Jan Arski

6Ur. w Hałuszczyńcach k. Tarnopola. Dziennikarz Puttygen download , mgr pedagogiki. Studiował na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej w l. 1959 – 61 i na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w l. 1964 – 1969. Instruktor Powiatowego Domu Kultury w Wałczu (1963-65), współpracownik „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” (1963-64) i „Głosu Koszalińskiego” (1964-65). W zawodzie dziennikarskim od r. 1965, najpierw w miesięczniku regionalnym „Ziemia Nadnotecka” w Pile – sekretarz redakcji (1965-73) i redaktor naczelny (1973 – 1979), współorganizator Pilskich Turniejów Poetyckich w tym okresie. W latach 1979 – 2002 w „Tygodniku Pilskim”: sekretarz redakcji (1979-1982) i redaktor naczelny (1982-1987), od r. 1987 publicysta, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Wydawniczo – Prasowej „Akapit” – wydawcy „Tygodnika Pilskiego (1990-1996). W 1990 r. współzałożyciel i wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży, a w 2000 r. współzałożyciel i wiceprezes, (od 2004 r. prezes) pilskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1976), laureat nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1977), wyróżniony biogramem opublikowanym w „Leksykonie dziennikarstwa polskiego” (Warszawa 2000). Autor i współautor szeregu książek i artykułów o charakterze popularno – naukowym (m.in. „Materiały do dziejów szkolnictwa średniego powiatu wałeckiego w XX-leciu Polski Ludowej”, „40 lat Wałeckiego Centrum Kultury”, czyli jak Kopciuszek został księżniczką”, „Agnieszko wroć!”, „Powrót Agnieszki”).