ks. Władysław Deryng

Wladyslaw Deryng

Został księdzem – paradoksalnie – dzięki komunizmowi. Sam twierdzi, że jego powołanie zrodziło się w tczewskim więzieniu, pod ciosami ubowca. Został księdzem, by w czasach bezprawia bronić godności człowieka, prawdy i wolności. Tym wartościom był wierny w całej swojej 50-letniej działalności duszpasterskiej. Przyszło mu za to zapłacić wysoką cenę: wielokrotnie stawał przed kolegium za rzekome wykroczenia, władze państwowe województw: zielonogórskiego, poznańskiego i pilskiego sprzeciwiały się mianowaniu go proboszczem, siedział w koszalińskim więzieniu, spadały na niego zniewagi i oszczerstwa.

Ks. kanonik Władysław Deryng to kapłan niezwykły, z charyzmą.

Urodził się 19 kwietnia 1930 roku w Pieniążkowie koło Gniewu.

Mieszka w Pile.

W latach 1955-1960 był wikariuszem w parafiach w Zbąszynku, Bledzewie i Rudkach oraz administratorem w Lubnie koło Wałcza; następnie proboszczem w Starym Przylepie koło Pyrzyc (1960-1964), w Bobolicach (1964-1969), w Starej Łubiance koło Piły (1969-1982), w Jastrowiu (1982-2002).

Od kilku lat jest kapelanem w klinice Ars Medical w Pile.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym zaszczytnym tytułem „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” (2004), jest „Honorowym Obywatelem Jastrowia”.

Autor książek: „Kocham to miasto” (1995), Żywa historia Jastrowia” (2002), „Z drugiej strony ołtarza” (2004), „Cud Małgorzaty” (2006), „Przemijanie z nadzieją (2007), „Przerwane rozmowy” (2008).

Książka „Schody do nieba” odsłania tajemnice życia i dotyka majestatu śmierci. Porusza i skłania do refleksji nad własnym życiem.