Anna Forecka

Anna ForeckaUrodziła się 26 listopada 1955 roku w Szczytnie puttygen ssh , od 1968 roku mieszka w Pile.

Absolwentka politologii i dziennikarstwa. Studia magisterskie ukończyła w 1979 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam również kontynuowała kształcenie w Podyplomowym Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Dziennikarka, przez ponad 20 lata związana z redakcją Tygodnika Pilskiego. Pracowała także w Tygodniku Nowym, publikowała na łamach wielu innych gazet regionalnych i czasopism o zasięgu krajowym.

Laureatka ogólnopolskich konkursów na reportaż, w tym dwukrotnie Konkursu im. Rafała Urbana, Gazety Wyborczej, Tygodnika Kulturalnego oraz Kobiety i Życia. Otrzymywała również nagrody i wyróżnienia Klubu Publicystów Oświatowo-Wychowawczych Stowarzyszenia Dziennikarzy, a jej nazwisko uwzględnia Leksykon Polskiego Dziennikarstwa wydany w 2000 roku.

W 2003 roku za dorobek dziennikarski zebrany w zbiorze reportaży „Polski mur” otrzymała Ogólnopolską Nagrodę im. ks. Bolesława Domańskiego.

Putty connection manager download for windows 10