Jan Arski „Tak daleko, a tak blisko. Kresowiacy nad Gwdą i Notecią”

tak daleko a tak bliskoTeksty, opracowanie, redakcja

JAN ARSKI

Współpraca

Zuzanna Przeworska

Zdjęcia

Zuzanna Przeworska oraz archiwum i kronika Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Pile

 na okladce

Jan Grochocki

Wydano na zlecenie

Towarzystwa Miłośnikówe Lwowa i Kresów

Południowo-Wschodnich Oddział w Pile

64-920 Piła, ul. Kwiatowa 2, tel. 67/213-24-92

przy wsparciu finansowym

Zarządu Gównego TMLiKPW we Wrocławiu

Publikacja dofinansowana przez Gminę Piła jako zadanie publiczne pt. „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności” – Wydawnictwo książkowe „Tak daleko, a tak blisko”

Format B-5, str. 184, papier kredowy,wkładka ze zdjęciami w kolorze

Cena 25 zł za 1 egz.

ISBN 978-83-60245-36-1

 We wstępie do ksiązki Jan Arski napisał:

W czasie spotkania opłatkowego na początku 2006 roku, połączonego z ogłoszeniem wyników konkursu na wspomnienia kresowiaków, zapewniałem laureatów konkursu, że Zarząd naszego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich jako jego organizator podejmie starania, aby ich prace zostały wydane w formie książkowej.

Mijały lata, przybywało obietnic kolejnych ważnych gości zapraszanych na nasze imprezy, rozszerzała się lista ewentualnych sponsorów, do których zwracałem się na piśmie o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia, a danego przeze mnie słowa nie sposób było dotrzymać, bo nie było chętnych do wsparcia tego dzieła.

Niespodziewanie w sukurs przyszedł nam – Zarządowi Oddziału i mnie osobiście – konkurs ofert na zadanie publiczne, ogłoszony w sierpniu tego roku przez Prezydenta Piły. Spróbowałem zrealizować moją obietnicę w taki właśnie sposób. I udało się!

Prezydent Piły Piotr Głowski jest więc pierwszym adresatem naszego podziękowania. Drugim jest Zarząd Główny naszego Towarzystwa, który wsparł nasze przedsięwzięcie kwotą umożliwiającą jego sfinalizowanie. Trzecim adresatem są nasi członkowie – darczyńcy, którzy zadeklarowali dobrowolne wpłaty na realizację innych zadań, do jakich zobowiązuje nas statut Towarzystwa.

W rezultacie przekazujemy Czytelnikom książkę Putty.exe free download cnet , dzięki której nie tylko mogą poznać losy kresowiaków i ich rodzin, opisanych we wspomnieniach laureatów konkursu „Tak daleko, tak blisko”, ale i dowiedzieć się, czym zajmowaliśmy się przez 11 lat istnienia pilskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Będzie to też okazja do przypomnienia trudnych dla kresowiaków pierwszych lat integrowania się w nowych „małych ojczyznach” z mieszkańcami innych regionów Polski oraz życiorysów wybitnych osobistości związanych z działalnością Towarzystwa. Mam nadzieję, że wzbogaci to wiedzę mieszkańców Piły o jej przeszłości w przededniu jubileuszu 500-lecia miasta.

A teraz proponuję Czytelnikom „podróż w minione”, jak zatytułowała swoją pracę na nasz konkurs wspomnień „Tak daleko, tak blisko” Helena Hankowska z Rogoźna. W minione, ale nie zapomniane, bo my zabiegamy o to, aby to, co minęło, a było ważne, ocalić od zapomnienia. Sprawą dla nas obecnie najważniejszą jest trwałe upamiętnienie w Pile lwowskich Orląt – bohaterskich obrońców polskiego Lwowa w latach 1918 – 1919.

Jan Arski