Edmund Muscari Czynszak

Edmund Muscari CzynszakEdmund Muscari Czynszak – rocznik 1951. Poeta i prozaik. Mieszka w Pile.

Budowanie obrazów słowem jest jego ulubioną formą wyrażania siebie.

Wiersze i prozę publikuje na wielu forach internetowych. Jego utwory ukazują się także w prasie regionalnej, jak i w wersjach dźwiękowych na You Tube – wiersze Edmunda, oraz na jego stronie: www.wiersze80.pl.

 W 2011 roku jego opowiadanie „Zagubieni w czasie”, za które otrzymał wyróżnienie w konkursie literackim, zostało opublikowane w pokonkursowym wydawnictwie „Obecność i ślad czyli rzecz o pilanach wartych poznania” (Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki i PWSZ im. St. Staszica w Pile).

W styczniu 2012 roku nakładem Wydawnictwa Media Zet ukazał się jego debiutancki tom wierszy „Skrawki dnia”, zawierający utwory z początku jego twórczej pracy zmagania się ze słowem.

Na druk czeka jego zbiór opowiadań; w przygotowaniu – kolejne tomiki poetyckie z jego pojemnej szuflady, w której znajduje się ponad dwieście wierszy.