Laureaci XII Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro” – Od magii świata do magii słowa

 

Protokół Jury

XII Regionalnego Konkursu Literackiego “O Złote Pióro”

“Od magii świata do magii słowa”- Piła ’2015

XII Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” ogłoszony został przez Klub Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konkursowi patronowała Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

Konkurs, któremu przyświecało hasło „Od magii świata do magii słowa”, adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z Piły i regionu pilskiego. Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie w terminie do 31 stycznia 2015 roku zestawu od 3 do 5 wierszy lub prozę na dowolny temat. W magii słowa autorzy mogli wyrazić swoją wrażliwość, wyobraźnię i fantazję twórczą.

W konkursie wzięło udział 112 autorów, którzy nadesłali 325 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Łobżenicy, Wysokiej, Miasteczka Krajeńskiego, Białośliwia, Mościsk i Nowej Wsi Ujskiej.

 

Jury w składzie:

Zuzanna Przeworska – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

Elżbieta Ambroż – poetka,

Jan Arski – dziennikarz, animator kultury, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2015 roku postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I kategoria: autorzy ze szkół podstawowych:

 

 

ZŁOTE PIÓRO – OLGA BANASIK

Ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

za barwną, humorystyczną, z biglem napisaną opowieść pt. „Czego uczą nas dziadkowie?

 

II nagroda ex aequo:

 

– Aleksandra Leniec ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile za – za poetycką wrażliwość i refleksyjną lirykę w cyklu wierszy: „Gwiazdka”, „Miłość” i „Drzewo życia”

 

– Wiktoria Koładkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za zestaw lirycznych wierszy: „Wiatr”, „Szal mamy” i „Źdźbła trawy”

 

– Zofia Borowczyk – ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za urodę słów w cyklu wierszy o porach roku.

 

 

III nagroda ex aequo:

 

– Marcelina Szuster z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Żona dla pana Goździka”

 

Emilia Oleszczyk ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za zestaw wierszy: „Święta rodzina”, „Miłość”, „Spieszmy się kochać” i „Jesienne przemyślenia”  

 

– Wiktoria Pytlarz Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile za wiersze: „Nierozpoznana”, „Czarno-biała pani”, „Muzeum myśli”.

 

Wyróżnienia:

 

* Marta Manthai ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za cykl refleksyjnych wierszy : „Już ich nie ma”, „Tylko ty”

* Hanna Matczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej – za opowiadanie „Nowa”,

* Wiktoria Figiel – ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za cykl wierszy: „Niebo”, Śmierć”, „Życie kota”,

* Marta Strzelec –  z Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile za sprawność narracyjną w opowiadaniu „Za dużo tych pytań”,

* Laura Stefaniak” – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za polot i grę słów w opowiadaniu „Przygoda Stefanka”,

* Alicja Tyrańska z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Sny, o których chce się zapomnieć”

* Weronika Guss z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Magia ogrodu”,

*Martyna Kot ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za ciekawe wywiady z cyklu „Niezwykłe pasje zwykłych ludzi…”.

 

 

 

Kategoria autorów z gimnazjów:

 

 

ZŁOTE PIÓRO – LAURA CHUCHLA

z Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile

za dojrzałą lirykę i odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich w zestawie wierszy: „Do Życia”, „Absurd”, „Za wiele”, „Mówią poeci”.

 

II nagroda ex aequo:

– Weronika Pytlarz z  Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile za wrażliwość, poetyckie obrazy i głębię refleksji w cyklu wierszy bez tytułu,

 

Michał Lewandowski z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile za sprawność narracyjną i przesłanie moralne w opowiadaniu „Bracia”,

 

Natalia Adamczyk – z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile za przejmujący wiersz „Nie ma”.

 

 

III nagroda ex aequo:

 

– Weronika Pieczora z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile za zestaw lirycznych wiersz bez tytułu,

 

– Jagoda Kurnikowska z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Artystyczna ambrozja”.

 

 

Wyróżnienia:

 

*Radosław Jan Potoczko z Nowej Wsi Ujskiej, i ze Społecznego Gimnazjum im. Św. Barbary w Chodzieży – za sztukę pt. Świętoszek”,

* Marcelina Felcyn z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej za bajkę „Tchnąć w litery duszę artysty”

* Monika Mrotek z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Wakacyjny WDŻ”,

* Klaudia Łukowska z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za ciekawy esej psychologiczno-filozoficzny „Dwadzieścia dwa”,

* Martyna Jedlikowska z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile za opowiadanie „Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się  tej nadziei może sprzeciwiać”,

* Marek Giers z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach za opowieść odkrywającą „Tajemnicę pałacu w Dziembowie”,

* Eliza Agnieszka Czeszewska z Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile za wiersze „Ślad” i „Szafa życia”

* Jonasz Gromotka z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej za sprawną dziennikarską relację z obozu harcerskiego

* Wiktoria Szymanek z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Starej Lubiance za opowiadanie „Wąwóz”.

 

Kategoria autorów ze szkół ponadgimnazjalnych:

 

 

ZŁOTE PIÓRO – ADAM CIEŚLEWICZ 

z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile

– za wrażliwość, refleksyjną poezję i poetycką opowieść o tajemnicy tworzenia w zestawie wierszy:”Przedakcie”, „Akt”, „Sytość”, „Artysta w gazecie”, „Arytmetyka współczucia”.

II nagroda ex aequo:

– Maria Król z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile – za piękną i lakoniczną prozę poetycką „Noc Kupały”.

 

– Zuzanna Golec z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile za kompozycję i narrację w opowiadaniu „Bezsenność,

 

– Oliwia Trzaskawka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy za interesujący esej egzystencjalny „Najcięższa bitwa”.

 

 

III nagroda ex aequo:

– Jakub Gródecki z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile za opowiadanie „Obserwator”

 

– Bartłomiej Lewandowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy za ekspercką wiedzę o recenzowanym koncercie artystycznym „A po nocy przychodzi dzień. Koncert zespołu Budka Suflera”

 

 

Wyróżnienia:

 

* Marta Marchlewicz z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy – za poetyckie widzenie świata w wierszu „Rozmyślanie”,

* Monika Łapacz z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pile za zestaw wierszy: „Bezsens”, „Irracjonalność”, „Nie”, „Oczy”, „Proch”,

* Karolina Wysokińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – za zestaw refleksyjnych wierszy”

– Adam Marczyk – z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile za miniaturki „Kąpiel”, „Muszka o zapachu lawendy”.

.

 

Kategoria autorów – studenci:

 

ZŁOTE PIÓRO – EWA BANACH

– studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

za „zestaw refleksyjnych wierszy: „Człowiek”, „Zostań”, „Szczęśliwy wiersz”, „Zgubiony dzień”.

 

Nagrodę Specjalną za indywidualność twórczą, ufundowaną przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol, otrzymuje:

 

Aleksandra Leniec

– wnuczka zmarłego w 1988 roku poety Jana Leńca

w nadziei że wytrwa w swej pasji poetyckiej objawionej już w tym wieku w zestawie nagrodzonych wierszy

 

*

Nagroda dla 8-letniej najmłodszej laureatki

– Mariki Pytlarz

ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile za piękne wierszyki o zimie i nie tylko

 

Podziękowania specjalne za twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą,

ufundowane przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol,

otrzymują:

– Szkoła Podstawowa w Kaczorach,

– Szkoła Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile w Pile,

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej,

– Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

– Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile

– Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile.

 

PODZIĘKOWANIE

za inspirowanie i wspieranie młodych twórców słowa prezentujących swoją twórczość

w XII Regionalnym Konkursie Literackim „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” – Piła’2015

  • Maja Cieślak – Strzelec      ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
  • Violetta Gast, Alicja      Felcyn  ze Szkoły Podstawowej      im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej
  • Joanna Stachowiak ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach.

 

 

Podpisy jury:

Zuzanna Przeworska                        Elżbieta Ambroż                     Jan Arski

 

Piła, 21 lutego 2015 r.