali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski i Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór. Przedsięwzięcie współfinansowali: Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
Gmina Piła, Starostwo Powiatowe w Pile i Gmina Wronki. Patronat medialny objęli: „Tygodnik Pilski”, „Tygodnik Nowy”, „Wroniecki Bazar”, „”Na Głos”.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i uhonorowania jego laureatów, połączona z koncertem literacko – muzycznym, odbyła się w piątek 23 września  br. w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.  W wypełnionej po brzegi publicznością sali kameralnej – laureaci konkursu z rodzinami, którzy przyjechali z różnych stron kraju, młodzież, sympatycy literatury. Wśród gości Konkursu:  prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, a także były prezydent Piły Zbigniew Kosmatka,  burmistrz Wronek Mirosław Wieczór, członek Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysław Pochylski, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile Joanna Wyrwa – Krzyżańska, tata Agnieszki Bartol – Leszek Bartol ze swoją siostrą Ewą, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie Lidia Lorek, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły Jacek Stróżyński, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej Paweł Bugaj reprezentujący zarazem Wroniecki Ośrodek Kultury oraz red. Grażyna Kaźmierczak z ”Wronieckiego Bazaru” i red. Radek Borowiecki z „Gazety Szamotulskiej”.

Galę konkursową prowadziła Zuzanna Przeworska – prezes Zarządu Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol. W ciepłych słowach przywitała laureatów, młodzież i gości oraz rodzinę patronki konkursu. Przedstawiła jury konkursu, któremu przewodniczyła Joanna Fabicka z Warszawy – pisarka, felietonistka, autorska bestsellerów dla dzieci, młodzieży i dorosłych; w jury zasiedli także Zuzanna Przeworska – poetka, dziennikarka, wydawca i prezes Fundacji Literackiej;  Maria Bochan – prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, członek Zarządu Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol; Jan Arski – dziennikarz, autor i współautor wielu publikacji z dziedziny kultury, a także historii regionu, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Na scenie – plakat autorstwa artysty plastyka Andrzeja Podolaka z pięknym portretem Agnieszki Bartol, w tle zmieniające się ujmujące zdjęcia z życia i twórczości Agnieszki Bartol, prezentujące także działalności Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

I oto, kiedy na ekranie pojawiło się zdjęcie Agnieszki Bartol przy pianinie,  rozpoczął się koncert muzyczny w wykonaniu tria wiolonczelowego w składzie: Aleksandra Chort, Karolina Pająk, Gracjana Huk, który wprowadził w klimat tego wyjątkowego święta słowa.

Twórczość patronki Konkursu i Fundacji Agnieszki Bartol, a także fragmenty z nagrodzonych utworów laureatów przedstawili mistrzowie recytacji  Małgorzata Chwiłkowska- Kępczyńska i Stanisław Dąbek.

Przewodnicząca jury Joanna Fabicka, która bardzo wysoko oceniła poziom konkursu, ze wzruszeniem podziękowała autorom za prawdę uczuć, emocje i refleksje wywołane lekturą ich konkursowych utworów. Barwnie też przedstawiła wyniki konkursu, zaś portrety artystyczne o laureatach prezentowała Maria Bochan – prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły i zarazem członek Zarządu Fundacji Literackiej im. A. Bartol.

 

Nagrodę Grand Prix otrzymała Zuzanna Śmiech z Kielc, lat 18, za miniaturkę „ Świat ” – „za oryginalny pomysł, świadomość wypowiedzi, precyzyjną formę, bogactwo języka i puentę”.

laureatka-grand-prix-z-prezydentem-pily-i-przewodniczaca-jury-dscn3763dscn3761

                                                                                                                                     Fot. Marek Pluciński (2 zdjęcia)  

Przyznano nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.

W grupie autorów do 15 lat I nagrodę otrzymała Julia Perzyńska – Wydrych  ze Szczecina, lat 14, za zestaw wierszy i prozę – „za wszechstronność tematyki, dojrzałość o odwagę w podejmowaniu tematów, szczerość i autentyczność osobistej wypowiedzi oraz za szukanie inspiracji w tym, co najlepsze”.

II nagrodę zdobył Michał Skowronek z Bytomia, woj. śląskie, lat 9, za wiersze – „szczere, przewrotne, rozbrajające, znakomite”. 

  III nagrodę otrzymała Weronika Pytlarz z Piły, lat 15, za wiersze i prozę – „za           poszukiwanie istoty własnego ego i odwagę w  określeniu pojęcia „szczęście.” 

Wyróżnienia uzyskały:

Julia Drąg z Tarnowa Podgórnego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, lat 10, za cykl wierszy – „za  zachwyt nad życiem i umiejętność opisania go, za wdzięk, urok, bezpretensjonalność i radość tworzenia”;

Julia Rębacz ze Szczecina, lat 12, za wiersze – „za absolutną biegłość warsztatową, radość i lekkość tworzenia i za przywrócenie szacunku dla rymów”.

 

Wśród autorów powyżej 15 lat I nagrodę otrzymała Dominka Rasińska z Nowogardu, woj. zachodniopomorskie, lat 17, za zestaw wierszy i proza – „za ogromną wrażliwość, umiejętność samoobserwacji, nazywania stanów i uczuć oraz za bliski kontakt z własnymi uczuciami”.

II nagrodę uzyskała Julia Rybicka z Kwidzyna, woj. pomorskie, lat 16, za                                           wiersze – „za przypomnienie nam o sile miłości, od której zawsze się wszystko zaczyna i na której się kończy. Za piękne uczucia nakłaniające czytającego do zakochania się”.

III nagrodę zdobył Bartłomiej Kusy z Modrynia k. Hrubieszowa, woj. lubelskie, lat 17, za cykl wierszy – „za lapidarność, umiejętność wypowiedzi krótką formą i odwagę przyglądania się sobie w relacji z drugim człowiekiem”.

Wyróżnienia równorzędne otrzymały:

Lidia Petrykowska z Pruszkowa, woj. mazowieckie, lat 17, za  tekst                      „Skrzyżowanie Konopnej i Zakręt” – „za oryginalny pomysł, konsekwencję stylistyczną i formalną oraz samoświadomość”;

Weronika Szałaj z Posady Jaśliska k. Krosno, woj. podkarpackie, lat 17, za                                 wiersz „Panta rhei – „za puentę, ironiczny dystans i umiejętność przełamania konwencji”.             

Jury przyznało trzy wyjątkowe Nagrody Specjalne:

Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mieczysława Wieczora za indywidualność twórczą otrzymał Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy, lat 17, za                                     zestaw wierszy – „za ogromną dojrzałość wypowiedzi, bogactwo tematyki, warsztat, zmysł obserwacji i umiejętność zamknięcia słowem tego, co ulotne i nienazwane”;

Nagrodę im. Danuty Bartol, mamy patronki Konkursu – ufundowaną przez   Leszka Bartola, ojca Agnieszki, uzyskał Michał Skowronek z Bytomia, woj. śląskie, lat 9;

Nagrodę „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowaną przez  tygodnik „Wroniecki Bazar” Grażyny Kaźmierczak, otrzymała Aneta Wawrzyniak z Piły, lat 11, za tekst „Załamka na początek poranka” – „za bezpretensjonalność, autoironię i poczucie humoru”.

            Przewodnicząca jury Pani Joanna Fabicka, przyznała swoją prywatną nagrodę Magdalenie Szmitka ze Strzelina, woj. dolnośląskie, lat 17, za poruszający tekst „Mój świat”. 

            Laureaci otrzymali jednorazowe stypendia artystyczne, ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego oraz Listy Gratulacyjne od Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego i Prezydenta Piły Piotra Głowskiego, a także liczne nagrody rzeczowe, w tym m.in. markowe pióra ufundowane przez  AFP „Pentap” Andrzeja Fromberga, lampy i różne gadżety z Philips Lighting Poland w Pile, który obchodzi 25-lecie działalności i bardzo dużo dobrych książek ufundowanych przez Marię i Jana Lus, właścicieli sieci księgarskiej w Pile, a także liczne wydawnictwa Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Wśród sponsorów konkursu znaleźli się także: PKS Spółka z o.o. w Pile obchodząca 15-lecie działalności, Studio Architektury KONTUR Światopełk – Mirscy w Pile, Wiesława Kamińska – przyjaciel i od 26 lat wolontariuszka Fundacji, tata Agnieszki – Leszek Bartol z Wronek, Grażyna Kaźmierczak i Tygodnik „Wroniecki Bazar”, Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej i Wydawnictwo Media Zet.

Laureaci i goście konkursu spotkali się na literackim obiedzie. Była to okazja do rozmów o literaturze i życiu. Po południu młodzi autorzy spotkali się w lokalu Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, gdzie uczestniczyli w warsztatach literackich, które z polotem poprowadziła przewodnicząca jury Joanna Fabicka. Wcześniej, przed galą konkursową, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile odbyło się poetyckie spotkanie przy kawie, podczas którego jurorka konkursu Zuzanna Przeworska rozmawiała z laureatami o ich konkursowych utworach i o ars poetica.

Nagrodzone utwory wraz z relacją fotograficzną z gali konkursowej znajdą się w książce „Agnieszka i Pegaz”, która ukaże się jeszcze w tym roku. W wydawnictwie tym przypomniana zostanie twórczość Agnieszki Bartol, a także w dokumentacji i foto albumie podsumuje się 25-lecie Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Tekst i foto-relacja Zuzanna Przeworska   

Foto burmistrz-wronek-miroslaw-wieczor-z-laureatka-magdalena-szmitka-i-przewodniczaca-jury-joanna-fabickaburmistrz-wronek-miroslaw-wieczor-z-przewodniczaca-jury-joanna-fabicka-i-leszkiem-bartolem-przewodniczacym-rady-fundacji-literackiej-im-agnieszki-bartolburmistrz-wronek-miroslaw-wieczor-leszek-bartol-tata-agnieszki-patronki-fundacji-laureatka-konkursu-magda-szmitka-i-przewodniczaca-jury-joanna-fabickaburrmistrz-wonek-miroslaw-wieczor-joanna-fabicka-przewodniczaca-jury-jurorka-i-prezes-fundacji-zuzanna-przeworska-oraz-leszek-bartol-przewodniczacy-rady-fundacji-literackiejdominika-rasinska-laureatka-i-nagrodyjulia-perzynska-wydrych-laureatka-i-nagrodylaureaci-konkursu-z-jurorami-i-goscmi-przed-lokalem-towarzystwa-milosnikow-miasta-pilylaureat-konkursu-bartek-kusylaureatka-konkursu-julia-drag-ze-sxwym-tata-wojtkeimlaureatka-konkursu-weronika-pytlarzlaureatka-nagrody-grand-prix-zuzanna-smiech-ze-swym-chlopakiem-piotremlaureatki-konkursu-weronika-pytlarz-julia-drag-i-julia-rybicka-na-drugim-planie-paulina-kusylaureatki-konkursu-zuzanna-smiech-julia-perzynska-wydrych-i-aneta-wawrzyniaklaureatki-konkursu-julia-rybicka-i-julia-draglaureatla-konkursu-julia-rybicka-z-rodzicamilauretka-konkursu-julia-perzynska-wydrych-ze-swa-mama-joanna-babcia-kazimiera-i-dziadkiem-wladyslawemmichal-skowronek-laureat-konkursuwarszaty-literackie-z-jurorka-joanna-fabicka-w-siedzibie-towarzystwa-milosnikow-miasta-pilywarsztaty-literackie-laureatka-konklursu-julia-dragwarsztaty-literackie-z-jurorka-konkursu-zuzanna-przeworska-w-siedzibie-powiatowej-i-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-pile-bartek-kusy-julia-rebacz-i-julia-rybickawarsztaty-literackie-z-laureatami-konkursu-bartek-kusy-ze-swa-siostra-paulinajulia-rebacz-z-mama-katarzyna-oraz-julia-rybickawarztaty-literackie-bartek-kusy-julia-rebacz-julia-rybickawarztaty-literackie-warsztaowe-dziela