„Smakuj słowa” – Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna 2007-2017

Antologia poezji „Smakuj słowa”

                      

 

 

Ta interesująca poetycka antologia „Smakuj słowa” d93.html , która niedawno ukazała  się nakładem Wydawnictwa Media Zet, zawiera utwory laureatów pięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Andrzeja Sulimy – Suryna z lat 2007-2017, bowiem konkurs ten ogłaszany jest przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance w cyklu dwuletnim.  Wśród laureatów tego Konkursu są zanni poeci, m,in. Jery Fryckowski – autor wielu tomików poetyckich i Mateusz Kowalski – autor debiutanckiego tomiku „Podróżuję każdym słwem”

Antologia „Smakuj słowa” różni się jednak od typowych antologii. Są w niej bowiem także utwory patrona tego konkursu, o którym coraz głośniej w kraju dzięki i Konkursowi, i popularyzowaniu jego twórczości przez Stanisława Soykę, który śpiewa piosenki.

Kim zatem był patron tego konkursu?

Był utalentowanym poetą pochodzącym z Krzyża Wielkopolskiego, który zmarł nagle w wieku 40 lat w 1998 roku w Kanadzie, w montraelskim Iron Hill. „Odszedł – jak  pisze Katarzyna Hołyst na kartach tej antologii, a dokładnie w szkicu o Andrzeju Sulima – Surynie,   – „z listem w ręku, w którym pisał:

„Modlę się o świat, bo nie wygląda najlepiej”.

Tytuł antologii  zaczerpnięty jest właśnie z twórczości poetyckiej  Andrzeja Sulimy-Suryna::

„Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy.

I gdy nas już nie będzie,

one będą pracować nad stawianiem się świata…”  

To właśnie jakże trafne hasło „Smakuj słowa” jest też przesłaniem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Andrzeja Sulimy -Suryna, nad którym Patronat Honorowy objął Stanisław Soyka.

Pięknie o konkursie pisze we wstępie „W poezji tkwi siła” do tej antologii Włodzimierz Ignasiński – dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. k. Iłłakowiczówny w Trzciance. Są też w niej ciekawe głosy jurorów konkursu, a także laureatów. I oczywiście – są zdjęcia z poszczególnych edycji tego konkursu.

Książka jest pięknie wydana, na wyjątkowym papierze, w kolorze. Można poczuć smak słów poetów i patrona tego konkursu. To mocna dawka dobrej poezji. „Odnajdujemy w tych konkursowych wierszach najintymniejsze rozterki i pragnienia współczesnego człowieka, jego uczucia i słabości, ale też siłę i zmaganie, próbę zrozumienia meandrów rzeczywistości. Przy wnikliwej lekturze odnajdziemy też siebie z własnymi kruchościami. Może uda nam się nieco wygładzić chropawe uczucia, poskładać rozsypaną na wiele cząsteczek rzeczywistość, ujrzeć promyk w szarej codzienności?” – pisze  we wstępie do antologii „W poezji tkwi siła” Włodzimierz Ignasiński .  Zapraszam do lektury.

 

O książce:

Smakuj słowa

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andzeja Sulimy – Suryna 2007 – 2017 

Wydawca: Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska

Str. 172

Redakcja – Zuzanna Przeworska

Zdjęcia:

Ze zbiorów Biblioteki Publicznej i Centrum  Kultury im K. Iłłakowiczówny w Trzciance

Plakat Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Andrzeja Sulimy – Suryna – autorstwa Aleksandry Wiktorzak na podstawie rysunku Andrzeja Sulimy-Suryna

 

Wydano na zlecenie:

Stowarzyszenie Laboratorium Słowa działającego przy

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny,

ul. Sikorskiego 22, 64–980 Trzcianka

tel. 67/216–33–59

 

 

Opracowanie graficzne:

Oficyna Reklamowo-Edytorska DRACO-ART w Pile – Renata Drozd

Wydanie I , Piła 2019

 

Druk: Drukarnia „TOTEM”Inowrocław

ISBN 978- 83- 60245-88-0

 

Plakat Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Andrzeja Sulimy – Suryna – autorstwa Aleksandry Wiktorzak na podstawie rysunku Andrzeja Sulimy-Suryna

 

Wydano dzięki:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zadanie pt. Konkursów Poetyckich im. Andrzeja Sulimy-Suryna ciąg dalszy…

Mające na celu: wydanie okolicznościowej publikacji konkursowej, promujących lokalnych twórców.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Laboratorium Słowa otrzymało wsparcie z Unii Europejskiej,
w tym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz PRO i LGD dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego
pt. „Konkursów Poetyckich im. Andrzeja Sulimy-Suryna ciąg dalszy… Wydanie okolicznościowej publikacji konkursowej, promujących lokalnych twórców”

 

 

 

————\

Zamówienie

1/ Książkę tę można zamówić w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance

ul. Sikorskiego 22, 64–980 Trzcianka

tel. 67/216–33–59

2/ A także u wydawcy:  możemy wysłać pocztą –
cena za 1 egz. – 25 zł +10 zł koszty przesyłki. Można tę kwotę 35 zł wpłacić
na konto wydawnictwa – proszę podać dokładny adres:
Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska
64-920 Piła, ul. Salezjańska 11/8

Bank Pocztowy Oddział w Pile

Nr 70 1320 1351 2212 3516 2000 0001

Książkę wyślemy po wpłacie na konto

tel. 668 000 335

64–920 Piła, ul. Salezjańska 11/8, tel./fax /067/ 213 24 92

www.wydawnictwomediazet@wp.pl

e–mail: mediazet@wp.pl