„Tomik poetycki „Spowiadam się” Laury Chuchli

Błyskotliwy debiut poetycki Laury Chuchli

Nakładem Wydawnictwa Media Zet ukazał się właśnie debiutancki tomik poetycki „Spowiadam się” Laury Chuchli z Piły. Tym błyskotliwym debiutem książkowym, który trafił do księgarń akurat w dziewiętnaste urodziny poetki,  Laura Chuchla potwierdziła swój niewątpliwy talent poetycki.

 

      

 

 

Wcześniej poetka publikowała swoje wiersze w Antologii Młodych Twórców „Z głową w chmurach”(2012) i nowej antologii poezji i prozy „Zderzenie” (2016) Putty download 64 bit windows 10 , a także  w wielu ogólnopolskich wydawnictwach pokonkursowych. Laura Chuchla, obecnie maturzystka Zespołu Szkół im. Staszica w Pile, związana jest z pilskim Klubem Literackim „Pegazik” i Fundacją Literacką im. Agnieszki Bartol, która uhonorowała ją Nagrodą Specjalną za indywidualność twórczą. Bo istotnie, jest tą indywidualnością twórczą, wielokrotnie nagradzaną w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach poetyckich.

W książce „Spowiadam się” Laura Chuchla daje liryczny popis mistrzostwa w operowaniu słowem i obrazem. To mądra, dojrzała poezja, w której refleksja przeplata się z liryką, nierzadko  metafizyczną. Poetka nawiązuje też do tematyki  bibilijnej, osadzając ją oryginalnie we współczesności.  Wiersze o „Niewiernym Tomaszu”, „Izaaku”, „Noe”, Marii Magdalenie” czy „Kainie i Ablu” odsłaniają poniekąd prawdę o nas samych – to takie mini traktaty o człowieku.  Z tej wieloznacznej, przesiąkniętej tradycją, niejako koronkowej  poezji wyłania się taki obraz świata, w którym „gdy wreszcie stajemy mocno na nogach / znowu się zmienia” („Nasza epoka jest kobieta”). Oczywiście, człowiek z wierszy Laury Chuchli , choć niedoskonały, nie jest bezbronny. I choć poetka proponuje: „Bądźmy tacy/ jak nas Bóg stworzył / na dobre, na złe / na podobieństwo”, paradoksalnie podpowiada i takie rozwiązanie: „Bądźmy tacy/ jak nas Bóg stworzył / bardziej na złe niż na dobre / na przeciwieństwo” („O człowieku”).  To sprawia, że w wierszach tych każdy z nas może się rozpoznać.

Tomik, ilustrowany przez Dorotę Solarską,  składa się z pięciu  swoistych dedykacji. To rozdziały: interpretacjom, poszukiwaniom, poezji nie tylko cudzej, miłościom, oraz światu – ludziom, florze, faunie, Tobie.

Można zanurzyć się w tych wierszach jak w nurcie życia. Czasem z prądem życia, a czasem pod prąd. Jak w wierszu „Nie byliśmy wyjątkowi”: „Spaliliśmy za dużo / murów / za dużo mostów powstało / z naszych rąk…”.

 

 

             

           

 

 

Swoją debiutancką książkę poetycką Laura Chuchla zadedykowała:

Mamie Danucie i Tacie Wojciechowi,
stojącym na czele mojej cudownej rodziny,
za niewyczerpane pokłady miłości, pomocy i wiary
Przyjaciołom,
za obecność, najpiękniejszą lekcję poświęcenia
i każdą z miliona wspólnych chwil
Pegazikowym twórcom,
za moc wzajemnych inspiracji
i tysiące żyjących we mnie historii
Zuzannie Przeworskiej,
za wszystko- co dotyka poezji, pomaga poznawać siebie
i pozwala dziś pisać te słowa.

 

 

O książce: 

Laura Chuchla „Spowiadam się”

Wydawca: Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska

Str. 68

Redakcja – Zuzanna Przeworska

Ilustracje – Dorota Solarska

Książce patronuje Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol

Opracowanie graficzne:

Oficyna Reklamowo-Edytorska DRACO-ART w Pile – Renata Drozd

Wydanie I , Piła 2018

Druk: Drukarnia „TOTEM”Inowrocław

ISBN 978- 83- 60245-79-8

Cena 13 zł

————

 

Zamówienie

Książkę „Spowiadam się” Laury Chuchli można kupić:

1.w sieci Domu Księgarskiego „MJL”  spółka jawna M. Lus i Jan Lus w Pile:

a/ w Księgarni przy ul. 14 Lutego w Pile

b/ w Centrum Handlowym „IBI” w Pile

c/ w Galerii Kasztanowa w Pile

 

2/ Tomik ten można także zamówić u Autorki:

e-mail: laura.chuchla@wp.pl

 

3/ Tomik ten można także zamówić u wydawcy:  możemy wysłać pocztą –
cena za 1 egz. – 13 zł +7 zł koszty przesyłki. Można tę kwotę 20 zł wpłacić
na konto wydawnictwa – proszę podać dokładny adres:
Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska
64-920 Piła, ul. Salezjańska 11/8
Bank Pocztowy Oddział w Pile

Nr 70 1320 1351 2212 3516 2000 0001
Książkę wyślemy po wpłacie na konto

tel. 668 000 335