Kontakt

LogoMediaZet_200x140.png

Wydawnictwo Media Zet
Zuzanna Przeworska

ul. Salezjańska 11/8
64-920 Piła
tel. kom 668 000 335
e-mail: mediazet@wp.pl

www.wydawnictwomediazet.pl

DANE DO FAKTURY

Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska

ul. Salezjańska   11/8, 64-920 Piła

NIP 764-156-24-68

Konto – Bank Pekao S.A.  II O. w Pile

nr 19 1240 1705 1111 0011 1964 8646