Roman Chwaliszewski

Roman Chwaliszewski

Historyk puttygen manual.html , muzealnik, regionalista, autor licznych publikacji z dziejów Piły i regionu, m.in. „Z dziejów parafii Krostkowo”, „Z patriotycznych tradycji Wyrzyska”, „100 lat Wyrzyskich Kolei Powiatowych”.

Urodzony w 1948 roku w Czajczu koło Wysokiej, na Krajnie.

Miłośnik uroków i tradycji północnej Wielkopolski. Opiekun jej dziedzictwa kulturowego; kierownik pilskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Laureat ogólnopolskich nagród za upowszechnianie kultury i dziedzictwa kulturowego, w tym Nagrody im. Jędrzeja Cierniaka i ks. dr. Bolesława Domańskiego. Mieszka w Pile.

Tomik „Dyktando serca” to jego debiut poetycki.