Wojciech Kokowski „Polskie szeregi na Ziemi Złotowskiej”

polskie szeregi na ziemi zlotowskiejRedakcja:

Zuzanna Przeworska

Konsultacja naukowa i opinia

prof.dr hab.Tadeusz Kotłowski – Instytut Historii UAM w Poznaniu

Zdjęcia:

Eleonora Jasiek, Bogumiła Kokowska, Helena Kokowska II, Lucjanna Kokowska, Łucja Kokowska,Roman Rożeński,Krystyna Wawrzyniak,

archiwum Renaty i Wojciecha Kokowskich

Mapy

Marian Kokowski

Opracowanie graficzne

Oficyna Reklamowo-Edytorska DRACO-ART w Pile

Renata Drozd

Format B-5, str. 516

Wydanie II, Piła 2013

ISBN 978-83-60245-42-2

Książka Wojciecha Kokowskiego opowiada o walce polskiej społeczności na Ziemi Złotowskiej z germanizacją pruską oraz o zachowanie tożsamości narodowej. Ta bogato udokumentowana i mądra w swym przesłaniu monografia liczy ponad 500 stron.

„Praca jest bardzo dobra merytorycznie oraz bardzo bogata faktograficznie – stwierdza z uznaniem prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Autor zebrał olbrzymią ilość materiałów, źródeł i publicystyki – w tym zakresie została wykonana benedyktyńska praca. Z pewnością przyszłe pokolenia historyków będą z tego zasobu korzystać. Ale główną zasługą W. Kokowskiego jako Autora jest wzbogacenie historiografii Ziemi Złotowskiej, upamiętnienie ludzi ściśle z nią związanych, często płacących życiem za patriotyzm i walkę o niepodległość ojczyzny”.

To książka wyjątkowa, napisana pięknym językiem, bardzo dobrze się ją czyta – jej ostatnie rozdziały są dosłownie perłami. Jest mądra, a przede wszystkim prawdziwa, wypełnia to, co inni przemilczeli. Jestem przekonana, że autor przejdzie do historii jako ten, który scalił i ocalił tę prawdę historyczną. Odsłania losy swojej rodziny, tak bardzo zasłużonej dla Złotowszczyzny – ludzi Puttygen download heise , którzy włożyli tyle serca, pracy, całych siebie w to, by być Polakami, także w Polsce.

Intrygujące jest przesłanie tej książki, prowadzące do konieczności beatyfikacji Księdza Patrona Bolesława Domańskiego. Monografia Wojciecha Kokowskiego „Polskie szeregi na Ziemi Złotowskiej” z dużym zainteresowaniem została przyjęta przez czytelników i jest niezwykle interesującym wydarzeniem społecznym i kulturalnym.