Wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”

projekt plakatu agnieszka bartol 2014_mniejszy

Protokół jury

                                                  XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol

                                                                   pod hasłem „Ja i mój świat”

Na początku marca 2014 roku Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Piły, ogłosiły XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol ph. „Ja i mój świat”. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Piły Piotr Głowski, Starosta Pilski Mirosław Mantaj, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie w terminie do 30 maja 2014 roku zestawu od 3 do 5 wierszy lub opowiadania (maksymalnie do 10 stron) albo bajki, w objętości do 5 stron. Nadesłane utwory konkursowe nie mogły być wcześniej nagrodzone i publikowane.

Myśl przewodnią konkursu stanowiło hasło „Ja i mój świat”. Tym światem mógł być dom rodzinny, szkoła, przyjaciele i koledzy, ukochana dziewczyna, ukochany chłopak, otaczający nas kosmos, itp.

W konkursie udział wzięło  909  autorów z różnych stron Polski, ze wszystkich województw, którzy nadesłali 6287 utworów wierszem i prozą. Najwięcej prac zgłosili twórcy z województw: małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Jury w składzie:

Małgorzata Karolina Piekarska – prozaik, autorka bestsellerów – powieści dla dzieci i młodzieży – przewodnicząca,

Zuzanna Przeworska – poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji

Literackiej im. Agnieszki Bartol

Maria Bochan – prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, członek Zarządu

Fundacji im. Agnieszki Bartol,

Jan Arski – dziennikarz, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,

na posiedzeniu w dniu 30 czerwca  2014 roku postanowiło przyznać

            Nagrodę Grand Prix    

ELŻBIECIE ZAMOROWSKIEJ z BIELSKO – BIAŁEJ, woj. śląskie, lat 18

– za różnorodne formy wypowiedzi; opowiadanie „Ja i nie do końca tylko mój świat”

umiejętne łączenie tematów ważnych z błahymi; za ironiczne i autoironiczne spojrzenie na świat 

  

W kategorii

autorów do 15 lat

I nagrodę otrzymuje

Antonina Matczak z Gdańska, woj. pomorskie,  lat 13

– za  opowieść psychologiczną „(bez tytułu) …niestety, nie mogę jej przyjąć”

trafną analizę tego, czym są i skąd się biorą uczucia lub ich brak; za wciągającą narrację, ciekawy pomysł i jego realizację

 

II nagrodę

Marcin Rzęsista z Myślenic, woj. małopolskie,  lat 12

– za bajkę „ O sierotce Dobrotce, która miłości szukała”

przepiękna bajka z zagadkami

 

III nagrodę

                   Laura Chuchla z Piły, woj. wielkopolskie, lat 15 

– za cykl wierszy

za niezwykłą wrażliwość poezji intelektualnej, poszukującej własne „ego”

Wyróżnienia

                   

Julia Adamus z Łodzi, woj. łódzkie, lat 14

– za cykl wierszy

– za umiejętne połączenie nauki z poezją

 

 

    Julia Perzyńska – Wydrych, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, lat 12

    –  za prozę „Mój świat”

ciekawe wykorzystanie bohaterów znanych z innych książek

 

W kategorii

autorów powyżej 15 lat

I nagrodę otrzymuje

 

Jacek Cholewiński z Krzyżanowa putty download , pow. płocki, woj. mazowieckie, lat 18

                                                       –  za cykl wierszy    

– za niezwykłą, krótką w formie poezję; dyscyplinę słowa, wyciszoną refleksję i wnikliwą  obserwację otaczającego świata                                                 

 

II nagrodę

 Joanna Nowak z Płocka, woj. mazowieckie,  lat 17

 

– za cykl wierszy

– za trafne i zaskakujące puenty

 

III nagrodę

 Adam Cieślewicz z Piły, woj. wielkopolskie, lat 17

– za wiersze „o opuszczonym mieście”

– za koncepcję wierszy i konsekwencję w ich realizacji

       

Wyróżnienia

 

Zuzanna Bulińska z Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie,  lat 18

– za wiersze

– za zwięzłość myśli, piękny język, zauważanie „drobiazgów” w życiu codziennym, często pomijanych, a przecież istotnych

 

Antonina Kudasik z Zębu k/Zakopanego, woj. małopolskie, lat 16

– za wiersze

– za ciekawą obserwację świata opisanego w niebanalny sposób

 

 

Nagrody specjalne

 

    Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora –  za indywidualność twórczą:

               

Elżbieta Zamorowska  z Bielsko – Białej, woj. śląskie, lat 18

 

 

    Nagrodę im. Danuty Bartol – mamy patronki konkursu, ufundowaną przez   Leszka Bartola z Wronek, ojca Agnieszki:

 

Dawid Gabryś z Ochab Wielkich, gmina Skoczów,

                          pow. Cieszyn, woj. śląskie, lat 10

– za niezwykły talent literacki

      opowiadanie „Tęcza”, ciekawe wykorzystanie wyobraźni i marzeń

 

 

   Nagrodę im. Stanisława Sitka – drukarza z Czarnkowa, współzałożyciela Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, ufundowaną przez jego żonę Teresę Sitek:

                      Agata Kuliberda z Wągrowca, woj. wielkopolskie, lat 15

                                        – za opowieść „Pozostawiona w cieniu”

przepiękną relację o rodzinie i miłości do muzyki

 

 

Nagrodę „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowaną przez tygodnik „Wroniecki

Bazar” Grażyny Kaźmierczak:

 

                   Mikołaj Koza z Wronek, woj. wielkopolskie, lat 13

– za prozę „Ja i mój świat”

– za pokazanie  rówieśnikom kultury włoskiego odrodzenia

 

Piła, dnia 30 czerwca  2014 roku

 

 

Podpisy Jury:

 

Małgorzata Karolina Piekarska  – przewodnicząca              Zuzanna Przeworska

 

 

Maria Bochan                                                                   Jan Arski